Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Telesná výchova

O predmete

Telesná výchova na našej škole sa realizuje vo dvoch formách.
Obsah povinnej Tv je daný učebnými osnovami a plánmi pre jednotlivé ročníky. Vyučujeme ju oddelene - chlapci zvlášť, dievčatá zvlášť a ročníky zvlášť tak, že sa v telocvični nestretnú dve skupiny. Na jej realizáciu máme výborné podmienky.

Vnútorné priestory: telocvičňa s rozmermi 12x24x6 m s palubovkou, ihriskami pre volejbal, basketbal a nohejbal s možnosťou využívať aj na iné netradičné športy. Novo vybudovaná posilňovňa s kvalitným sociálnym zariadením. Náraďovňa s dostatkom náradia a náčinia pre každú športovú disciplínu.


Vonkajšie priestory: 200m dlhá škvárová atletická dráha s viacúčelovým asfaltovým ihriskom 30x25m, asfaltové volejbalové ihrisko 10x20m, mlatové nohejbalové ihrisko 10x20m, doskočisko na skok do diaľky, vržište pre vrh guľou a dostatok okolitých trávnatých a asfaltových priestorov pre hody granátom, oštepom a cezpoľné behy.


Na nepovinnú a dobrovoľnú telesnú výchovu máme tiež výborné podmienky. Na škole je možnosť navštevovať viaceré krúžky podľa schopností, talentu a záujmu žiakov. Načastejšie otvárame krúžok futbalový, basketbalový, volejbalový, stolnotenisový, strelecký, turistický (aj v rámci celej SR) a iné podľa záujmu žiakov.
Žiaci majú možnosť absolvovať lyžiarsky výcvik, zúčastniť sa splavov - väčšinou Hrona, resp. viacdennej aj vysokohorskej turistiky vo vybraných oblastiach SR.