Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Náuka o prostredí rastlín

O predmete

Predmet  NPR  sa učia žiaci prvého a druhého ročníka. Predmet sa zaoberá objasňovaním základných podmienok rastlinnej  výroby a vzťahmi medzi nimi. V prvom ročníku sa učí prvá časť učebného predmetu  - agroekosystém, ktorý sa zaoberá vzťahmi medzi kultúrnymi rastlinami a životným prostredím. V druhom ročníku je učivo zamerané na vedný odbor – agrochémiu, v rámci ktorej sa žiaci učia pochopiť zložité procesy výživy rastlín a metódy správneho použitia priemyselných hnojív. Učivo je rozdelené na dve časti, na časť teoretickú a na časť praktických cvičení. Dôkladné osvojenie si predmetu umožní využiť tieto vedomosti a uplatniť ich v iných odborných učebných predmetoch a v rôznych podmienkach praxe.