Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Stroje a zariadenia

O predmete


Vyučovací predmet stroje a zariadenia nadväzuje na všeobecný základ technických disciplín, ktorý poskytuje predmet fyzika a spolu s predmetom motorové vozidlá vytvára technickú zložku odborného vzdelania absolventov.
Hlavným výchovno-vyučovacím cieľom predmetu je dosiahnuť, aby žiaci správne pochopili význam poľnohospodárskej techniky pre moderné vinohradníctvo a ovocinárstvo. V predmete sa žiaci naučia poznať základné vlastnosti bežných technických materiálov, funkcie a usporiadanie častí strojov a mechanizmov, používaných vo vinohradníctve a ovocinárstve, poznať princípy a funkcie strojov a zariadení na dopravu a manipuláciu, princípy rozvodu elektrického prúdu v poľnohospodárstve, získať prehľad o základných zariadeniach vo vinohradníckej a ovocinárskej výrobe a o možnostiach zabezpečovania prevádzkovej spoľahlivosti tejto techniky.
Predmet stroje a zariadenia obsahuje všeobecnú a špeciálnu časť. Do všeobecnej časti predmetu je zaradené učivo, ktoré tvorí súčasť spoločného odborného základu väčšiny poľnohospodárskych študijných odborov. V špeciálnej časti je zaradené učivo objasňujúce funkčný princíp hlavných skupín strojov vinohradníctva a ovocinárstva, zásady ich používania, nastavovania a udržiavania.