Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Vinohradníctvo

O predmete

Vinohradníctvo sa podieľa na tvorbe ekologicky vyváženej krajiny, ktorej ráz podstatne ovplyvňuje. Ochrana a využitie poľnohosp. pôdy je predmetom veľkého záujmu národohospodárov celého sveta. Vinohradníctvo úzko súvisí s vinárstvom, pretože z neho finálnym výrobkom je víno.
Tieto dva neoddeliteľné odbory znamenajú veľký ekonomický prínos nielen pre národné hospodárstvo, ale i pre široký okruh pracovníkov, pretože im poskytujú pracovné príležitosti. Budúci vinohradnícky technik by mal mať nielen osvojené teoretické odborné vedomosti z pestovania viniča, ale hlavne praktické zručnosti, ktoré vie uplatniť a zavádzať do praxe.