Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Ovocinárstvo

O predmete

Hlavným poslaním predmetu ovocinárstvo je oboznámiť žiakov s biologickými princípmi, podmienkami ovocinárstva, pracovnými a technologickými postupmi výroby. Úlohou ovocinárstva je pripraviť študentov na to, aby dokázali zvládnuť organizačnú stránku pracovných procesov a zachovať pravidlá bezpečnej hygienicky nezávadnej práce.  Ďaľším poslaním predmetu je naučiť žiakov správne pochopiť vzťahy ovocinárstva a ostatných odvetví rastlinnej výroby. Študent získa poznatky pre vytvorenie podmienok pre mechanizovanie väčšej časti práce a zvyšovanie  výroby a produktivity práce.

Osnovy predmetu ovocinárstvo sú spracovane tak, aby obsahovali všetky poznatky, ktoré potrebuje stredoškolsky vzdelaný odborník. Učivo je rozvrhnuté do druhého, tretieho a štvrtého ročníka. Súčasťou predmetu sú praktické cvičenia. Žiak získa prehľad, poznatky a praktické skúsenosti z oblasti najdôležitejších biologických vlastností jednotlivých druhov. Vystihnutie tendencií rastu a rodivosti, vyvodenie biologických zákonitostí a tým správne, účelne a včas určiť agrotechnické opatrenia.