Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Ochrana rastlín

O predmete

Predmet ochrana rastlín sa žiaci učia v 3. a 4. ročníku. Najskôr  získajú všeobecný prehľad o predmete. Neskôr sa naučia spoznávať najzákladnejšie choroby a škodcov viniča hroznorodého a ovocných druhov. Tiež spoznajú účinný spôsob ochrany proti nim. Rozvojom svojich znalostí a poznávaní skutočností si rozširujú poznatky najnovších techník v novodobom prístupe v ochrane rastlín, ako aj k citlivému prístupu k životnému prostrediu. Účelom je tiež vzbudiť u žiakov ekologické zameranie, ale v dnešnej dobe aj myslenie k celku ako aj k sebe samému a prispieť k pochopeniu svojho miesta a vlastnej sebarealizácie.