Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Turistika na vidieku

O predmete

Turistika na vidieku – patrí do skupiny odborných predmetov v zameraní agroturistika. Cieľom predmetu je poskytovať teoretické vedomosti ako aj praktické poznatky, vedomosti a skúsenosti z turistiky na vidieku s cieľom ich uplatnenia najmä v agroturistike vinárskych oblastí. Študenti získavajú vedomosti aj z oblasti cestovného ruchu ako faktora rozvoja regiónov, hypoturistike, salašníctve, rybárstve, včelárstve, ekológie, marketingu, ako aj tvorby a ochrany prírodného a životného prostredia vidieckej krajiny. Získané vedomosti na hodinách prakticky využívajú na cvičeniach, kde tvoria k príslušným témam vlastné počítačové projekty. Turistika na vidieku sa vyučuje v druhom ročníku poskytuje absolventom našej školy uplatniť sa v organizáciách poskytujúcich služby v agroturistickom sektore, v informačných a turistických  kanceláriách.