Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Spoločenská komunikácia

O predmete


Cieľom predmetu je získať všeobecný prehľad z oblasti spoločenských pravidiel správania, pravidiel spoločenských kontaktov, tiež vystupovania pri pracovných a spoločenských aktivitách. Učivo je zamerané na vytvorenie vlastných názorov a postojov, hierarchiu hodnôt, komunikačné formy, predchádzanie konfliktov a ich riešenie.