Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Víno v gastronómii

O predmete

„Víno v gastronómii“ je predmetom odborného zamerania agroturistika. Úzko nadväzuje na predmet TVN. Úlohou absolventa školy je nielen vyrobiť kvalitné a konkurencieschopné víno, ale vedieť ho aj správne senzoricky posúdiť a odborne prezentovať, a to v optimálnom poradí, prostredí a s náležitým odborným komentárom. Predmet poskytuje rozšírené poznatky o spôsobe podávania jednotlivých druhov vín, ako je voľba správnych druhov pohárov, teploty pri servírovaní vína, harmónia vína a rôznych druhov jedál, nutričná a zdravotná stránka konzumácie vína, charakteristika jednotlivých odrôd v závislosti od ročníka a servis vína.