Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Právna náuka

O predmete

Právna náuka - úlohou predmetu je nielen získať všeobecný prehľad o slovenskom právnom poriadku, jeho jednotlivých oblastiach ako sú : pracovné právo, občianske právo, trestné právo a obchodné právo. Významnou súčasťou je aj oboznámenie sa s jednotlivými normami, predpismi a zákonmi, ktoré súvisia s podnikaním vo vinohradníctve, ovocinárstve
a vinárstve.