Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Sprievodcovská činnosť

O predmete

Poskytnú prehľad histórie i prítomnosti. Poukážu na možnosti sprevádzania turistov po záujmových miestach. Naučia tvorbe programov pre rôzne záujmové skupiny.