Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Základy somelierstva

O predmetoch

V súčasnej dobe, keď sa víno stáva čoraz viac spoločenským nápojom, vzrastá úloha someliéra. Someliér je hotelový a cateringový profesionál, považovaný predovšetkým za odborníka na víno. Je schopný nielen odporučiť najvhodnejšie víno ku každému chodu, ale s náležitou precíznosťou, suverenitou a profesionálnosťou ho aj servírovať. Voliteľný predmet ZSO poskytuje základný prehľad o svetových vinohradníckych oblastiach a pre ne typických vínach, podložený vedomosťami z vinohradníctva a vinárstva, o rozdelení jednotlivých druhov vín z rôznych hľadísk, odbornej degustácii, ktorou vie odhaliť a popísať hlavné znaky prezentovaných vín, ale aj ich choroby, chyby a nedostatky. Absolvent ďalej získava základné zručnosti v oblasti servisu vína ako sú  prezentácia vína, otvorenie fľaše, príp. dekantácia červeného vína, degustácia, nalievanie a dolievanie vína jednotlivým účastníkom gastronomickej akcie, spojené s odborným komentárom.