Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Dejiny vinohradníctva

O predmete


Úlohou predmetu dejiny vinohradníctva je získať všeobecný prehľad a poznatky z dejín vinárstva a vinohradníctva od zrodu ľudskej spoločnosti až po súčastnosť. Z etnografického hľadiska získavajú prehľad v kontexte s prírodnými, historickými a spoločensko-vývinovými podmienkami. K lepšiemu pochopeniu problematiky využívame návštevy hist.vinohrad. zariadení a múzeí v regióne.