Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Základy bankovníctva a poisťovníctva

O predmete

Základy bankovníctva a poisťovníctva -- jeho cieľom je prehĺbenie teoretických vedomostí z oblasti bankovníctva a poisťovníctva. S pomocou internetu sa vedieť zorientovať v širokej škále produktov a služieb, ktoré ponúkajú jednotlivé banky a poisťovne na slovenskom trhu. Dôležitou súčasťou je aj návšteva banky a konzultácie s bankovými pracovníkmi.  Ako nevyhnutná v dnešnej dobe sa javí potreba spracovania ekonomických informácií elektronickou formou, čím sa zaoberá aj elektronické bankovníctvo /internetbanking /, ktoré si žiaci precvičujú prostredníctvom internetu.