Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Projekty na škole

Online Ekonómia

Študenti SVOŠ sa niekoľko rokov zapájajú do programu Online ekonómia. Jedná sa o virtuálny kurz ekonómie pre stredoškolákov, ktorý bol ocenený v medzinárodnej súťaži „e – learning“ v praxi.

Tento 3 mesačný virtuálny kurz ekonómie dáva študentom

- porozumieť fungovaniu trhovej ekonomiky

- naučia sa efektívne využívať vlastné finančné prostriedky pomocou virtuálnej simulácie

  Invesland

- rozvíjajú si svoje teoretické vedomosti a spájajú ich s praktickými úlohami

- nahliadnú do činnosti spojené s riadením podniku

- uplatňujú komunikáciu prostredníctvom moderných informačných a komunikačných 

  technológií

- komunikujú s virtuálnym učiteľom ekonómie

Tento kurz je výbornou pomôckou pri príprave na príjmacie pohovory na vysoké školy. Po úspešnom absolvovaní záverečného testu naši študenti obdržali svoje prvé certifikáty.