Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Projekty na škole

Banky v akcii

Naší študenti sa dlhodobo zapájajú do projektu, ktorý organizuje Junior Achievement Slovensko pod názvom  Banky v akcii.
Ide o počítačovú simuláciu, v ktorej niekoľko tímov konkuruje na finančnom trhu. Prostredie je tvorené jednotlivými bankami a centrálnou bankou, ktorú v programe simuluje učiteľ. Študenti v priebehu simulácie majú možnosť nahliadnúť do sveta bankovníctva a vyskúšať si rozhodnutia
- o úrokových sadzbách
- o príjmaní vkladov
- o poskytovaní krátkodobých a dlhodobých úverov
- rozhodujú o výške výdavkov do marketingu, či do výskumu a podobne.

Tieto rozhodnutia spracuvávajú a na základe finančných správ rozhodujú tak, aby dosiahli
- maximalizáciu zisku
- minimalizáciu prevádzkových nákladov
- udržanie rovnováhy krátkodobých a dlhodobých vkladov a úverov
- získanie čo najväčšieho podielu na trhu.

Študenti  SVOŠ sa každoročne zúčastňujú súťaží, ktoré poriada Junior Achievement Slovensko a môžeme sa pochváliť, že v tvrdej konkurencii naši študenti z okresných
súťaží postúpili do celoslovenského finála, kde sa umiestnili na popredných miestach.