Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Projekty na škole

PROJEKT INTERREG

PROJEKT INTERREG   

(kompostovanie, separácia, kompost)

 

Podporovaný „Spoločnosťou priateľov Zeme“ pozitívne vplýva na vzťah žiakov k prírode. Svojim bohatým programom financovaným EU zabezpečuje aktívnu účasť mládeže na vzdelávaní, poznávaní tejto problematiky, nielen na Slovensku ale aj v Rakúsku. Svoje poznatky žiaci prezentujú rôznymi návrhmi, čím sa zapájajú do riešenia celosvetovej problematiky „ Čo s odpadom? “ .