Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Projekty na škole

Otvorená škola

Projekt   Otvorená škola  sme realizovali  v roku  2005, ktorý bol zameraný na vybudovanie a zariadenie posilňovne. Na projekte sa podieľali niektoré organizácie ako   KŠU  Bratislava, SVOŠ Modra a rodičovské združenie školy. Celkový náklad projektu dosiahol  100 tis. sk.