• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Zmluva Zmluva cirkev s DPH 10.03.2011 Záp.dištrikt ev.cirkvi Zvolen
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ovocné rastliny 1 184,60 s DPH 09.10.2013 09.10.2013 15.10.2013 Plantex s.r.o. SOŠVO Modra
  Zmluva Zmluva o nájme pozemkov Cirkev 1.časť s DPH 16.01.2012
  Zmluva Zmluva o nájme pozemkov Cirkev 2.časť s DPH 16.01.2012
  Zmluva Zmluva o nájme pozemkov Cirkev 3.časť s DPH 16.01.2012
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Projektové práce - rekonštrukcia Pálenice 20 370,00 s DPH 19.09.2016 13.09.2016 VARGA ELEKTRO s.r.o. SOŠVO Modra
  Objednávka objednávky 2016 - 37.týždeň s DPH 14.09.2016 SOŠVO Modra Mgr. S. Zoch riaditeľ školy
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 oprava strechy nad pivnicou 33 186.01 s DPH 30.03.2016 30.12.2015 Hesit a.s. SOŠVO Modra
  Objednávka objednávky 31.týždeň 2016 s DPH 04.08.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
  VO: Súhrnná správa súhrnná správa o zákazkách z e trhoviska 1.štvrťrok 2016 s DPH 11.04.2016 SOŠVO Modra
  VO: Súhrnná správa súhrnná správa o zákazkách 1.štvrťrok 2016 s DPH 11.04.2016 SOŠVO Modra
  Zmluva zmluva o nájme bytu Brunovský s DPH 1/2010 10.03.2011
  Faktúra faktúry 07/2013 s DPH 31.07.2013
  VO: Súhrnná správa Podmienky obchodnej verejnej súťaže s DPH 08.10.2013 SOŠVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 sadenice viniča 2340.- s DPH 02.09.2013 14.09.2013 Oslavan Slovakia, s.r.o. SOŠVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Služby technika BOZP 140.- s DPH 30.10.2013 19.11.2013 LUKA TEAM s.r.o. SOŠVO Modra
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa z e-trhoviska za 3.štvrťrok 2018 s DPH 09.10.2018
  VO: Súhrnná správa súhrnná správa s DPH 03.07.2013
  Zmluva Zmluva o dielo 493 355,99 s DPH 29.06.2015 TEXO PARTNER a.s. SOŠVO Modra
  VO: Súhrnná správa súhrnná správa s DPH 06.12.2013 SOŠVO Modra
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/581