• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Zmluva Zmluva cirkev s DPH 10.03.2011 Záp.dištrikt ev.cirkvi Zvolen
  Objednávka objednávky - 19.týždeň 2016 objednávky 19.týždeň 2016 s DPH 13.05.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ
  Objednávka objednávky 25.týždeň2016 objednávky 25.týždeň 2016 s DPH 24.06.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
  Objednávka objednávky ŠJ 25.týždeň 2016 potraviny s DPH 24.06.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca ŠJ
  Objednávka 85/2016 maľovanie priestorov školy 4 500,00 s DPH 20.06.2016 Jajcay Štefan SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2016 maľovanie priestorov školy 4 500,00 s DPH 02.05.2016 03.06.2016 Jajcay Štefan SOŠVO Modra
  Objednávka objednávky ŠJ 24.týždeň 2016 potraviny s DPH 17.06.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca ŠJ
  Objednávka objednávky 24.týždeň 2016 objednávky 24.týždeň 2016 s DPH 15.06.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
  Objednávka objednávky ŠJ 23.týždeň 2016 potraviny s DPH 10.06.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca ŠJ
  Objednávka objednávky 23.týždeň 2016 objednávky 23.týždeň 2016 s DPH 10.06.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
  Objednávka objednávky ŠJ - 22.týžden 2016 potraviny s DPH 03.06.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
  Objednávka 73/2016 Pesticídy na ochranu viniča 2 293,96 s DPH 06.06.2016 Chemstar Slovakia SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ
  Objednávka objednávky ŠJ - 21.týžden 2016 potraviny s DPH 27.05.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
  Objednávka objednávky - 21.týždeň 2016 objednávky 21.týždeň 2016 s DPH 25.05.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ
  Objednávka objednávky ŠJ - 20.týžden 2016 potraviny s DPH 20.05.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
  Objednávka objednávky - 20.týždeň 2016 objednávky 20.týždeň 2016 s DPH 19.05.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ
  Objednávka objednávky ŠJ - 19.týžden 2016 potraviny s DPH 13.05.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
  Objednávka objednávky ŠJ- 26.týždeň2016 potraviny s DPH 01.07.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
  Objednávka objednávky - 18.týždeň 2016 objednávky 18.týždeň 2016 s DPH 03.05.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ
  Objednávka objednávky ŠJ - 18.týžden 2016 potraviny s DPH 06.05.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/581