• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Faktúra DFBV 390/2012 plynová panvica 5 683,20 s DPH 30/2012 13.12.2012 GASTROTECHNIK Vladimír Kovalčík SOŠVO Modra
  Faktúra DFBV 389/2012, 1.časť plyn 12 818,75 s DPH 9100062808 11.12.2012 SPP SOŠVO Modra
  Faktúra DFBV/0286/12, 1.časť plyn 2 597.03 s DPH 9100062808 11.09.2012 SPP SOŠVO Modra
  Faktúra DFBV/0286/12, 2.časť plyn s DPH 11.09.2012 SPP SOŠVO Modra
  Faktúra DFBV/0296/12 popl.za komun.odpady 2.splátka 1 950.52 s DPH 11.09.2012 Mesto Modra SOŠVO Modra
  Faktúra DFBV/0306/12 elektrina 1 140,47 s DPH 140236128 04.10.2012 e-on SOŠVO Modra
  Faktúra DFBV 0326/12, 1.časť plyn 2 974,84 s DPH 9100062808 10.10.2012 SPP SOŠVO Modra
  Faktúra DFBV/0326/12, 2.časť plyn s DPH 10.10.2012 SPP SOŠVO Modra
  Faktúra DFBV 353/2012, 1.časť plyn 6 387.65 s DPH 9100062808 13.11.2012 SPP SOŠVO Modra
  Faktúra DFBV 353/2012, 2.časť plyn s DPH 13.11.2012 SOŠVO Modra
  Faktúra 394/2015 Oprava automobilu Lublin 1 201,80 bez DPH 166/2015 02.12.2015 Libor Vereš - autoservis SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
  Faktúra DFBV 248/2012 - 2.časť plyn s DPH 09.08.2012
  Faktúra DFBV 389/2012, 2.časť plyn s DPH 11.12.2012
  Faktúra faktúry za 11/2014 faktúry za 11/2014 s DPH 01.12.2014 SOŠVO Modra
  Faktúra 381 switch 1 500,00 s DPH 184/2015 25.11.2015 Antik Telecom SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
  Faktúra DFBV 403/2012, 1.časť plyn 17 812,46 s DPH 9100062808 28.12.2012 SPP SOŠVO Modra
  Faktúra 376/2015 5 kusov počítačov, 5 monitorov, 4 reproduktory 2 184,00 s DPH 188/2015 24.11.2015 IT Security SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
  Faktúra DFBV 403/2012, 2.časť plyn s DPH 28.12.2012
  Faktúra 10784/15 Dopravný výťah do školskej kuchyne 4 344,00 s DPH 18/2015/SRO 18/2015/SRO 21.12.2015 Németh Lift s.r.o. SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
  Faktúra DFBV 43/2012 vodné,stočné,zrážky 1 145,48 s DPH 00156226-001 16.02.2012 BVS, Bratislava SOŠVO Modra
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/581