• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Zmluva Zmluva cirkev s DPH 10.03.2011 Záp.dištrikt ev.cirkvi Zvolen
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2015 služby technika BOZP, PO, bezpečnostnotechnickej služby a zdravotného dohľadu 160.-mesačne s DPH 27.02.2015 20.02.2015 LUKA TEAM s.r.o. Lucia Písečná SOŠVO Modra
  VO: Súhrnná správa 2/2015 súhrnná správa z e-trhoviska za 2.štvrťrok 2015 s DPH 01.07.2015 SOŠVO Modra
  VO: Súhrnná správa 2/2015 súhrnná správa za 2.štvrťrok 2015 s DPH 01.07.2015 SOŠVO Modra
  Zmluva Zmluva o dielo 493 355,99 s DPH 29.06.2015 TEXO PARTNER a.s. SOŠVO Modra
  Zmluva 5100018984 Dodatok k zmluve o dodávke elektriny na rok 2016 s DPH 17.06.2015 ZSE Energia, a.s. SOŠVO Modra
  VO: Súhrnná správa 1/2015 Súhrnná správa za 1.štvrťrok 2015 s DPH 08.04.2015 SOŠVO Modra
  Zmluva ŠJ/001/2015 zber vedľajších živočíšnych produktov s DPH 12.03.2015 Ladisco s.r.o. SOŠVO Modra
  Zmluva SKBBO2/SOŠVO čistiace prostriedky do19990.- bez DPH 27.02.2015 PAPERA s.r.o. SOŠVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2015 čistiace prostriedky do19990.- bez DPH 02.03.2015 27.02.2015 PAPERA s.r.o. SOŠVO Modra
  Zmluva 1/2015 Rámcová zmluva na dodanie služieb technika BOZP, technik PO,bezpečnostnotechnickej služby a zdravotný dohľad 160.-mesačne s DPH 27.02.2015 LUKA TEAM s.r.o. Lucia Písečná SOŠVO Modra
  Zmluva 905-0617398 povinné zmluvné poistenia autá 898,24 s DPH 03.08.2015 Generali Poisťovňa, a.s. SOŠVO Modra
  Zmluva Zmluva o nájme pozemku nájom pozemku 26,60 s DPH 01.01.2015 Novák Štefan SOŠVO Modra
  VO: Súhrnná správa 4/2014 Súhrnná správa za 4.štvrťrok s DPH 14.01.2015 SOŠVO Modra
  Faktúra faktúry za 12/2014 faktúry za 12/2014 s DPH 31.12.2014 SOŠVO Modra
  Faktúra 2014023 2 ks počítače, 2 ks monitory 1 198,20 s DPH 217/2014 29.12.2014 IT Security s.r.o. SOŠVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13/2014 2 ks počítače, 2 ks monitory 1 198,20 s DPH 19.12.2014 18.12.2014 31.12.2014 18.12.2014 IT Security s.r.o. SOŠVO Modra
  Faktúra 20143181 Switch a tlačiareň 1 035,60 s DPH 219/2014 29.01.2015 ACS-Net s.r.o. SOŠVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12/2014 Switch a tlačiareň 1 035,60 s DPH 19.12.2014 18.12.2014 31.12.2014 19.12.2014 ACS-Net s.r.o. SOŠVO Modra
  Faktúra 35/20014 Revízia elektroinštalácie 2 160,00 s DPH 202/2014 20.01.2015 J.Lenner-5L Elektrogrup Slovakia SOŠVO Modra
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/581