Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Zmluva cirkev s DPH 10.03.2011 Záp.dištrikt ev.cirkvi Zvolen
Faktúra faktúry za 11/2014 faktúry za 11/2014 s DPH 01.12.2014 SOŠVO Modra
Faktúra 2014023 2 ks počítače, 2 ks monitory 1 198,20 s DPH 217/2014 29.12.2014 IT Security s.r.o. SOŠVO Modra
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13/2014 2 ks počítače, 2 ks monitory 1 198,20 s DPH 19.12.2014 18.12.2014 31.12.2014 18.12.2014 IT Security s.r.o. SOŠVO Modra
Faktúra 20143181 Switch a tlačiareň 1 035,60 s DPH 219/2014 29.01.2015 ACS-Net s.r.o. SOŠVO Modra
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12/2014 Switch a tlačiareň 1 035,60 s DPH 19.12.2014 18.12.2014 31.12.2014 19.12.2014 ACS-Net s.r.o. SOŠVO Modra
Faktúra 35/20014 Revízia elektroinštalácie 2 160,00 s DPH 202/2014 20.01.2015 J.Lenner-5L Elektrogrup Slovakia SOŠVO Modra
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11/2014 Revízia elektroinštalácie 2 160,00 s DPH 09.12.2014 09.12.2014 31.12.2014 16.12.2014 J.Lenner-EL Elektrogrup Slovakia SOŠVO Modra
Zmluva 1/2014 rámcová zmluva na dodanie služieb s DPH 08.12.2014 Gas-Therm Ondrejkovič SOŠVO Modra
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb č.1/2014 výkon funkcie technika BOZP, technika požiar.ochrany, bezpečnostnotech.služby, výkon zdravot.dohľadu 160,00 s DPH 03.12.2014 LUKA TEAM, s.r.o. SOŠVO Modra
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2014 Servis a revízie plyn,tlak,expanz.zariadení a horákov 850.- s DPH 08.12.2014 05.12.2014 Gas-Therm Ondrejkovič SOŠVO Modra
VO: Súhrnná správa 4/2014 Súhrnná správa za 4.štvrťrok s DPH 14.01.2015 SOŠVO Modra
Faktúra faktúry za 10/2014 faktúry za 10/2014 s DPH 31.10.2014 SOŠVO Modra
Faktúra faktúry za 9/2014 faktúry za 9/2014 s DPH 30.09.2014 SOŠVO Modra
Faktúra 101140067 Modré hrozno 1710.- bez DPH 153/2014 03.10.2014 Elesko a.s. SOŠVO Modra
VO: Súhrnná správa súhrnná správa za 3.štvrťrok súhrnná správa od 1.7.2014 do 30.9.2014 s DPH 02.10.2014 SOŠVO Modra
Zmluva dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku dodatok k zmluve o nájme pozemku s DPH 17.09.2014 Mihinová Eva, Zaťovič Zuzana SOŠVO Modra
Faktúra faktúry za 8/2014 faktúry za 8/2014 s DPH 01.09.2014 SOŠVO Modra
Zmluva Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa5.1.2010 s DPH 10.09.2014 Ing. Vladimír Šikula SOŠVO Modra
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9/2014 Hrozno modrej odrody 1,50 s DPH 10.09.2014 05.09.2014 Elesko a.s. SOŠVO Modra
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/561