• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Zmluva Zmluva cirkev s DPH 10.03.2011 Záp.dištrikt ev.cirkvi Zvolen
  Zmluva 1 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2010, 1.časť 160,30 s DPH 02.12.2011
  Faktúra DFBV 183/2012 - 2.časť plyn s DPH 11.06.2012
  Faktúra DFBV 153/2012 - 2.časť plyn s DPH 14.05.2012
  Zmluva 10 Zmluva č.10 s DPH 23.05.2011
  Zmluva 89/2013 zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu s DPH 19.06.2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
  Zmluva 1/2011 zmluva Varga 1.časť s DPH 09.11.2011
  Zmluva 1/2011 zmluva Varga 2. časť s DPH 09.11.2011
  Zmluva 1 Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2010, 2.časť s DPH 02.12.2011
  Objednávka objednávky ŠJ - 4.týždeň 2017 potraviny s DPH 27.01.2017 Fialová Helena vedúca ŠJ
  Faktúra DFBV 248/2012 - 2.časť plyn s DPH 09.08.2012
  Zmluva Zmluva o nájme pozemkov Cirkev 2.časť s DPH 16.01.2012
  Zmluva Zmluva o nájme pozemkov Cirkev 3.časť s DPH 16.01.2012
  VO: Súhrnná správa Súhrnná správa z e-trhoviska za 3.štvrťrok 2018 s DPH 09.10.2018
  Zmluva Zmluva o nájme pozemkov Cirkev 4.časť s DPH 16.01.2012
  Faktúra faktúry 07/2013 s DPH 31.07.2013
  Faktúra DFBV 403/2012, 2.časť plyn s DPH 28.12.2012
  Faktúra DFBV 389/2012, 2.časť plyn s DPH 11.12.2012
  Faktúra DFBV 10/2012, 2.časť plyn s DPH 12.01.2012
  Zmluva 832-1001564 Poistka č.832-1001564, 5.časť s DPH 04.04.2011
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/581