• Verejné obstarávanie

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 28/2022 elektrická pec 3-trúba 3 892,80 s DPH 16.11.2022 24.11.2022 06.12.2022 24.11.2022 S.K.S., s.r.o. SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 24/2022 písacie stolíky 8 132.00 s DPH 16.11.2022 16.11.2022 10.12.2022 16.11.2022 Branislav Dvonč SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 25/2022 žalúzie a sieťky na okná na školskom internáte 7 170.00 s DPH 16.11.2022 16.11.2022 20.12.2022 16.11.2022 demistav spol. s r.o. SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 27/2022 traktorová kosačka 6 429.80 s DPH 14.11.2022 21.11.2022 15.12.2022 21.11.2022 ZALT, s.r.o. SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 26/2022 generálna oprava kotla 11 899.20 s DPH 10.11.2022 21.11.2022 31.12.2022 21.11.2022 BH Technológie, s.r.o. SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 21/2022 pesticídy na ochranu vinohradov 1 860,00 s DPH 24.10.2022 24.10.2022 31.10.2022 24.10.2022 Chemstar Slovakia SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 20/2022 úprava web stránky 1 212,00 s DPH 21.10.2022 21.10.2022 30.10.2022 21.10.2022 Kolovrátok spol. s r.o. SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 19/2022 tlačové materiály 6 900,00 s DPH 19.10.2022 19.10.2022 30.10.2022 Grafias s.r.o. SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 18/2022 publicita do odborného časopisu 360,00 s DPH 10.10.2022 17.10.2022 30.10.2022 Wynfield, s.r.o. SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 14/2022 preprava študentov autobusom - projekt ClimVino 400,00 s DPH 07.10.2022 08.10.2022 11.10.2022 Galovič-Trans s.r.o. SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 17/2022 zabezpečenie exkurzie do Rakúska pre 18 osôb - projekt ClimVino 1 900,00 s DPH 07.10.2022 12.10.2022 20.10.2022 Viliam Turan TURANCAR SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 15/2022 strava pre 17 osôb - projekt ClimVino 246,50 s DPH 07.10.2022 08.10.2022 11.10.2022 Backerei Konditorei Naglreiter GmbH SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 23/2022 umývačka riadu a skla 2 952,00 s DPH 06.10.2022 14.10.2022 01.12.2022 Gastrolux, s.r.o. SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 22/2022 odsávač pár nad smažiace panvice a odsávač pár nad varný kotol 6 104,40 s DPH 06.10.2022 14.10.2022 01.12.2022 S.K.S., s.r.o. SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 16/2022 výroba a dodanie roll-up banneru s potlačou 110,40 s DPH 05.10.2022 12.10.2022 20.10.2022 Jela Pálešová IMPALEX SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 13/2022 Publikácia do odborného časopisu 360,00 s DPH 04.07.2022 01.07.2022 Wynfield, s.r.o. SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 12/2022 Publikácia do odborného časopisu 360,00 s DPH 16.06.2022 24.06.2022 Wynfield, s.r.o. SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 11/2022 kotlové čerpadlo 3 703,20 s DPH 10.06.2022 17.06.2022 Miroslav Ondrejkovič Gas-Therm SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 10/2022 preprava osôb autobusom - projekt ClimVino 405,00 s DPH 03.06.2022 02.06.2022 07.06.2022 Galovič-Trans s.r.o. SOšVO Modra
  VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 9/2022 Tonery 631,40 s DPH 02.06.2022 30.05.2022 CLEAN toenry s.r.o. SOšVO Modra
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/608