Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 3.štvrťrok 2015 súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s DPH 01.10.2015 SOŠVO Modra
Objednávka objednávky - 21.týždeň 2016 objednávky 21.týždeň 2016 s DPH 25.05.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ
Objednávka objednávky - 20.týždeň 2016 objednávky 20.týždeň 2016 s DPH 19.05.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ
Objednávka objednávky ŠJ - 20.týžden 2016 potraviny s DPH 20.05.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
VO: Súhrnná správa súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s DPH 09.01.2014 SOŠVO Modra
Faktúra faktúry za 11/2013 s DPH 30.11.2013 SOŠVO Modra
Faktúra faktúry za 10/2013 s DPH 31.10.2013 SOŠVO Modra
Faktúra faktúry za 9/2013 faktúry za 9/2013 s DPH 30.09.2013 SOŠVO Modra
Objednávka objednávky ŠJ - 21.týžden 2016 potraviny s DPH 27.05.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky potraviny pre ŠJ do40.000.- s DPH 31.01.2014 31.01.2014 SOŠVO Modra
Objednávka objednávky ŠJ - 22.týžden 2016 potraviny s DPH 03.06.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca kuchyne
Objednávka objednávky 23.týždeň 2016 objednávky 23.týždeň 2016 s DPH 10.06.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
Objednávka objednávky ŠJ 23.týždeň 2016 potraviny s DPH 10.06.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca ŠJ
VO: Súhrnná správa súhrnná správa s DPH 06.12.2013 SOŠVO Modra
Objednávka objednávky 24.týždeň 2016 objednávky 24.týždeň 2016 s DPH 15.06.2016 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa súhrnná správa s DPH 03.07.2013
Faktúra Faktúry za 12/2013 faktúry za 12/2013 s DPH 01.01.2014 SOŠVO Modra
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na cenovú ponuku Výzva na cenovú ponuku nákup tonerov do40.000 s DPH 31.01.2014 31.01.2014 SOŠVO Modra
Objednávka objednávky ŠJ 25.týždeň 2016 potraviny s DPH 24.06.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca ŠJ
VO: Súhrnná správa súhrnná správa za 1.1.-31.3.2014 s DPH 01.04.2014 SOŠVO Modra
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/561