Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka objednávky 38 a 39 týždeň objednávky s DPH 25.09.2015 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 4/2014 Súhrnná správa za 4.štvrťrok s DPH 14.01.2015 SOŠVO Modra
Objednávka Objednávky 25, 26 objednávky 25 a 26 týždeň s DPH 26.06.2015 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
Objednávka Objednávky ŠJ-45.týždeň2016 potraviny s DPH 11.11.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca ŠJ
Objednávka 1-24 týždeň objednávky 1-24týždeň s DPH 08.06.2015 SOŠVO Modra Mgr. Slavomír Zoch riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 1/2015 Súhrnná správa za 1.štvrťrok 2015 s DPH 08.04.2015 SOŠVO Modra
Objednávka objednávky 2016 - 45.týždeň objednávky 2016 - 45.týždeň s DPH 11.11.2016 SOŠVO Modra Mgr. S. Zoch riaditeľ školy
Objednávka objednávky 2016 - 46.týždeň objednávky 2016 - 46.týždeň s DPH 16.11.2016 SOŠVO Modra Mgr. S. Zoch riaditeľ školy
Objednávka Objednávky ŠJ-46.týždeň2016 potraviny s DPH 16.11.2016 SOŠVO Modra Fialová Helena vedúca ŠJ
Faktúra faktúry za 12/2014 faktúry za 12/2014 s DPH 31.12.2014 SOŠVO Modra
VO: Súhrnná správa 2/2015 súhrnná správa za 2.štvrťrok 2015 s DPH 01.07.2015 SOŠVO Modra
Faktúra faktúry za 11/2014 faktúry za 11/2014 s DPH 01.12.2014 SOŠVO Modra
Faktúra faktúry za 10/2014 faktúry za 10/2014 s DPH 31.10.2014 SOŠVO Modra
Faktúra faktúry za 9/2014 faktúry za 9/2014 s DPH 30.09.2014 SOŠVO Modra
VO: Súhrnná správa súhrnná správa za 3.štvrťrok súhrnná správa od 1.7.2014 do 30.9.2014 s DPH 02.10.2014 SOŠVO Modra
Faktúra faktúry za 8/2014 faktúry za 8/2014 s DPH 01.09.2014 SOŠVO Modra
Faktúra faktúry za 7/2014 faktúry za 7/2014 s DPH 01.08.2014 SOŠVO Modra
Faktúra faktúry za 6/2014 faktúry za 6/2014 s DPH 01.07.2014 SOŠVO Modra
Objednávka objednávky 2016 - 44.týždeň objednávky 2016 - 44.týždeň s DPH 04.11.2016 SOŠVO Modra Mgr. S. Zoch riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa 2/2015 súhrnná správa z e-trhoviska za 2.štvrťrok 2015 s DPH 01.07.2015 SOŠVO Modra
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/557