• Novinky

      • Oznam pre stravníkov

      • Vedenie školskej jedálne oznamuje prihláseným stravníkom, ktorí si ešte nazakúpili čip, že lehota na zakúpenie čipov sa predlžuje do 15.09.2019.

       Čipový systém bude spustený až po zakupení čipov všetkých prihlásených stravníkov. Stravovanie pokračuje zvyčajným spôsobom.

       Možnosti platby za zakúpenie čipu: 

       - osobne u vedúcej školskej jedálne,

       - prevodom na bankový účet:

       IBAN - SK 57 5200 0000 0000 1784 4314,   

       - zloženkou na pošte.

       Cena čipu je 5 €.

       Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2019/2020

      • V pondelok sme slávnostne otvorili školský rok. Privítali sme nových študentov a pedagógov. Študentom sa prihovorila pani riaditeľka Ing. Monika Kisová a naši vzácni hostia - pani Ing. Ingrid Vajcziková, PhD., hlavná enologička spoločnosti Hubert Sereď, ktorá je sponzorom "Bublinkového štipendia" a pán Ing. Štefan Kilársky zo Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktorý poskytuje študentom motivačné štipendium. Ďalej si študenti vypočuli motivujúce slová pána Ing. Vladimíra Sodomu, člena spolku Vincúr a podporovateľa našej školy. Pán doc. Ing. Štefan Ailer, PhD., pedagóg Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a garant programov Letná škola ovocinárstva a Letná škola vinohradníctva, ktorých sa naši vybraní študenti zúčastnili, sa študentom prihovoril a odovzdal im certifikáty o úspešnom absolvovaní uvedených programov. Pán Ing. Vladimír Mrva z vinárstva Mrva&Stanko a pán Ing. Marián Varga, prezident Ovocinárskej únie SR povzbudili študentov, potvrdili im správnosť výberu budúcej profesie, ktorá je síce náročná, ale i krásna a perspektívna. Súčasťou podujatia bolo aj oceňovanie našich najúspešnejších a najaktivínejších študentov za uplynulý šk. rok. Všetkým študentom prajeme veľa úspechov a radosti z nových poznatkov v novom školskom roku a našim učiteľom veľa inšpirácie pri práci!