• Novinky

      • Deň otvorených dverí

      • Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium! Príďte sa pozrieť a porozprávať o možnostiach štúdia na našej škole. POZOR, neprehliadnite, že v šk. roku 2020/21 pribudne možnosť študovať NOVÝ ODBOR - VINÁRSKA PREVÁDZKA. Radi Vám o novom odbore, ale i študijných odboroch SOMELIERSTVO, PODNIKANIE a AGROTURISTIKA i o výhodách štúdia na našej škole osobne porozprávame. Tešíme sa na vás!

      • Prvá odborná exkurzia našich prvákov

      • Už druhým rokom sa stalo tracídiou na našej škole, že prváci po prijatí do cechu vinárskeho navštívia v rámci odbornej exkurzie vinárske podniky v našom okolí. Takto to bolo aj 22.11.2019, keď naši prváci absolvovali prehliadku vinárskych podnikov - Víno Mrva & Stanko, a.s. Trnava a Vinárstvo VMD - Dudo Harmónia, kde sa oboznámili s technologickými zariadeniami na dopestovanie a spracovanie hrozna, výrobu vína a marketingom predaja. Táto exkurzia bola skvelým zážitkom obohateným o nové poznatky, ktoré žiaci využijú v rámci odborných predmetov.

       Ďakujeme vinárom, ktorí boli ochotní podeliť sa o svoje odborné znalosti.

       Ing. A. Dudová a žiaci 1. A triedy

      • Pekný úspech Pavla Irhu v súťaži "Silná ruka"

      • Slovenská asociácia pretláčania rukou pripravila už 25. ročník súťaže o najsilnejšieho stredoškoláka pod názovom "Silná ruka". Dňa 15.11.2019 sa náš žiak Pavol Irha z 2. B triedy zúčastnil v Trnave tejto súťaže  v rámci Západoslovenskej oblasti. Súťažil v kategórii do 70 kg.

       Vo všetkých zápasoch zvíťazil, až na ten finálový. Získal 2. miesto a postúpil na celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa bude konať v Košiciach.

       Po rozdaní medailí a diplomov víťaz súťaže Paľa nezáväzne vyzval na odvetu. Môžete hádať ako to dopadlo - Paľo ho zložil, všetci ho odmenili potleskom. Darmo, chlapci z Vinárky nie sú nejaké padavky! :-)

       Paľko, urobil si nám všetkým radosť, ďakujeme za peknú reprezentáciu školy, srdečne blahoželáme a prajeme úspech aj v Košiciach!

       Mgr. Jozef Matejovič

      • Innovation Camp 2019

      • Študenti odboru Podnikanie na našej škole získavajú podnikateľské a finančné vzdelávanie aj prostredníctvom vzdelávacích programov JA Slovensko - Viac ako peniaze a Aplikovaná ekonómia. Vďaka týmto programom majú možnosť zapájať sa i do celoslovenských súťaží. V stredu 13.11.2019 naši druháci - podnikatelia - Margita Nečníková, Šimon Viglaš, FilipTušan a Pavel Skovajsa reprezentovali "Modranskú Vinárku" na celoslovenskej súťaži Innovation Camp 2019.

       Súťaž bola určená pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí sú v šk. roku 2019/2020 zapojení v programe Viac ako peniaze, organizácia Junior Achievment Slovensko ju realizovala v spolupráci s Nadáciou Slovenskej sporiteľne. Naši žiaci riešili v zmiešaných tímoch spolu s rovesníkmi z rôznych kútov Slovenska výzvu: "Ako bude vyzerať banka o 20 rokov..."

       Členom tímu, ktorý získal 2. miesto v tejto súťaži, bol aj náš Šimon Viglaš. Gratulujeme!

       Ďakujeme všetkým štyrom študentom za peknú reprezentáciu školy!