• Novinky

      • PF 2020

      •  

       Vážení rodičia, priatelia a podporovatelia školy, milí žiaci!

       Ďakujeme Vám za priazeň a podporu v uplynulom roku.

       Prajeme radostné vianočné sviatky a úspešný rok 2020!

       Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy s kolektívom

      • Výstava Stáli pri zrode Československa

      • V mesiaci december majú naši žiaci možnosť pozrieť si putovnú výstavu s názvom Stáli pri zrode Československa.  Výstava približuje študentom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pohľad na udalosti a osobnosti, ktoré stáli pri formovaní nového štátu na území dnešnej Bratislavskej župy, osobnosť M. R. Štefánika ale aj vybraných legionárov a viaceré významné osobnosti, ktoré budovali spoločný štát.

       Výstava vznikla v spolupráci  Malokarpatského múzea v Pezinku, Ministerstva vnútra SR, Štátneho archívu v Bratislave a jeho pracoviska v Modre, Múzea Ľ. Štúra v Modre a Múzea Michala Tillnera v Malackách.

       Dňa 10. decembra 2019 prijal naše pozvanie pán PhDr. Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku, ktorý s charizmou jemu vlastnou, pútavou formou spojil tému výstavy s našou školou i s históriou vinárstva a vinohradníctva v regióne.

       Za jeho ochotu, pôsobivý výklad a diskusiu veľmi pekne ďakujeme.

       Mgr. Jarmila Sodomová

       foto: Ing. Klaudia Čistá - Tretinová

        

      • Prezentačná a edukačná činnosť firmy Oslavan

      • Starostlivosť o záhradnícke náradie nepatrila doposiaľ medzi silné stránky našich študentov. Rozhodli sme sa tento stav zmeniť a z toho dôvodu sme 4.decembra 2019 zorganizovali edukačnú akciu s  firmou Oslavan z Bánoviec nad Bebravou, ktorá je výhradným predajcom náradia švajčiarskej firmy Felco.

       V úvodnej prednáškovej časti zástupca Oslavanu prezentoval sortiment ručného náradia používaného vo vinohradníctve a ovocinárstve s teoretickým vysvetlením jeho údržby a brúsenia.

       V druhej, veľmi zaujímavej časti si študenti 2.- 4.ročníka, za asistencie servisných technikov, vykonali praktickú údržbu a nabrúsenie svojho náradia. Táto činnosť mala veľmi dobrú odozvu ako u žiakov, tak i u učiteľov. Väčšina študentov sa aktívne zapojila a náradie si dali do perfektného stavu, čo ocenia v praktickom vyučovaní pri maturitnej skúške.             

       Ing. Rastislav Schön

      • Súťaž "Podpor svoj odbor"

      • Naši študenti sa zapojili do súťaže "Podpor svoj odbor" a pripravili krátke motivačné video o štúdiu na našej škole. Autorom scenára je Martin Škápik z 3. B, vo videu účinkujú naši druháci a tretiaci - Martin Škápik, Juraj Krchňavý, Dominika Zacharová, Andrej Štrbík, Matej Zápražný, Klára Hrehorová a Kristína Sandra Oravcová. Držíme im v súťaži palce a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.