• Novinky

      • Dôležité upozornenie

      • k  aktuálnej epidemiologickej situácii

       V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou týkajúcou sa nového koronavírusu 2019-nCoV považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť,  aby ste dôsledne dbali na dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR a sledovali všetky dostupné informácie o vývoji epidemiologickej situácie na ich webovej stránke (www.ruvzba.sk ).

       Upozorňujeme, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia musia chorí ostať v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

       Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

       • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

       • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami

       • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

       • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

       • ak ste chorý, liečte sa doma

       • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

       • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

       • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

        

       Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

        

       Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na  novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

        

      • Úspech študentského videa v súťaži Podpor svoj odbor

      • V tom školskom roku sa naši študenti zapojili do 1. ročníka súťaže Podpor svoj odbor. Vyrobili a zaslali vlastné video, ktoré propaguje študijné odbory našej školy. Autorom a scenáristom videa bol Martin Škápik z 3.B a účinkujú v ňom okrem Martina aj Juraj Krchňavý, Dominika Zacharová, Andrej Štrbík, Matej Zápražný, Klára Hrehorová a Kristína Oravcová. Pri príprave videa študentov viedla a podporovala Ing. Nemčeková.

       Dňa 25. februára 2020 sa v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave vyhlasovali výsledky súťaže a odovzdávali sa ocenenia študentským videám. Víťazom v kategórii Vinohradníctvo a someliérstvo sa stal Martin Škápik a získal cenu od Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktorú mu odovzdala pani Ing. K. Ďurčanská, PhD.

       Na oceňovaní sa zúčastnil aj ďalší náš študent - Juraj Krchňavý. Juraj bol tvárou kampane, ktorá súťaž sprevádzala.

       Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme! Pochvala patrí všetkým študentom, ktorí vo videu účinkovali.

      • 8. ročník súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec

      • Opäť postupujeme do finále!


       Aj tento rok sme sa zúčastnili súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec v Nitre, na ktorú sme nominovali žiakov 2. ročnika.

       Súťaž organizuje vydavateľstvo Slovenský chov ako súčasť projektu Mladí v Agrobiznise. Podujatia sa zúčastnilo 14 stredných škôl z celého Slovenska.

       Študenti prezentovali seba i svoje školy, ktoré boli všetky zamerané na poľnohospodárstvo. Zamerania stredných škôl boli rôzne, ale väčšinou sa týkali veterinárstva, kynológie, chovu hospodárskych zvierat a koní, chovu malej úžitkovej zveri a pestovania kultúrnych rastlín.

       V súťaži nás tento ročník reprezentovali študenti Juraj Krchňavý, Katarína Martinkovičová a Klára Hrehorová.

       Nemali to vôbec ľahké, konkurencia bola veľmi dobre pripravená. Aj tento rok viedol súťaž p. Huba, ktorý veľmi umne kládol otázky. Žiaci potvrdili naše predpoklady a všetci traja postúpili do finále súťaže. 

       Týmto im ešte raz gratulujeme a sme právom na nich hrdí!

       Tešíme sa na finále!

       Ing. V. Doktorík

      • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SOŠVO Modra

      • Vzhľadom na to, že dňa 16. 3. 2020 končí funkčné obdobie Rady školy a na základe poverenia Bratislavského samosprávneho kraja, sa dňa 13. februára 2020 na našej škole uskutočnili voľby zástupcov rodičov do Rady školy.

       Rodičia zvolili za svojich zástupcov pani Mgr. Silviu Skovajsovú, pána Martina Hrehora a pani Martinu Jankovičovú.

       Všetci traja budú delegovaní do novokoncipovanej Rady školy pri SOŠVO.

       Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa volieb zúčastnili a Rada školy sa teší na spoluprácu so zvolenými zástupcami rodičov.

       V Modre, 13.2.2020

       Mgr. Jozef Matejovič, predseda Rady školy

      • Ochutnávka vín mladých vinárov

      • Už po 12. krát sa na našej škole konala jedna z najkrajších akcií. Študenti, ktorí študujú odbor podnikanie, pracovali na tejto akcii niekoľko týždňov.

       V rámci predmetu aplikované ekonómia vytvorili reálnu firmu pod názvom Vinárka, ktorú zastrešuje JA Slovensko. Na svojom ustanovujúcom valnom zhromaždení oboznámili akcionárov predbežnými kalkuláciami ohľade tejto veľkej akcie. Veľké úsilie vynaložili pri práci ktoré sa týkali zabezpečenia vzoriek vín. Samozrejme pri organizovaní im pomáhali aj pedagogický zbor, aj nepedagogickí zamestnanci ale i študenti z odboru someliérstvo.

       Tejto akcii sa zúčastnilo približne 400 milovníkov dobrého vína, ktorí mali možnosť prechutnať až 533 vzoriek vín. Ochutnávka sa niesla ako každý rok v príjemnej a veselej atmosfére.

       Ďakujeme, že ste nás navštívili a tešíme sa na 13. ročník tejto nádhernej akcii, ktorá spája nielen absolventov našej školy, podporovateľov školy, ale i všetkých milovníkov dobrých vín.

      • Výsledky hlasovania Ochutnávky vín mladých vinárov

      • V školskom roku 2019/2020 ste mali možnosť ochutnať a ohodnotiť víno, ktoré po prvýkrát v živote vyrábali naši študenti.

       Ceníme si, že o tieto vína bol veľký záujem a tak ste podporili a ocenili snahu týchto mladých vinárov. Okrem výroby mali možnosť sa prezentovať a vytvoriť si v rámci marketingu aj svoju vlastnú etiketu.

           

       Výsledky z hlasovania o moje prvé víno

       1. Bruziková Michaela
       2. Javorová Dorota
       3. Štrbík Andrej

        

       Výsledky z hlasovania o najlepšiu etiketu

       1.  Bruziková Michaela
       2.  Škápik Martin
       3.  Štrbík Andrej

        

       Hlasovanie o najlepšie víno, ktoré poskytli naši vinári

        

       Biele víno - Veltlínske zelené, Víno Skovajsa, vzorka č. 88

       Ružové víno - Cabernet Sauvignon - rosé, Vinárstvo Dubovský & Grančič, vzorka č. 325

       Červené víno - Alibernet, Myslík Winery, vzorka č. 350

        

       Sme presvedčení, že medzi 533 vzorkami ktoré nám poskytli vinári nielen zo Slovenska ale aj z Moravy, ste si našli to, ktoré Vás najviac oslovilo.

       Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým vinárom a priaznivcom našej školy, za veľkú podporu, nielen pri poskytovaní vzoriek ale aj za to, že nás poctili svojou návštevou  a tak vytvorili neskutočne príjemnú atmosféru na našej Vinárke.

       Ďakujeme!!!

        

       Všetky vzorky sú k nahliadnutiu na nasledovnom odkaze:

       https://drive.google.com/file/d/11YH7-eKeFHCcMmQKmHSDeUyX_ozKfXE6/view?usp=sharing

      • Workshop pre somelierov juniorov pod záštitou ASSR

      • V dňoch 10.2. - 11.2.2020 sa v Slovenskom Grobe konal pod záštitou Asociácie somelierov Slovenskej republiky Workshop pre somelierov juniorov. Workshop bol určený pre pedagógov, žiakov a odbornú verejnosť z celého Slovenska. Z našej školy sa ho zúčastnila druháčka D. Gálisová v sprievode pani Ing. A. Dudovej. Obsahom workshopu bola odborná degustácia nemeckých, francúzskych, talianskych vín, veľa podnetných informácií, návšteva vinárstva Janoušek a Šimák Zámok v Pezinku. Sme veľmi vďační, že sa môžeme zúčastňovať takýchto podujatí, a tak umožniť študentom získavať skúsenosti a nové poznatky z praxe.

      • Deň otvorených dverí

      • Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole na DOD v stredu 12. februára 2020 od 8,00 do 16,00. Príďte sa pozrieť a porozprávať o možnostiach štúdia na našej škole. Tešíme sa na vás!

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie