• Novinky

      • Prezentácia a ukážka pracovných strojov na akumulátory firmy MAKITA

      • Dňa 24.09.2020 nás navštívili zamestnanci firmy Makita, ktorí nám predstavili a názorne predviedli prácu s akumulátorovou technikou, ktorú by sme  mohli využiť aj na práce spojené so školskou tematikou.

       Prednášky sa zúčastnili žiaci 3.A a 3.B triedy, ktorí sa aktívne zapájali pri skúšaní danej techniky.

       Prezentácia a následná ukážka predstaviteľmi firmy Makita boli na profesionálnej úrovni. Pri praktickej ukážke aj pri skúšaní techniky žiakmi, boli plne nápomocní, ochotní poradiť alebo ukázať, čo treba s danou technikou robiť.

       Žiakom sa prednáška páčila a tiež sa aktívne zapájali do skúšania techniky.

       Pracovníci firmy Makita boli veľmi ústretoví a ochotní a aj touto cestou sa im chceme poďakovať za zážitok.

       Prednášku ukončila ďakovnými slovami riaditeľka školy Ing. Kisová Monika.

       Ing. V. Doktorík

      • Workshop INOVUJME.SK

      • V stredu 23.9.2020 sme sa zúčastnili workshopu, ktorý organizovali zástupcovia Národného projektu INOVUJME.SK. Témou boli inovácie a ich využitie v podnikaní.

       Workshop mal zaujímavý priebeh a bol pre nás plný hodnotných informácií.

       Súčasťou workshopu bol i brainstorming založený na synektike slov, jeho cieľom bolo získať nápady na inovováciu školského átria. Navrhovali sme nápady ako by sa dalo naše átrium sprístupniť pre žiakov na vzdelávanie a oddych.

       Pripravili sme si prezentácie, pri ktorých sme využili kreatívne techniky, ktoré sme si osvojili na workshope.

       Naše prezentácie sme následne odprezentovali pred celou triedou, pani riaditeľkou školy, pani zástupkyňou a našou pani profesorkou triednou.

       Ako trieda 4.B sa chceme poďakovať skvelým lektorom projektu i našej škole za to, že sme sa mohli zúčastniť tohto workshopu, z ktorého sme si každý odniesli hlavne veľa vedomostí a  dar - knihu o inovácii.

       Kolektív 4. B triedy