• Novinky

      • Úspešní absolventi vzdelávacích programov JA Slovensko v šk. roku 2020/21

      • V školskom roku 2020/21 mali naši študenti možnosť zapojiť sa do vzdelávacích programov zameraných na rozvoj podnikavosti, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti, ktoré zastrešuje vzdelávacia organizácia JA Slovensko. 

       Úspešní absolventi: 

       • programu Viac ako peniaze, ktorý je rozvíja finančnú gramotnosť, boli žiaci 2. A:  Kristína Adamkovičová, Adam Bennár, Peter Galba, Tomáš Klásek, Nicolas Menyhart, Matej Pomfy, Lukáš Sabol, 
       • programu Zručnosti pre úspech, ktorý je zameraný na podnikateľskú tvorivosť a posilňovanie tzv. mäkkých zručností, boli žiaci 3. B: Pavel Skovajsa, Alexandra Jančovičová, Filip Tušan, 
       • programu Online ekonómia – Učebnica ekonómie a podnikania, zameraného na princípy ekonómie a hodnoty systému voľného trhu, boli žiaci 4. B: Michaela Bruziková, Juraj Čížik, Frederika Demová, Michal Durdovanský, Mário Filip, Dorota Javorová, Patrik Kolek, Adam Lančarič, David Myslík, Kristína Oravcová, Martin Škápik, Andrej Štrbík, Matej Zápražný.
         

       Gratulujeme! 

      • Imatrikulácie prvákov

      • In vino veritas, čo všetko pri ňom príde na pretras...

       Týmto mottom sme 16. júna začínali imatrikulácie nových prvákov. Privítali sme ich do cechu vinárskeho silou viniča hroznorodého, dúškom vína a následným odovzdaním darčekov. Otestovali sme ich zručnosť a presnosť v rôznych súťažiach, ktoré sme si pre nich pripravili. Novým prvákom želáme krásne strávené roky na našej Modranskej vinárke, kde aj oni dorastú ako vinič, dozrejú ako víno a stanú sa z nich úspešní vinári.

       Imatrikulácie pripravila 2.A.

        

      • MAKITA

      • Vo štvrtok 17. júna sa na škole uskutočnili ukážky profi náradia Makita. Žiaci prvých ročníkov dostali inštruktáž, ukážku aj možnosť si vyskúšať množstvo zariadení. O všetko sa postaral výborný a ochotný tím z Makity. Ďakujeme.

      • Genealógia - prednáškový cyklus

      • Na začiatku júna navštívil našu školu doc. RNDr. Dušan Cmarko PhD z 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, z Ústavu biológie a lekárskej genetiky. Pre našich žiakov vytvoril prednáškový cyklus - Genealógia. Zaujímavou formou vysvetlil a doplnil učivo aplikovanej biológie v 2.ročníku - genealogické a gemelilogické metódy a ich využitie pri genetickej predpovedi. Docentovi Cmarkovi ďakujeme za opätovnú spoluprácu s našou školou a tešíme sa na ďalšie prednášky.

      • Workshop Bankári do škôl

      • V utorok 15.júna 2021 sa tretiaci študijného odboru PODNIKANIE zúčastnili online workshopu Bankári do škôl, ktorý organizovala spoločnosť JA Slovensko v spolupráci so Citibank pre budúcoročných študentov Aplikovanej ekonómie. Téma workshopu bola Úvod do projektového riadenia.