• Novinky

      • Odborné technologické cvičenia pre tretiakov v CARPATE DIEM

      • V druhej polovici júna mali naši tretiaci možnosť počas troch dní zažiť veľmi inšpiratívne odborné technologické cvičenia v praxi vo vinárstve CARPATE DIEM v Šenkviciach.

       Spoločnosť CARPATE DIEM sa zameriava na  jedinečnú kvalitu produkcie z hrozna z vlastných vinohradov v biokvalite s minimálnym obsahom biogénnych amínov (napr. histamínu).

       Žiaci videli kompletnú výrobnú liknu, oboznámili sa s postupmi odkalovania muštov a riadeného kvasenia až po prípravu vín na fľašovanie. Mali možnosť spoznať najmodernejšie technologické zariadenia zamerané na šetrné spracovanie hrozna s možnosťou chladenia rmutu v uzavretom pneumatickom lise, kryomacerácie rmutu a regulácie teploty pri kvasení muštu. Našich budúcich vinárov zaujalo rotačné piestové čerpadlo FRANCESCA, ktoré môže prepravovať celé hrozno, rmuty, mušty až po kvasničné kaly.

       Pekným záverom technologických cvičení bola degustácia z produkcie vinárstva s kompletným odborným výkladom.

       Následne na ďalší deň navštívili druháci vinohrady, ktoré obhospodaruje CARPATE DIEM.

       Ďakujeme pánovi Mgr. Petrovi Fitzovi za profesionálne vedenie technologických cvičení a za čas, ktorý venoval našim študentom. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

        

       autori fotografií: V. Koščík, 3.A, N. Menyhart, 2.A