• Novinky

      • Milí žiaci!

      • Nový školský rok 2021/2022 začíname 2. septembra 2021 o 8.00 hod.

       Žiakov prvého ročníka privítajú triedni učitelia a vedenie školy v spoločenskej miestnosti školy, žiaci vyšších ročníkov majú zahájenie školského roka vo svojich triedach. Na triednych schôdzkach budú dostávať žiaci aj učebnice.

       Škola sa bude riadiť takzvaným „Školským semaforom“ so zabezpečením bezpečnej prevádzky školy počas pandémie. S pravidlami fungovania školy oboznámi žiakov triedny učiteľ.

       Tešíme sa na stretnutie :-)

       Vedenie školy