• Novinky

      • Inovačný workshop na Vinárke

      • V stredu 22.9.2021 sa tretiaci zúčastnili Inovačného workshopu na našej škole.
       Naším zadaním bolo dospieť k nápadom na inováciu novej degustačnej miestnosti.
       Workshop bol zložený z teoretickej časti, testu, hry, rozhovorov a záverečnej prezentácie. Naučili sme sa, ako prísť na nový nápad a ako z neho vytvoriť podnikateľský zámer, naučilili sme sa myslieť kriticky. Osvedčili sme si techniku kreatívneho myslenia
       Ďakujeme Arturovi, Ľubovi a Sime za novú skúsenosť.
       Žiaci modranskej Vinárky

      • Vzdelávací program TOKAJ

      • Naši štvrtáci v zostave – Diana, Dominika, Kika, Lea, Katka, Terka, Juraj a Pavel – sa zúčastnili týždenného vzdelávacieho programu v najmenšej vinohradníckej oblasti Slovenska – Tokaj.

       Prežili týždeň plný zážitkov, nových poznatkov, odborných degustácii a čo je hlavné – odnášajú si akési splnené prianie navštíviť Tokaj.

       Taktiež spoznali výrobu tokajských vín, navštívili tufové pivnice, ktorými sa Tokaj pýši a spoznali tokajské vína od samorodných až po 6-putňové.

       A aby to nebolo len o vínach, pozreli si aj dva kaštiele a najnižšie položený bod na Slovensku v Kline nad Bodrogom (94,3 m n.m.).

       Bol to pekný týždeň, no keďže išlo o vzdelávací program, bolo potrebné urobiť výstup, a to v podobne prezentácie a obeda so slávnostným prestieraním. Všetko zvládli na výbornú! Aj napriek mnohým prekážkam a nedostatku času, žiaci predviedli úžasný výkon pri prezentovaní svojej práce a pri pripravovaní obeda.

       Všetci naozaj zo srdca ďakujú, že mohli navštíviť Tokaj a dúfajú, že táto možnosť bude poskytnutá aj ďalším ročníkom, pretože o Tokaji nestačí len počuť, treba ho aj vidieť!

       A na záver treba podotknúť, že výrok francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. o tokajskom víne: à vinum regum – rex vinorum (kráľ vín – víno kráľov), naozaj platí doslova a do písmena.

       ĎAKUJEME!

       Žiaci modranskej Vinárky

        

       foto: Dr. V. Pokorný, D. Gálisová

      • Projekt SadOVO

      • Počas dní 9.9.-10.9.2021 sa žiačky D. Gálisová a P. Karnasová pod vedením p. Valentovej zúčastnili projektu SADOVO, ktorý zastrešuje občianske združenie Živica.

       V rámci tohto projektu žiačky navštívili obce Bošáca, Zabudišová i osadu Španie. Oba dni ich sprevádzali pracovníci Živice aj rôzni zaujímaví ľudia ako Jozef Struhár, Ľudovít Vašš a Ján Veselý.

       Žiačky zažili dni plné náučných aktivít a spoznávania CHKO Biele Karpaty. Aj vďaka odborným výkladom si utvrdili vedomosti z ovocinárstva, no rovnako sa dozvedeli aj veľa nových užitočných informácií.

       Diana a Petra zhodnotili túto akciu veľmi pozitívne a dúfajú, že sa budú môcť zúčastniť aj ovocinárskeho kurzu v Zaježovej.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie