• Novinky

      • Výsledky školského kola Ekonomickej olympiády

      • Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) zorganizoval v tomto školskom roku 5. ročník Ekonomickej olympiády. EO je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl.

       Školského kola súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka našej školy.

       Súťaž prebehla online formou v týždni od 6. 12. 2021 do 10. 12. 2021. Súťažný test obsahoval 25 otázok z mikro a makroekonómie, dejín ekonomického myslenia, finančnej gramotnosti a medzinárodnej ekonómie.

       Našimi najúspešnejšími riešiteľmi a zároveň postupujúcimi do krajského kola sú žiaci:

       Pavel Skovajsa, 4.B

       Lea Pírová, 3.A

       Šimon Viglaš, 4.B.

       Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

        

       Ing. Ľ. Nemčeková, koordinátorka školského kola EO

        

      • Dištančné vzdelávanie od 6.decembra 2021

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ Bratislava sa stredné školy od pondelka 6.12.2021 učia dištančne.

       Od 6.12.2021 DO ODVOLANIA prechádzajú študenti na dištančný spôsob výučby s platným online rozvrhom, ktorý bude zverejnený v EduPage.

       Vedenie školy.

      • Zmena termínu vianočných prázdnin

      • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR z 25. 11. 2021 sa vianočné prázdniny v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 07. januára 2022. Vyučovanie po vianočných prázdninách začína v pondelok 10. januára 2021.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie