• Novinky

      • PREDPRIJÍMAČKOVÝ SEMINÁR

      • Dobrý deň milí rodičia a žiaci budúcich našich študentov, 

       dovoľujeme si Vám dať do povedomia, že dňa 12.4.2022 (utorok) budeme organizovať v priestoroch školy pre žiakov, ktorí sa rozhodli študovať na našej škole PREDPRIJÍMAČKOVÝ SEMINÁR.

       Organizácia seminára: 
       žiaci budú rozdelení do skupín podľa priezviska.

       o 9.00 začne predprijímačkový seminár zo SJL ( priezviska A- K) 
       o 9.00 začne predprijímačkový seminár z BIO ( priezviska M- Z)

       o 10,30 začne predprijímačkový seminár zo SJL ( priezviska M-Z)
       o 10,30 začne predprijímačkový seminár z BIO ( priezviska A-K)

       Prihlásiť sa môžete do 1.4.2022 cez Edu Page alebo  e- mailom na  adresu info@svosmo.sk

       Počas seminára bude pre rodičov pripravená krátka exkurzia po škole spojená s prezentáciou a diskusiou.

       Všetci žiaci  a rodičia ste srdečne vítaní.

       S pozdravom vedenie školy.

      • Rodičovské združenie v školskom roku 2021/2022

      •  

        Vážení rodičia, pozývame Vás na  rodičovské združenie

       v školskom roku 2021/2022, ktoré sa uskutoční dňa  24.marca 2022

        o 16.00 hod. v príslušnej  triede.

       Po triednych rodičovských združeniach bude prebiehať informačná časť  / možné individuálne stretnutia s vyučujúcimi/.

       Prosíme o Vašu účasť                                

      • Oznam - riaditeľské voľno

      • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 16. 3. 2022 (streda) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy vinársko- ovocinárskej, Kostolná 3 Modra  z technických dôvodov (odstavka elektrickej energie) riaditeľské voľno.

      • OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO AREÁLU

      • Areál Vinárskej školy je známy tým, že poskytuje žiakom, učiteľom aj hosťom veľa pozitívnej energie, ktorú čerpajú priamo z prírody. V okolí školy sa nachádza obnovený a novovysadený pomologický sad, ampelografický vinohrad a veľa okrasných stromov a kríkov.

       Všetko živé postupne starne a dotýka sa to aj našej zelene v okolí školy. Preto sme sa rozhodli starším stromom aj kríkom pomôcť odbornými zmladzovacími rezmi a výsadbou nových stromov a kríkov.

       Tešíme sa, že do našej školy prišiel pracovať pán Pavol Šperka – záhradník. Už v prvých chvíľach vedel, čo areál potrebuje. Pripravil projekt, s ktorým oboznámil riaditeľku školy, pani hospodárku a v spoločenskej sále aj všetkých žiakov a učiteľov. V týchto chvíľach sa schválené práce už rozbehli. Samozrejme sa zapojili aj žiaci, ktorí získajú veľa odborných vedomostí.

       Čo chceme obnoviť?

       1. Park - Ošetrenie starších stromov a kríkov. Odborný rez a formovanie koruny;                                                                  - Založenie kvitnúcej lúky. Rekultivácia pôdy a osev plôch lúčnymi kvetmi.                                                                  (Facélia a niektoré druhy ďateliny.)                                                                                                                          - Dosadenie okrasných stromov a osadenie lavičiek.

       2. Vybudovanie chodníka k hlavnému vchodu školy.

       3. Rekonštrukcia átria (vybudovanie oddychovo relaxačného priestoru pre študentov, profesorský zbor       a zamestnancov školy. Prípadné využitie na menšie kultúre podujatia.

       4. Obnova ihriska (športového areálu).

       Všetci sa tešíme, že v našom areáli rozkvitnú nové stromy, kríky, rastliny, ale aj tie mnohoročné.

       Prajem pánovi záhradníkovi, žiakom, učiteľom veľa radosti z pocitu dobre vykonanej práce.

       Mgr. Jozef Matejovič

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie