• Novinky

      • PREDNÁŠKY NBS

      • Dňa 6.4.2022 sa študenti 3. a 4.ročníka zúčastnili v NBS prvého prednáškového modulu s názvom: Príjem a práca. Študenti zdokonaľovali svoje vedomosti v oblasti daňového systému, naučili sa ako správne vybrať svoje budúce povolanie a ako narábať so mzdou.

       Dňa 21.4.2022 sa študenti 3.A zúčastnili v NBS druhého prednáškového modulu s názvom: Finančné plánovanie. Študenti zdokonaľovali svoje vedomosti vo vytváraní si vlastného finančného plánu a o inflácii. Taktiež sa naučili kedy a ako investovať svoje peniaze a navyše rozšírili svoje poznatky o kryptomenách.

       Obidva moduly boli obohatené množstvom aktivít, pričom ten druhý bol obohatený aj návštevou galérie a umožnením návštevy 31.poschodia v NBS. Tešíme sa a ďakujeme že sme mohli byť súčasťou týchto prednáškových modulov. Nadobudnuté vedomosti budú pre nás prínosom na predmete Ekonomika a zároveň aj ďalej do života.

       K. Adamkovičová / Ing. Ida Matuškovičová

      • Videotvorbu našich druhákov v súťaži Podpor svoj odbor ocenil Zväz vinohradníkov a vinárov

      • Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zapojili do súťaže Podpor svoj odbor. 

       Súťaž je zameraná na tvorbu študentských videí prezentujúcich poľnohospodárske a potravinárske študijné odbory. Organizuje ju Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s viacerými partnermi. 

       Autorkou námetu, scenára aj realizátorkou videa, ktoré bolo ocenené Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska, je Adela Rubínová z 2.A triedy. Spolutvorcami boli spolužiaci z 2.A Viktor Koščál (kamera) a Daniel Peťkovský (strih). Sprievodný hlas načítal Alan J. Volařík z 1.B triedy. 

       Video si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=Iwv9lv-Z1iA&list=PLMJLcqPTJ2pINyxst5LQtmngDFQYdwtR9&index=12

       Ocenenie aj peňažnú odmenu súťažnému tímu prišla odovzdať výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska pani Ing. J. Kaňuchová Pátková, PhD. 

       Srdečne gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu tvorcom aj všetkým účinkujúcim! 

      • NOVÉ TRENDY V OVOCINÁRSKEJ VÝROBE

      • Dňa 11. apríla 2022 prišiel medzi študentov štvrtých ročníkov a tretieho ročníka Ing. Marián Varga, predseda OÚSR a konateľ významného ovocinárskeho podniku Plantex, spol.s.r.o so sídlom vo Veselom pri Piešťanoch , aby sa podelil o najnovšie trendy v ovocinárskej výrobe.

       Aj touto cestou sa mu chceme poďakovať a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

       Ing. Jana Novotná

      • Prednáška - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

      • Dňa 28.3. 2022 sa uskutočnila prednáška pre druhé ročníky na tému: ,,Chránené územia SR“.

       Pripravili ju z ŠOP SR, Správa CHKO. Viedol ju Ing. Martin Gregor s kolegyňou. Žiaci si pripomenuli aký význam má ochrana životného prostredia a ako sa správať  nielen v CHKO, ale aj v prírode okolo nás.

       Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

       Ing. Jana Novotná

        

      • IMATRIKULÁCIE ŽIAKOV 1. ROČNÍKA

      • Dňa 1.4.2022 boli žiaci 1. ročníka oficiálne prijatí do do "cechu vinárskeho".

       Ako tradične im druháci pripravili slávnostný vstup, darčeky a veselý program.

      • VÍNNE TRHY Pezinok

      • V dňoch 29-30.3. 2022 sa uskutočnil 25. ročník Vínnych trhov v Pezinku. Keďže sa jednalo o odbornú degustáciu vín, zúčastnili sme sa pri odbornej obsluhe jednotlivých komisií. Vrámci somelierskej praxe sa zúčastnili žiaci 4.A a 4.B triedy - somelieri. Z tejto degustácie vín sme si odniesli veľa odborných znalostí a zručností, ktoré využijeme v ďalšom štúdiu aj živote. 

       Ing. Agáta Dudová

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie