• Novinky

      • Prijímacie skúšky - 2. kolo

      • Prijímacie skúšky - 2. kolo

       Riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest na študijne odbory:

       4227 M01 vinohradníctvo a ovocinárstvo - prevádzka

       4227 M05 vinohradníctvo a ovocinárstvo - someliérstvo

        

       2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 21.6.2022

       Pre viac informácií nás kontaktujte na t. č. 033 6472580

      • Exkurzia

      • Dňa 26. mája 2022 sme so žiakmi 2.A a 2.B navštívili ovocnú škôlku Plantex  vo Veselom pri Piešťanoch, kde sme mali možnosť preopakovať si prebrané učivo v praxi. Mali sme prakticky ukázané spôsoby dopestovania ovocných výpestkov priamo v teréne. Videli sme priestory ovocnej škôlky a to nie len výrobnú časť ale aj predajnú. Týmto by sme chceli poďakovať vedeniu firmy Plantex za možnosť návštevy v škôlkárských výsadbách a predajných priestorov a hlavne za praktické ukážky práce a fundovaný výklad Ing. Andreja Záhorského, ktoré zabezpečil Ing. Stanislav Tureček 

        Ďalej sme sa zúčastnili Dňa fascinácie rastlinami 2022 – prezentácie projektu RUSTWATCH v NPPC-VÚRV v Piešťanoch. Navštívili sme Génovú banku SR, kde nás sprevádzala Ing.Iveta Čičová, PhD. Prezreli sme si aj ostatné pracoviská, hlavne ovocný sad marhúľ, záhony liečivých rastlín, stánok patogénnych aj hospodársky významných húb a mnohé iné. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu VÚRV v Piešťanoch a to hlavne Ing. Pavlovi Hauptvogelovi, PhD, doc. RNDr.Michaele Havrlentovej PhD a ostatným7, ktorí nám rozšírili vedomostné obzory. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

       Ing. Jarmila Volovárová, Ing. Jana Novotná 

      • Branné cvičenie na SOŠ vinársko-ovocinárskej

      • Dňa 23.5.2022 sa  na základe študijného plánu študenti 1.A a 1.B triedy zúčastnili v rámci branného cvičenia turistickej vychádzky v Malých Karpatoch.  Počas vychádzky žiaci vystúpili na Veľkú Homoľu. Študenti sa zoznamovali s flórou a faunou Malých Karpát a tešili sa z pozorovania krásnej prírody a spevu rôznych druhov vtákov. Po výstupe na rozhľadňu sa mohli vďaka peknému počasiu oboznámiť s rozsiahlym okolím.

       Pri rozhľadni si študenti spomenuli na veľkého milovníka prírody, ktorý bol otcom myšlienky výstavby rozhľadne, na nedávno zosnulého pána Milana Ružeka.

       Česť jeho pamiatke. Pán Boh mu žehnaj.

       Text: Mgr. Jozef Matejovič, Ing. Alžbeta Benková

       Foto: Roman Kanich

      • Priame vyučovanie vo vinohradnícko-vinárskom podniku Chateau Topoľčianky

      • Žiaci 3.A sa dňa 19.mája 2022 zúčastnili priameho vyučovania vo vinohradnícko-vinárskom podniku Chateau Topoľčianky. Mali možnosť si prezrieť kompletnú výrobu a technológie pri nej využité pre produkciu vín a sektov. Súčasťou vyučovania bola tiež prehliadka vinohradov a areálu vinárstva. Vo vinohradoch si zopakovali a prezreli rynsko-hessenské vedenie a jeho modifikáciu kordonový tvar a jednoduchý záves.

       Praktická aj teoretická časť prehliadky bola pre žiakov prínosná, žiaci si mohli priamo v praxi vyskúšať získané teoretické znalosti z technológie vína a nápojov a vinohradníctva.

      • Slovenský vidiek a jeho vízia - seminár

      • Študenti Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre, odbor agroturiatika, si dovoľujú poďakovať pánovi Ing. Františkovi Machovi CSc. za pozvanie na odborný seminár "Slovenský vidiek a jeho vízia". Seminár sa konal pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky v Harmónii. Naša škola obdržala Pamätný list za obetavú prácu pri rozvoji vidieckej turistiky v SR pri príležitosti 30. výr. vzniku SZVTA.

       Všetky príspevky, ktoré sme si vypočuli boli veľmi podnetné. Najviac nás prekvapil príspevok pána Karola Kanteka, ktorý sa zaoberá aj históriou Modry. Predstavte si jeho objav prekvapil viacerých prítomných. Čo myslíte o čom bol? Predsa o histórii cestovného ruchu.  Skúste uhádnuť aspoň len do ktorého storočia siahajú začiatky cestovného ruchu. Ak neviete, tak Vám to prezradíme. /Zakladateľ CK FRANC RACENZBERGER v roku1690./

       Pánovi Ing. Františkovi Machovi CSc. k jeho životnému jubileu srdečne blahoželáme, prajeme veľa zdravia a osobných úspechov.  

       Mgr. Jarmila Moravčíková a Ing. Jana Novotná   

      • Prednáška - Služby cestovných kancelárií

      • Dňa 16.mája 2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška s Doc. Plesníkom, /VŠ Nitra/  na tému: Služby cestovných kancelárií.

       Študenti 1. a 2. ročníkov boli  oboznámení s vlastnosťami produktov, kvalitou produktu, významom dotazníkov v cestovných kanceláriách,  s ubytovacími a doplnkovými službami CK a zákonom o rekreačných poukazoch . Témy boli zaujímavé, dopĺňali učivo žiakom v agroturistickom zameraní. 

      • Účtovný program ALFA PLUS

      • Dňa 6.mája 2022 sa trieda 4.B zúčastnila kurzu jednoduchého účtovníctva pod vedením lektorky Ing.Tužinskej.

       Počas šiestich hodín sme sa naučili ako účtovať v programe  ALFA PLUS  jednotlivé účtovné  operácie a pochopili sme  ako aj tá najzložitejšia účtovná operácia môže byť ľahká.  Z tohto kurzu sme si odniesli veľa znalostí, ktoré určite využijeme aj v budúcnosti. Chceli by sme sa poďakovať škole, pani  Ing. Matuškovičovej a lektorke  Ing. Tužinskej, za skvelý zážitok a vedomostí, ktoré využijeme v plnej miere v praxi.

       Alexandra Jančovičová 4.B

      • Včelársky krúžok

      • Jarná činnosť včelárskeho krúžku na našej škole začala praktickou prípravou motýlej lúky. Žiakom podrobne celý postup ručného siatia vysvetlil p. Šperka - záhradník. Spoločne s nim sme do rekultivovanej pôdy vysiali semená  medonosných rastlín:

       ďateliny lúčnej /Trifolium pratense/                                                                                                               

       ďateliny plazivej / Trifolium repens/

       ďateliny purpurovej / Trifolium incarnatur/  a

       facélie vratičovej /Phacelia tanacetifolia Benth/.

       Najväčšiu medonosnosť má facélia, jej doba kvitnutia je od mája do októbra. Meduje aj pri nízkych teplotách. Včely ju milujú, nektár je bohatý na sacharózu a fruktózu. Láka ich fialovým kvetom.

       Sme radi, že sa výsev vydaril, semená krásne vyklíčili a lúka už začína kvitnúť. Tešíme sa, že tieto rastliny obohatia produkciu medu, ale aj silu nášho školského včelárstva. 

       Mgr. Jarmila Moravčíková

        

      • Spolu úspešnejší 2 - projekt

      • V čase pandémie Covid 19 sa z dôvodu dištančného vzdelávania niektoré výukové činnosti nedali vykonávať. Mnohé informácie nemohli byť dostatočne vysvetlené, prakticky ukázané a najmä samostatne vyskúšané, preto žiaci, najmä vyšších ročníkov, nemohli získať požadované dôležité vedomosti a skúsenosti.  

       Zapojili sme sa do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Spolu úspešnejší 2“. 

       V mesiacoch január - apríl 2022 Ing. Peter Íro a Michal Valachovič, odborníci vo vinárstve a ovocinárstve, doučovali našich žiakov. Potešil nás ich veľký záujem doplniť si chýbajúce znalosti. V popoludňajších hodinách usilovne pracovali v sadoch, vinohradoch a vo vínnej pivnici.  

       Sme si istí, že takýmto spôsobom dobehli zameškané a po skončení štúdia sa bez problémov uplatnia vo svojom pracovnom živote vo vinohradníckej, ovocinárskej a vinárskej oblasti. 

      • Majstrovstvá Slovenska somelierov - juniorov 2022

      • Súťaž organizovala Asociácia somelierov Slovenskej republiky v dňoch 21.4. a 22. 4. 2022 v Slovenskom Grobe - Penzion Karolínka. Našu školu reprezentovali Diana  Galisová a Dominika Zacharová zo 4.B, z odboru somelierstvo. Súťaž bola rozdelená do dvoch dní, počas ktorých v tvrdej konkurencii museli preukázať svoje vedomosti nielen v teoretickej časti, ale aj v praktickej. Praktická časť pozostávala zo servisu a dekantácie červeného vína v časovom limite, servise šumivého vína, určenie odrody vína, ročníka, pôvovodu a zostavenia vínnej karty. Naše študentky v tvrdom konkurenčnom prostredí preukázali vynikajúce znalosti. Som veľmi hrdá, že naša žiačka Diana Galisová obsadila 1. miesto. Gratulujeme!

       Ing. Agáta Dudová

        

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie