• Novinky

      • Milí študenti!

      • Nový školský rok 2022/23 sa začína v pondelok 5. septembra 2022 o 8.00 hod v spoločenskej miestnosti školy.

       Po slávnostnom otvorení a privítaní prvákov pôjdu študenti do tried.

       Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (bez víkendov a sviatkov) je v záujme ochrany zdravia na škole potrebné odoslať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka". Elektronicky cez EduPage, prváci v tlačenej forme.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie