• Novinky

      • Modranské vinobranie 2022

      • Modranské vinobranie je najdôležitejšou mestskou udalosťou roka. Tradičné oberačkové slávnosti a oslava tvrdej práce malokarpatských vinárov a vinohradníkov. Úcta k tradíciám zmiešaná s modernými prvkami v programe spolu s vynikajúcim burčiakom a vínom vás očarí. Srdce vinobrania s pravou mestskou viechou a autentickými ukážkami prešovania hrozna, kde burčiak tečie potokom, harmonika hrá a pivnica ponúka degustačné zážitky. Na vinobraní sa taktiež zúčastnili študenti  Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre, kde mohli uplatniť svoje vedomosti získané na odborných predmetoch. Žiaci sa takto mohli naučiť niečo nové o samotných odrodách ako aj vinárstvach a vínach podávaných na tomto podujatí, spolu s vínami vyrobenými v pivnici našej školy.

       Žiaci SOŠVO, Ing. Dudová

      • Odborná degustácia

      • Dňa 26.augusta 2022 sa v našej školskej pivnici konala odborná degustácia vín, pod záštitou Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre, ktorá sa koná každý rok pred Modranským vinobraním. Na degustácii prezentovali žiaci 4.A pod vedením pani profesorky Ing. Dudovej hlavne naše študentské vína zo školskej  pivnice. Vedomosti získané na predmete Somelierstvo sme týmto mohli prakticky uplatniť na odbornej degustácii.

       Žiaci 4.A triedy, Ing. Dudová

      • Výstava

      • V dňoch 9. - 11.9.2022 sa uskutočnila v priestoroch Starej radnice v Modre výstava: Vinohradníctvo a vinárstvo v Modre a regióne v minulosti a súčasnosti. Cieľom výstavy bolo priblížiť návštevníkom Modranského vinobrania slávnu minulosť modranských vín.  Ako spoluautor  výstavy bola aj SOŠVO. Naši žiaci pod vedením Mgr. K. Meskovej vytvorili veľmi zaujímavú expozíciu  zameranú na 100.výročie presídlenia vinársko-ovocinárskej školy z Bratislavy do Modry. Pri otvorení výstavy vítala návštevníkov v modranskom kroji naša žiačka Kristína Čabounová.

       Mgr. Jarmila Sodomová

      • Návšteva divadelného predstavenia

      • V utorok 13.septembra sme sa celá trieda 2.A zúčastnili na divadelnom predstavení Pomalý svet Roberta Cestlea v trnavskom divadle Jána Palárika. Hra sa nám veľmi páčila. Pobavila, no aj dojala. Niektoré scény nám vtisli slzy do očí. Predstavenie nám pripomenulo, aby sme nikdy neprestali veriť v dobro ľudí.V mene celej triedy ďakujem nášmu triednemu učiteľovi prof. Čípelovi, že sme mohli celá 2.A spolu stráviť pekný večer.

       Sofia Svetlíková 2.A

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 16. 9. 2022 (piatok) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy vinársko- ovocinárskej, Kostolná 3 Modra z technických dôvodov riaditeľské voľno.

      • AGROKOMPLEX Nitra 2022

      • V dňoch 18. – 21.8.2022 sme prezentovali našu školu na výstave Agrokomplex 2022 v Nitre. Študentky Natália Bilčíková a Mária Červená z 2.B triedy a Hanka Tvarošková z 3.A triedy podávali informácie o možnostiach štúdia na SOŠVO v Modre, ubytovaní na Školskom internáte, školskej pivnici a pripravovali degustáciu hrozna a rôznych druhov ovocia. Študentky záujemcom poskytovali štúdiom získané vedomosti o pestovaní ovocných druhov, o prácach vo vinohrade a v školskej pivnici. 

       Ďakujeme sponzorským firmám Plantex Veselé a Dobré jablká Dunajská Lužná za spoluprácu.

       Ing. Jarmila Volovárová, Ing. Jana Novotná a Ing. Zuzana Záhorská SOŠVO Modra.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie