• Novinky

      • Jesenné prázdniny

      • Vážení rodičia, milí študenti,

       od 28.10. do 31.10.2022 sú jesenné prázdniny.

       1.11.2022 je Sviatok všetkých svätých.

       Nástup do školy bude v stredu 2.11.2022.

      • Exkurzia v Chateau Dereszla Maďarsko

      • Dňa 19.10.2022 mala 2.B trieda možnosť navštíviť maďarské vinárstvo Chateau Dereszla v tokajskej oblasti vďaka spoločnosti Lidl Slovensko. Boli sme prevedení historickou pivnicou, ktorej steny sú pokryté ušľachtilou formou plesne Cladosporium cellare, ktorá je pre Tokaj typická. Videli sme vína uskladnené v drevených sudoch či fľašiach, ktoré tu zrejú už desaťročia. Oboznámili sme sa celým procesom výroby od zberu cibéb až po výsledný produkt - tokajské víno. Neskôr sme sa presunuli do výroby s najmodernejšími technológiami, kde sme videli proces spracovania hrozna. Po prevedení celým vinárstvom sme exkurziu zakončili degustáciou rôznych druhov vín známych pre tokajskú oblasť z odrôd Furmint, Muškát žltý či Lipovina a nechýbali ani naozaj výnimočné putňové výbery .

       Ďakujeme obchodnému reťazcu Lidl, pani profesorke Ing. Ide Matuškovičovej a pánovi profesorovi Ing. Martinovi Hanúskovi za tento plnohodnotný zážitok.

      • Exkurzia TOKAJ

      • Chráňme si dedičstvo našich predkov.

            Tento krásny a pravdivý výrok sme si ako prvé prečítali nad pivnicou v Tokajskej oblasti. 

       V dňoch 10. - 14. 10. 2022 sme absolvovali odbornú exkurziu v malej, ale významovo veľkej vinohradníckej oblasti Tokaj. Navštívili sme všetky významné vinárske a vinohradnícke podniky, nachádzajúce sa nielen na území Slovenska, ale aj časti maďarskej tokajskej vinohradníckej oblasti. Teória spojená s praxou a výrokom "raz vidieť ako stokrát počuť", si myslíme, že prinesie pre nás zúročenie nie len pri maturitných skúškach ale aj do ďalšieho života po ukončení štúdia.

       Za tento výnimočný zážitok ďakujeme Ing. Monike Kisovej, Ing. Patrikovi Čizmadiovi, Mgr. Petrovi Slamkovi a Ing. Agáte Dudovej.

       Študenti 4.A triedy

        

      • Výstava "Jeseň v záhrade"

      •      Po 3 rokoch sa opäť otvorili brány výstaviska EXPO Trenčín. Ovocinárska únia pod vedením Ing. Mariana Vargu spolu so Slovenským zväzom zorganizovala výstavu: „Jeseň v záhrade“.  Aj tento rok nás pozvali zapojiť sa do tvorivej akcie. Za podporu ďakujeme Ovocinárskej  únii SR a významným ovocinárskym firmám Dobré jablká, Ostratice, Plantex Veselé.

       Našu školu sme reprezentovali jesennou expozíciou na ktorej sa podieľali žiaci 1.A triedy (Adam Švirec a Peter Šimovič), taktiež oslovení žiaci z iných tried a pracovníci z rôznych úsekov školy, za čo im ďakujeme.

       Ing. Jana Novotná, Ing. Jarmila Volovárová

      • Exkurzia vo Výskumnom ústave potravinárskom v Modre.

      • Dňa 13.10.2022 sa uskutočnila exkurzia vo Výskumnom ústave potravinárskom v Modre. Naši žiaci druhých ročníkov sa oboznamovali s prácou v analytických laboratóriách. Pod vedením Ing. Panghyovej získali nové vedomosti, ale aj zručnosti pri základných laboratórnych činnostiach.

       Žiaci pracovali s analytickými váhami (vážili sušinu bazy čiernej), mikroskopovali fermentované kvasinky hroznovej šťavy. Pipetovali s delenou a nedelenou pipetou extrakt bazy čiernej a červené farbivo názorne pozorovali pôsobením kyseliny sírovej, dusičnanu sodného a hydroxidu sodného. Zaujalo ich aj meranie cukornatosti v jablkovej šťave. Oboznámili sa s prácou prístroja Kinexus - používa sa na meranie viskozity látok na základe odporu.

       Za ústretovosť a hlavne kvalitný odborný výklad žiaci 2.A a 2.B triedy ďakujú pracovníkom, s ktorými robili jednotlivé pokusy a Ing. Baxovi za umožnenie návštevy ich laboratória.

       Mgr. Jarmila Moravčíková

      • Exkurzia vo výrobni sektov v Rakúsku.

      • Dňa 11. októbra 2022 sa trieda 3.A zúčastnila odbornej exkurzie v rakúskej výrobni sektov A - NOBIS v Zurndorfe. Žiaci mali možnosť vidieť všetky etapy výroby a dozrievania sektov. Celou exkurziou nás sprevádzal zamestnanec firmy, ktorý nám všetko odborne vysvetlil a ukázal. Potom sme si pozreli Neusiedlerské jazero a na záver sme sa zastavili na obed v neďalekej dedinke Neusiedler am See. 

       Táto návšteva sa konala v rámci projektu Interreg ClimVino.

       Mgr. Igor Vitek

      • Exkurzia Modra

      • September v škole predstavuje  pre prvákov náročné obdobie. Adaptácia na nových pedagógov, spolužiakov a celkovo na nové prostredie. Keďže máme žiakov z celého Slovenska, v rámci vyučovania absolvovali žiaci 1.A a B exkurziu, kde sme spojili príjemné s užitočným. Zoznámili sa navzájom, a aj s Modrou. V sprievode pedagógov J.Novotnej a M. Hanúska spoločne navštívili Múzeum Ľ. Štúra, Galériu I. Bizmayera . Okrem názorného videa o výrobe porcelánu, sa žiaci sa mohli prejsť po izbe, kde Ľ. Štúr žil. Žiaci ocenili najmä zaujímavý výklad o Štúrovom živote. Veríme, že exkurzia bola pre žiakoch po všetkých stránkach prínosná.

       Mgr. Kristína Mesková

      • Odborná exkurzia PD Čachtice, Víno Sabo Vrbové

      • Dňa 29. septembra 2022 sa triedy 3.A a 3.B zúčastnili odbornej exkurzie. Najprv nám Ing. Čarada z PD Čachtice ukázal sklady ovocia, porozprával nám o pestovaných plodinách a odrodách viniča. Dozvedeli sme sa o marketingu i ekonomických otázkach. Navštívili sme ich predajňu a na záver sme si prezreli vinárstvo, kde práve spracovávali červené hrozno.

       Ďalšou zastávkou bolo vinárstvo Víno Sabo vo Vrbovom. Videli sme moderné a nové technologické postupy, pozreli sme si nové vysadené vinice. Študenti mali možnosť zoznámiť sa s prácou kombajnu na zber hrozna. Pán Sabo nám všetko veľmi pútavo a odborne vysvetlil.

       Študenti 3.A a 3.B, Mgr. Vitek

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie