• Novinky

      • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa  16. februára 2023 sa v Bratislave na Gymnáziu, Grösslingová 18 uskutočnilo krajské kolo olympiády  v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval Alan Jiří Volařík z 2.B, ktorý vybojoval krásne štvrté miesto. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov a rozvoja v oblasti anglického jazyka.  

       Mgr. Peter Slamka

      • XXII. ročník medzinárodnej súťaže v reze viniča hroznorodého „O Zlaté nožnice“.

      •      Dňa 9. februára 2023 sa konal 22.ročník medzinárodnej súťaže v reze viniča O Zlaté nožnice, ktorú organizovala firma SNA Europe s.r.o. (Slovakia), (Bahco) v spolupráci s BS vinárske potreby Pezinok pod odbornou záštitou SPU Nitra, Katedra záhradníctva a krajinného inžinierstva. Hostiteľom bolo vinárstvo Dubovský - Grančič vo Svätom Jure. Súťaž prebehla v staršom vinohrade, čo sa prejavilo v náročnosti rezu ako zo strany súťažiacich, tak hodnotiteľov. Rezala sa odroda Veltlínske zelené v počte 25 krov v časom limite 30 minút a 40 minút podľa kategórie. Predseda juniorskej komisie konštatoval, že úroveň rezu v tejto kategórii často prevyšovala profesionálov.

       Naši študenti 4. ročníka súťažili v kategórii Junior s nasledovným výsledkom:

       4. miesto Adam Moravčík

       5. miesto Matej Oscitý

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy, blahoželáme a želáme úspechy v ďalšom štúdiu.

       Ing.Rastislav Schön

      • Medzinárodná súťaž v reze viniča vo Valticiach.

      •     Střední vinařská škola Valtice zorganizovala aj tento rok súťaž v reze viniča s medzinárodnou účasťou, na ktorej súťažili študenti zo 4 stredných škôl z Česka a naša SOŠVO Modra. Študenti boli rozdelení do 2 kategórií – dievčatá a chlapci, pričom celkový počet bol 63 rezačov. Rezali 4-ročný mladý vinohrad odrody Rulandské šedé. V pravidlách bol stanovený počet 25 krov v časovom intervale 20 minút, pričom viničie zostalo na drôtenke z dôvodu objektivity hodnotenia. Ako hlavné kritérium hodnotenia bola kvalita rezu, dosiahnutý čas bol pomocný ukazovateľ.

       Našu školu reprezentoval študent 4.A triedy Adam Bennár, ktorý obsadil pekné 10. miesto. Blahoželáme a želáme úspešné ukončenie štúdia.

      • Návšteva Štátnej veterinárnej a potravinovej  správy SR

      •      Začiatkom februára sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili vzdelávacej exkurzie na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu v Bratislave, kde ich sprevádzal vedúci oddelenia kontroly vín Ing. Marek Závracký. Vypočuli si prednášku o činnosti ústavu, o jednotlivých pracoviskách a aj o špeciálnej mikrobiológii, ktorá zahŕňa označovanie potravín a senzorické vyšetrovanie (aj vína).

            ŠPVS je certifikačný orgán a pravidelne robí aj školenia posudzovateľov  vína. Žiaci pod vedením Ing. Čistej Tretinovej navštívili aj fyzikálno – chemické laboratóriá, kde si zopakovali postupy jednotlivých analýz pre víno (obsah síry, obsah cukru, obsah alkoholu a obsah kyselín). Tie im ukázali pani laborantky. 

            ŠVPS disponuje aj špeciálnou degustačnou miestnosťou s oddelenými boxami na individuálne odborné senzorické posudzovanie vín. Následne absolvovali posudzovanie vín aj prakticky, pripravených bolo 25 vzoriek  rôznej akosti, kvality, ročníka a ceny. Žiaci hodnotili  100 bodovým systémom O.I.V. v štandardizovanom pohári O.I.V.. Ku každej vzorke sa viedla krátka diskusia, či je víno v poriadku a naopak, či má chorobu alebo vadu a či zodpovedá kvalite uvádzania produktu na trh. Prezentáciu jednotlivých odrôd viedol kontrolór vín Ing. Bohumil Pajer. Žiaci prakticky hodnotili a slovne opisovali jednotlivé druhy vína. Odniesli si cenné skúsenosti z oblasti senzorickej analýzy vín a vinárskej legislatívy na Slovensku, ktoré im budú nápomocné v ďalšom štúdiu v maturitnom ročníku.

            Exkurzie sa zúčastnilo 12 žiakov odboru podnikanie a somelierstvo. Srdečne ďakujeme celému tímu oddelenia kontroly vín za prípravu a organizáciu odbornej degustácie a praktické ukážky.

       Ing. Klaudia Čistá Tretinová

      • Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

      •      V stredu 15. 2. 2023 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku na Gymnáziu Bílikova 24 v Bratislave a naše horúce želiezko Mária Červená z 3.B  vzorne reprezentovala našu školu. Z 15 stredných škôl obsadila pekné 4. miesto. Gratulujeme, prajeme jej veľa úspechov v štúdiu a ďakujeme za reprezentáciu.

       Mgr.Ing. Jarmila Kočišová

      • Oslavan - prezentácia náradia

      • Dňa 7.2.2023 sa konala prednáška a prezentácia náradia firmy Oslavan. Študenti sa dozvedeli novinky v oblasti ručného poľnohospodárskeho náradia. Po prednáške si mohli, pod profesionálnym vedením firmy Oslavan, odborne vyčistiť svoje náradie, ktoré používajú pri práci vo vinohrade a ovocnom sade. Naučili sa pracovať s brúsnym kameňom a brúskou na nože.

      • Zmena poplatkov za stravu

      • Od 1.3.2023 sa mení poplatok za stravu pre žiakov - stravníkov dochádzajúcich do školy (neubytovaných na ŠI). Nová cena za obed je 2,80 € (z toho réžia 0,50 €).

       Zmena stravnej jednotky je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2023 zo dňa 27.1.2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

      • Ochutnávka vín mladých vinárov

      •      Mladí budúci vinári, študenti tejto jedinečnej strednej odbornej školy zorganizovali 13. ročník Ochutnávky vín mladých vinárov.

            Len málo plodov ľudskej práce má toľko obdivovateľov a uctievačov ako víno. Mali sme možnosť zažiť príjemnú atmosféru na našej škole, k dispozícii bolo 629 vzoriek vín a samozrejme nechýbali ani gastronomické špeciality.
            Vinárska vášeň pramení z toho, že je to iný nápoj ako všetky ostatné. Víno nevznikne samo a preto si vysoko vážime absolventov našej školy, vinárov z celého Slovenska, z Moravy a Rakúska, ktorí poskytli vzorky vín, ale i všetkým, ktorí nám pomohli akýmkoľvek spôsobom pri zabezpečení tejto krásnej akcie.
       Ďakujeme všetkým aktívnym žiakom, podnikateľom, somelierom, ktorí skvelo pod vedením Ing. Idy Matuškovičovej a Ing. Agáty Dudovej  zvládli Ochutnávku vín mladých vinárov na vysokej odbornej úrovni.
       Tešíme sa už teraz na 14. ročník Ochutnávky vín mladých vinárov.
       Firma Vinárka

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Dňa 19. januára 2023 sa v Gymnáziu Pezinok konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu v kategórii stredných odborných škôl reprezentoval víťaz školského kola žiak 2.B Alan Jiří Volařík, ktorý postúpil do krajského kola. Víťazovi srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie