• Novinky

      • Stredoškolská odborná činnosť

      • Cieľom súťaže Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, podpora ich tvorivého myslenia, podpora aktívneho riešenia úloh či sebavzdelávanie.
       Teší nás, že celoštátna prehliadka spomínanej súťaže sa tento rok uskutoční na pôde našej školy a to v dňoch 25. - 28. apríla 2023.

      • Ekonomická prax vo firme Volkswagen a Veľtrh podnikateľských zručností

      •      Žiaci tretieho ročníka sa 28. marca 2023 zúčastnili odbornej ekonomickej praxe v akciovej spoločnosti Volkswagen Slovakia v Bratislave. Mali možnosť vidieť výrobu v reálnom čase počas pracovnej doby. Postupne  prešli celou výrobou.

            Druhá časť pozostávala z návštevy Veľtrhu podnikateľských zručností v Avione. Na veľtrhu  získali veľké množstvo vedomostí v oblasti ekonomiky a marketingu. Stretli sa so študentami z iných stredných škôl.  
            Ďakujeme za možnosť vidieť ekonomiku z iného uhla pohľadu.

      • VII. ročník študentskej odbornej degustácie vín

      •      Krátko po písomných maturitných skúškach čakala na našich maturantov ešte jedna, vinársko – senzorická skúška. Po siedmy krát organizovala naša škola odbornú degustáciu pre  žiakov štvrtého ročníka. Degustácia sa konala 16. marca 2023 za účasti všetkých žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Hodnotenie realizovali priamo žiaci štvrtého ročníka pod vedením skúsených pedagógov a pozvaných odborníkov z praxe. Servis a obsluhu komisií zabezpečili žiaci tretích ročníkov.

       ​​​​​​​     Tento rok naše pozvanie prijali Ing. Marek Závracký, Ing. Richard Polkoráb, Ing. Tibor Ruman, Ing. Marián Bočko a Ing. Jaroslav Korbaš. Hodnotenie vzoriek prebiehalo pomocou degustačného hárku 100-bodovým systémom O.I.V. únie enológov anonymne. Odborníci zasadli na stoličky predsedov jednotlivých komisií a konzultovali so žiakmi každú hodnotenú vzorku slovne aj pomocou degustačného hárku.

            Žiaci boli rozdelení do piatich komisií a každá komisia hodnotila 20 vzoriek. Vzorky boli rodelené podľa druhu, každá komisia mala možnosť hodnotiť 3 kategórie. Bolo to 10 bielych vín, 3 ružové a 7 červených vín. Všetky vína boli zo Slovenska z rôznych vinohradníckych oblastí.

            Požiadavky na hodnotenie, ako aj na prácu komisie bola rovnaké ako v reálnych hodnotiacich komisiách. Kalibračnou vzorkou bola nultá vzorka, biele suché víno Veltlínske zelené 2022 SOŠVO Modra.

             Spočítanie a zapisovanie do počítača mali na starosti žiaci tretieho ročníka.

            Senzorické hodnotenie  žiakom slúži ako praktické vyučovanie v a pomáha im spoznávať víno po všetkých jeho stránkach, technologickej aj senzorickej. Žiaci nadobúdajú nové vedomosti a zručnosti v tejto oblasti a vedia lepšie medzi sebou komunikovať a kooperovať s predsedom komisie. Naučia sa lepšie pracovať s degustačnou tabuľkou a jej vyhodnotením. Zároveň si viac uvedomujú hodnotu vína, ako produktu a jeho úspešnosť na trhu.

       Degustáciu po odbornej a praktickej stránke pripravovali Ing. Klaudia Čistá Tretinová, Ing. Agáta Dudová a  Ing. Martin Hanúsek.

            Ďakujem Ing. Agáte Dudovej za profesionálnu prácu pri organizácii študentskej degustácie, koordináciu žiakov pri príprave a v zázemí Ing. Martinovi Hanúskovi pri príprave jednotlivých vzoriek a zabezpečenie správneho a plynulého servisu vín. 

       Počet komisií: 5

       Počet vzoriek celkom: 100

       Počet udelených zlatých medailí: 16

       Miesto konania: degustačná miestnosť školskej pivnice

        

       Šampión bielych vín:  Pinot blanc Seletion 2021, suché, Vinárstvo Hanúsek, Vinosady

       Vicešampión: Pinot gris 2021, suché, Elesko, Modra

                               Rizling rýnsky 2022, suché Vinárstvo Pegas, Častá

       Šampión ružových vín:  Cabernet sauvignon rosé 2021, Víno Sabo, Vrbové

       Vicešampión ružových vín: Cabernet sauvignon 2022, Víno Chudý, Vinohrady nad Váhom

       Šampión červených vín: Dunaj, 2017, suché, Terra Wylak, Veľké Zálužie

       Víťazom gratulujeme!

       Ďakujeme vinárom za poskytnuté vzorky.

        

       Ing. Klaudia Čistá Tretinová, garant súťaže

      • VITIS AUREA MODRA 2023

      • Dňa 9.marca 2023 sa na našej škole uskutočnil 22. ročník medzinárodnej odbornej degustácie vín VITIS AUREANa hodnotení sa zúčastnili slovenskí aj zahraniční degustátori.

       O plynulý priebeh hodnotenia, servis a obsluhu pri stoloch zabezpečili žiaci tretích ročníkov odboru somelierstvo, podnikanie, agroturistika a prevádzka. Všetko zvládli veľmi profesionálne a veríme, že nadobudnuté skúsenosti a zručnosti využijú aj v budúcnosti.

      • Kultúrne predstavenie 1.A

      • Dňa 9.3.2023  žiaci 1.A triedy  v rámci stmelovania triedneho kolektívu navštívili kultúrne predstavenie v Eurovei v Bratislave. Tu si zaspomínali na rozprávkové postavičky a zároveň si pripomenuli, aký význam majú dobré medziľudské vzťahy – hodnoty ako je priateľstvo,  láska, spolupatričnosť …. a pod. 

       Ing. Jana Novotná

      • Lyžiarsky výcvik

      • Minulý týždeň 27.2. - 3.3.2023 absolvovali naši študenti lyžiarsky výcvik v stredisku Ski Opalisko. Na výcviku sa zúčastnilo 43 študentov prvého, druhého a tretieho ročníka. Boli rozdelení do štyroch skupín: snowboard, pokročilí, mierne pokročilí a začiatočníci. Lyžovali pod dohľadom skúsených lyžiarskych inštruktorov. Lyžovanie a snowbordovanie ich veľmi bavilo a počas kurzu sa zdokonalili v danej disciplíne.

       K príjemnej atmosfére na svahu prispelo aj nádherné počasie.

      • Somelierska súťaž v Paríži

      • Mladí somelieri z modranskej vinárky, Hanka Tvarožková a Matej Pomfy sa v dňoch 27.2. – 2.3.2023 zúčastnili somelierskej súťaže v Paríži. Francúzske vína hodnotilo 30 študentov z vinárskych škôl z 15 krajín Európy.

       Hanka sa umiestnila v silnej konkurencii na 5. mieste a Matej na 14.mieste.

       Predprípravná degustácia pre šudentov, stretnutie mladých vinárov a degustovanie francúzskych vín na výstavisku Salon International de l’Agriculture - Paris 2023 bola skutočným zážitkom nielen pre samotných študentov, ale aj pedagógov.

       O slovenských študentov sa starala počas celého pobytu Delphine LAISSAC, koordinátorka pre Slovenskú a Českú Republiku.

       Ďakujeme a dovidenia Concours des Jeunes Professionnels du Vin 2023.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie