• Novinky

      • Projekt Climvino - Meteostanica - prednáška

      • Naša škola sa zapojila do projektu Climvino, vďaka čomu sme získali meteostanicu, ktorá posiela metrodáta a vyhodnocuje prognózu o signalizáciu  hubových chorôb viniča. Časť meteostanice je umiestnená v objekte pivnice a časť priamo v našom vinohrade Emresovka.

       V piatok 12.11.2021 sa v škole uskutočnila prednáška a prezentácia meteostanice, ktorej sa zúčastnili žiaci celej školy. Veľmi podrobne sa oboznámili so systémom fungovania stanice a s vyhodnocovaním meteo údajov. Študenti tieto poznatky využijú v predmetoch Náuka o prostredí rastlín a Ochrana rastlín a v samotnej praxi.

      • Prezentácia firmy Oslavan

      • Dňa 10.novembra 2021 firma Oslavan uskutočnila prezentáciu náradia švajčiarskej firmy FELCO pre študentov našej školy, ktorí toto náradie používajú (pílky, nože, nožnice). V druhej časti si študenti mali možnosť po praktickej ukážke svoje náradie nabrúsiť, ošetriť a pripraviť na plnenie tém učebnej praxe.

      • ŠKOLENIE MANAŽMENTU

      • Dňa 3. novembra si pre nás Junior Achievement Slovensko v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia pripravilo ŠKOLENIE MANAŽMENTU ŠTUDENTSKÝCH FIRIEM, ktoré sa uskutočnilo formou online webinára.

       Prebrali sme mnoho zaujímavých tém týkajúcich sa:
       1. Stanovenia cieľov, ich sledovanie a vyhodnotenie – pracovné a osobné ciele, čo je môj produkt a kto je môj zákazník, stanovenie si vízie a misie firmy
       2. Leadershipu – aká má byť osoba lídra, aké sú jeho úlohy, štýly riadenia, vedenia a motivovania ľudí a tímov
       3. Projektového manažmentu – stanovovanie úloh projektu, časový harmonogram, deľba úloh a zodpovednosti v tíme, plánovanie zdrojov, monitoring a vyhodnotenie projektu

             Webinár bol pre nás obohacujúci a chceli by sme sa poďakovať lektorom z medzinárodnej firmy AT&T, rovnako aj programovým manažérom z organizácie Junior Achievememt Slovensko.

                                                                                                             Firma Vinárka