• Novinky

      • Herný turnaj Cesta k finančnej slobode pre našich prvákov

      • V posledné dni školského vyučovania mali naši prváci možnosť zmerať si svoje sily so spolužiakmi pri hre Finančná odysea.

       Obe triedy si užili herný turnaj Cesta k finančnej slobode, ktorý bol zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti hravou formou. Úvery, poistenie, investície, založenie firiem, pasívne príjmy, ale i neočakávané situácie zo sveta osobných financií – to všetko sprevádzalo cestu našich prvákov k dosiahnutiu cieľa hry, ktorým bolo získanie finančnej slobody.

       Víťazmi turnaja sa stali hráči, ktorú finančnú slobodu dosiahli ako prví:

       • z 1. B triedy Daniela Jonisová a Alan Jiří Volařík,
       • z 1. A triedy – Jakub Murín a Peter Štulrajter.

       Gratulujeme!

      • IT Fitness Test – testovanie digitálnych zručností študentov krajín Vyšehradskej skupiny

      • IT Fitness Test je najväčší a najkomplexnejší test IKT zručností na Slovensku. Tento rok sa jeho certifikačná časť na Slovensku koná spolu s testovaním v ďalších krajinách Vyšehradskej skupiny. Ide o overený spôsob merania digitálnych zručností, ktorý poskytne skutočný obraz o úrovni IT zručností testovaného respondenta. Testovanie je zamerané predovšetkým na žiakov základných a študentov stredných škôl, aby dokázali objektívne zhodnotiť svoju pripravenosť na ďalšie štúdium alebo zamestnanie. 

       Spomedzi žiakov našej školy, ktorí sa do testovania zapojili a zmerali si sily so stredoškolákmi a vysokoškolákmi krajín Vyšehradskej skupiny, boli najúspešnejší:

       1. Roman Kanich, 1.B, úspešnosť 84% (percentil 94,49%),
       2. Alan Jiří Volařík 1.B, úspešnosť 76% (percentil 87,59%),
       3. Daniela Jonisová 1.B, úspešnosť 72% (percentil 83,45%).

       Gratulujeme k výborným výsledkom!

      • VINÁRI V ELESKU

      • Novinky v školskom roku 2021/22 ukončíme celoročným pôsobením študentov našej vinárky v Elesku. Ako prví boli získavať skúsenosti študenti 4.A triedy, postupne prichádzali do Eleska žiaci 1. A,B, 2.A,B a nakoniec 3.A. Pýtate sa čo tam robili? Agroturisti  získavali zručnosti v príprave jedál v kuchyni a someliéri pripravovali stoly na rôzne aktivity, oboznamovali sa so správnymi postupmi pri degustácií vín a obsluhovali návštevníkov reštaurácie. Všetci šikovní, zruční študenti pripravovali Banket pre 85 zahraničných hostí. Zhostili sa tejto dôležitej úlohy výborne a tak pekne reprezentovali aj našu školu.

       Veľké ďakujem patrí pani riaditeľke Ing. Monike Kisovej za sprostredkovanie tejto akcie. Ďakujeme aj pánom Petrovi Tóthovi, Petrovi Nagy a Jánovi Kolesárovi, ktorí sa snažili vštepiť všetky svoje vedomosti žiakom našej školy. Boli sme veľmi spokojní so spoluprácou a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

       Mgr.Jarmila Moravčíková

      • Exkurzia 2.A Dobré Jablká Dunajská Lužná

      • Dňa 22.6.2022 sa žiaci 2.A zúčastnili na odbornej exkurzii.  

       V prvej časti sme v sadoch Dobré jablká v Dunajskej Lužnej videli rôzne spôsoby pestovania čerešní, čučoriedok, jahôd, ríbezlí... Žiaci videli aj prebierku jabĺk. Všetko im vysvetlili vedúci jednotlivých sekcií, tak odborne a pútavo, že sme ani nedýchli. Všetky spomínané produkty sme ochutnali a na záver sme videli aj triedičku čerešní.  

       V druhej časti v PD Vajnory sme videli zase trochu iné spôsoby pestovania broskýň, jabĺk, marhúľ, kukurice, hrachu... Potom sme si prešli vínnu pivnicu, zoznámili sa s technológiami a na záver sme ochutnali hroznové a jablkové mušty.  

       Mgr. Igor Vítek 

      • Exkurzia 3.A Plantex Veselé a Víno Sabo Vrbové

      • Dňa 16.6.2022 sa žiaci 3.A zúčastnili exkurzie v Bučanoch v ovocných škôlkach Plantex. Dozvedeli sme sa o podpníkoch ovocných rastlín, o systéme fungovania ovocných škôlok, základov vyškôlkovania stromčekov a meristémového rozmnožovania rastlín. Informácie sme dostali z prvej ruky od odborníkov.
       Taktiež sme navštívili Vinárstvo Sabo vo Vrbovom na západe Slovenska. Navštívili sme samotné vinohrady ako aj pivnicu priamej výroby vín. Dozvedeli sme sa o technológiách, ktoré vinárstvo využíva v praxi. Na koniec sme absolvovali degustáciu vín z tohto vinárstva, pri ktorej sme sa dozvedeli niečo viac o daných odrodách.

      • Exkurzia 2.B Dobré Jablká Dunajská Lužná

      • Dňa 21.júna 2022 sa žiaci 2.B zúčastnili na odbornej exkurzii. V sadoch Dobré Jablká Dunajská Lužná žiaci videli spôsoby pestovania čerešní, jabloní, ríbezlí, čučoriedok a jahôd s použitím moderných  postupov pestovania a obhospodarovania. Dostali prednášku od troch odborníkov, ktorí zodpovedali všetky ich otázky. Videli množstvo rôznych priestorov sadov. V PD Tvrdošovce im najprv bola predstavená výroba a produkty z rakytníka,  ako aj jeho skladovanie v mraziacich boxoch. Následne sa dozvedeli, ako sa rakytník pestuje. V rakytníkovom sade dostali aj ukážku čo rakytník potrebuje, ako sa má sadiť a ako sa zberajú jeho plody. 

       Mgr. Peter Slamka

      • Naši úspešní absolventi vzdelávacích programov JA Slovensko v šk. roku 2021/22

      • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska každoročne zapája svojich študentov do vzdelávacích programov JA Slovensko, ktoré sú zamerané na rozvoj podnikavosti, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.

       V tomto školskom roku vzdelávacie programy Online ekonómia a Viac ako peniaze úspešne absolvovali žiaci:

       Online ekonómia:

       Alexandra Jančovičová, 4.B, Margita Nečníková, 4. B, Pavel Skovajsa, 4.B, Šimon Viglaš, 4. B, Dominika Zacharová, 4.B.

        

       Viac ako peniaze:

       Kristína Čabounová, 1.A, Martin Prachár, 1.A

       Laura Achbergerová, 1.B, Hegott Simon, 1.B, Daniela Jonisová, 1. B, Roman Kanich, 1.B, Alan Jiří Volařík, 1.B, Nikolas Matúš Zápražný, 1.B

       Matej Huslička, 2.A, Samuel Kerák, 2.A, Viktor Koščál, 2.A, Dáša Miškolciová, 2.A, Adela Rubínová, 2.A, Šimon Somorovský, 2.A

        

       Gratulujeme!

        

       Ing. I. Matuškovičová, Ing. Ľ. Nemčeková – koordinátorky vzdel. programov JA Slovensko

        

      • Bankári do škôl

      • Dňa 14.6. sa žiaci z 3.A Kristína Adamkovičová a Matej Pomfy zúčastnili workshopu Bankári do škôl. 

       Hlavnou témou tohto workshopu bol projektový manažment. Študenti sa naučili ako si správne naplánovať, zrealizovať a vyhodnotiť projekt, čo im prinesie potrebné zručnosti pri budúcom podnikaní. Samozrejme to neostalo len pri učení. Študenti dostali ako zadanie naplánovať vlastný projekt a pracovali v skupinkách so študentmi z ostatných zúčastnených škôl. Ďakujeme pani Oľge Dlugopolskej zo Citibank za čas ktorý nám venovala a pani profesorke Ide Matuškovičovej že nám umožnila zúčastniť sa tohto workshopu.

      • Návšteva Včelnice - exkurzia

      • Keďže je naša škola zameraná na štúdium spracovania ovocia a výroby vína, všetci si plne uvedomujeme nezastupiteľnú funkciu včiel v prírode. Z tohto dôvodu študenti navštevujúci včelársky krúžok spolu so študentmi 1.B triedy absolvovali dňa 15.6.2022 exkurziu v Devínskej Novej Vsi.

       Exkurzia sa začala pod hradom Devín, kde študenti nadobudli poznatky o histórii hradu či o výskyte miestnych rastlinných a živočíšnych druhov. Neskôr sme sa presunuli do Včelárstva Dedinský. Pán Dedinský študentov oboznámil s dôležitosťou ochrany včiel, možnosťami ich chovu, potrebnými pomôckami pre včelára, úlohami včelára počas celého roka, rôznych druhoch včiel a rôznych druhoch medu, ktoré mali žiaci neskôr možnosť degustovať. Študenti tiež mali príležitosť si zblízka prehliadnuť včelie úle a vyskúšali si  vyrobiť vlastnú sviečku z vosku.

       Ing. Alžbeta Benková

      • Prváci na exkurzii

      •      Záver školského roka je okrem skúšania, uzatvárania známok tradične venovaný aj exkurziám. V pondelok  a v utorok  (13.-14. jún 2022) mali nabitý program naši prváci. Skvelé pani učiteľky Mgr. Moravčíková a Mgr. Sodomová pripravili zaujímavé aktivity. Keďže máme študentov z celého Slovenska, považujeme za nesmierne dôležité bližšie ich zoznámiť s históriou Modry a blízkeho okolia. Poprepájali sme dejiny literatúry, dejiny Modry a blízkeho okolia s dejinami vinohradníctva a študenti sa nenudili ani chvíľku.

            Pani učiteľka Mgr. Sodomová, ako rodená Modranka nás vzala k hrobu Ľudovíta Štúra a porozprávala nám zaujímavé detaily z jeho života. Presunuli sme sa na Červený kameň, kde sme absolvovali prehliadku s výkladom o histórii zámku. Neskôr sme sa ešte autobusom odviezli do neďalekých Budmeríc. Tamojší obyvatelia-dobrovoľníci svojpomocne prevádzkujú pamätné historické izbičky. Študenti, vďaka tejto záslužnej činnosti, mohli zacítiť atmosféru spred 100 rokov, videli krásnu zbierku krojov a rôzneho náradia z každodenného života našich predkov.

            V utorok nás odviezol náš školský autobus na Piesok, k Zochovej chate, kde nám pani Sodomová opäť zaujímavým výkladom  priblížila históriu komunity “huncokárov”, miestnych drevorubačov. Po prechádzke karpatským lesom nás autobus zaviezol do Pezinka, kde sme mali dohodnutú návštevu Malokarpatského múzea. V rámci výkladu o histórii vinohradníctva sme ako jedni z prvých zažili novú multimediálnu atrakciu s 3D mapou, ktoré múzeum nedávno zriadilo. 

       Veríme, že obe exkurzie boli pre všetkých študentov užitočné a že sa nám podarilo naplniť známe Komenského heslo „Škola hrou“.

       Mgr. Kristína Mesková – pedagogický dozor na oboch exkurziách

      • Eisenstadt - exkurzia

      • Dňa 7. júna 2022 sa študenti 2.A triedy zúčastnili odbornej exkurzii v Rakúsku, v meste Eisenstadt. V našej partnerskej vinárskej škole Weinbauschule Eisenstadt Landwirtschaftliche Fachschule sa konalo záverečné stretnutie projektu CLIMVINO.

       Hlavnou témou boli prednášky, ktoré sa zaoberali klimatickými zmenami, sledovaním meteorologických parametrov, riziku šírenia invazívnych škodcov a využitím meteostaníc vo vinohradníctve.

       Zapojením do tohto projektu získala naša škola meteostanicu, ktorá vyhodnocuje prognózu a signalizuje výskyt hubovitých chorôb viniča.

       Po skončení stretnutia nasledovala prehliadka školy, pálenice, sušiarne ovocia a pivničných priestorov. Sprevádzala nás pani riadieľka Ing. Eva Ackerl. Za odborný výklad a čas, ktorý nám venovala jej úprimne ďakujeme.

       Mgr. Jarmila Sodomová

      • Exkurzia - Víno Masaryk, Vinařství Baloun

      • Dňa 6.júna 2022 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili odbornej exkurzie, ktorej úlohou bolo spojiť teoretické znalosti s problematikou praxe. Spoznali sme fungovanie malej vinohradníckej a vinárskej firmy na Záhorí – Víno Masaryk, kde sme ako prví mali možnosť spoznať novošľachtence, ktoré ešte neboli zapísané v listine registrovaných odrôd – Danubius, Elita, Darius, Idea, Lavína a Rosa.

       Naša cesta potom smerovala na Južnú Moravu do Vinařství Baloun Velké Pavlovice a Hustopeče. Je to veľká prevádzka, kde nielen vyrábajú, spracovávajú, ale aj vo veľkom objeme finalizujú svoje produkty do trhovej podoby. Z tejto exkurzie sme si odniesli veľa nielen teoretických poznatkov, ale aj hlavne praktických, ktoré môžeme ďalej aplikovať v praxi v rámci odboru.

       Ing. Agáta Dudová

      • Lužné lesy - exkurzia

      • 1.júna 2022 sa študenti prvého ročníka zúčastnili exkurzie Lužné lesy. Boli vedení odborným sprievodcom, ktorý im vysvetlil ako funguje lesný ekosystém a život v ňom. Na náučnom chodníku v chránenej oblasti Dunajských luhov pozorovali rôzne druhy stromov, živočíchov a rastlín. 

      • Vlastivedná exkurzia vo Viedni

      • Dňa 31.mája 2022 sa trieda 1.B zúčastnila vlastivednej exkurzie do Viedni.

       Študenti navštívili rodinnú firmu čokoládovňu Hauswirth v Kittsee, kde im majitelia ukázali výrobu ich vlastnej čokolády, následne ju mohli ochutnať a zakúpiť si v podnikovej predajni.

       Pokračovali do Viedne, kde navštívili Haus des Meeres (Dom Morí), v ktorom videli živočíchy zo všetkých kútov sveta a očaril ich aj výhľad na historické centrum.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie