• Novinky

      • Návšteva Malokarpatského múzea v Pezinku

      • Dňa 20.12.2022 naši prváci zavítali v rámci predmetov DEV a RNK do Malokarpatského múzea v Pezinku. Čakali nás dve zážitkové expozície -Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami. Videli sme najväčšiu zbierku lisov v Európe .Prehliadka bola doplnená o interaktívne prvky ako audiovizuálna mapa, arómobar, štuplovačka, strúhací stolec...

      • Domy s vôňou vína

      • Hoci zima zliezala z chrbtov Malých Karpát, prvákov chlad neodradil na potulku starou Modru. Preskúmali sme Súkenícku ulicu, staré vinohradnícke domy, kamene pri vchodoch, stredoveký obranný múr, baštu v ktorej sídlila keramika i dom pivnice pána Lajdu. V minulosti sa hovorilo:Niet lepšej silnice jak Laudovej pivnice.Sodomová

      • Predvianočné ovocinárske dni

      • Po dvoch rokoch sa znovu stretli ovocinári na „Predvianočných ovocinárskych dňoch„  v Piešťanoch, kde si vymieňali svoje skúsenosti. Popritom im OÚS zabezpečila zaujímavé prednášky . Tak ako aj v predchádzajúcich  rokoch  nezabudli pozvať študentov stredných odborných škôl. Desiati naši žiaci vybraní z jednotlivých tried si mohli rozšíriť svoje vedomosti z ovocinárskej výroby priamo od významných firiem, výskumu (automatizácia výroby – využitie robotov, ekológia závlahy, bio ochrana rastlín, pestovanie orecha kráľovského a pod). Týmto aj v mene našich študentov by sme radi poďakovali vedeniu OÚS  a hlavne predsedovi Ing. Mariánovi Vargovi, že nezabúdajú na mladú generáciu, možno aj ovocinárov.

       Ing. Jana Novotná,  Ing. Jarmila Volovárová

      • Vianočné trhy v Trnave

      • 15.decembra 2022 trieda 1.A navštívila  predvianočnú Trnavu, aby si nielen  spríjemnila poobedňajšie hodiny atmosférou tradičných trhov, ale aj upevnila triedny kolektív.

       Ing. Jana Novotná

      • Program Body image

      • 14. decembra 2022 žiaci druhého ročníka pracovali v rámci primárnej prevencie na programe body image. Aktivity boli zamerané na sebaúctu, sebahodnotenie, sebadôveru a vzťah k vlastnému telu.

       Mgr. Sodomová

      • Valné zhromaždenie na VINÁRKE

      • Dňa 9.12.2022 sa na našej škole uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie našej študentskej firmy Vinárka. Členovia firmy v sále školy odprezentovali základné údaje o spoločnosti, stanovy spoločnosti, svoj podnikateľsky plán, plánovaný marketing, podrobný finančný plán, či školenia, na ktorých sa manažment firmy mohol zúčastniť.

       Podrobné analyzovala podnikateľský plán a najväčšiu pozornosť zamerala na akciu, ktorú chystá firma Vinárka, dňa 4.2.2023 – Ochutnávka vín mladých vinárov a požiadala o spoluprácu pri jej organizovaní.

       V závere poďakovali všetkým prítomným a hlavne akcionárom firmy Vinárka za prejavenú dôveru a ubezpečili ich, že vynaložia úsilie, aby firma bola úspešná a reprezentovala školu v širokom okolí.

       Firma VINÁRKA

      • Burza informácií Senica

      • Dňa 24.11. 2022 sme sa zúčastnili Burzy informácií a prezentácií stredných škôl v Senici. Akciu zastrešoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica. O odboroch, ktoré sa študujú na našej škole sme informovali ôsmakov a deviatakov z okresov Senica a Skalica.

      • Stredoškolský Modra cup 2022 vo florbale

      • Dňa 2.decembra 2022 sa uskutočnil v ŠH ZŠ Ľ. Štúra Modra STREDOŠKOLSKÝ MODRA CUP 2022 zmiešaných družstiev vo florbale. Organizátorom turnaja bolo Gymnázium Karola Štúra v Modre v spolupráci so Športovým klubom Modra.

       Turnaja sa zúčastnili už ostrieľaní žiaci z našej školy, ale aj nováčikovia, teda naši prváci a prváčky, hlavne z I. B triedy. Žiaci a žiačky húževnato bojovali o každú loptičku a nepovolili ani po rôznych nepríjemných zrážkach so súpermi. Po dramatických zápasoch nakoniec vybojovali 3. miesto (Druhé miesto im uniklo iba o skóre).

       Ďakujeme a blahoželáme.

       Školu reprezentovali: Viktor Koščál, Hugo Krička, Adam Štrofek, Šimon Turčina, Andrej Mušák. Samuel Šutta, Daniela Vinkláriková, Frederika Švihoríková, Vanessa Ozábalová, Soňa Myslíková, a Patrícia Nádaská.

       Ing. Miroslav Ďurčo

      • Agroturisti v Jedenspeigene

      • Dňa 7. 12. 2022 absolvovali 10 študenti z odboru agroturistika návštevu obce Jedenspeigen v Rakúsku. Sprevádzali ich Mgr. Ing. Jarmila Kočišová a Mgr. Jarmila Moravčíková. Dopoludnia navštívili zámok, postavený v roku 1275. Zámocké expozície mali označenie a krátky popis aj v slovenčine. Popoludní navštívili farmu pani Renaty Eder, ktorá ich pohostila tekvicovým gulášom. Študenti piekli z pripraveného cesta koláčiky. Prezreli si aj veľkú sýpku. kde boli uložené traktory a iné poľnohospodárske stroje. Podnikateľka Renate Eder je známou aj excelentnými výrobkami z tekvice, napr. tekvicový sirup, čokoládové pralinky plnené tekvicovým džemom, tekvicovým korením a pod.

      • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 30. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.  Zúčastnilo sa 10 žiakov zo štyroch tried.  Žiaci si zmerali svoje sily v gramatike, slovnej zásobe, čítaní s porozumením a opisu obrázka s vytvorením príbehu. Úspešnými riešiteľmi bolo 8 žiakov, poradie prvých troch je nasledovné:

       Alan Jiří Volařík 64 bodov

       Daniel Peťkovský 62 bodov

       Daniela Jonisová 60 bodov

       Do okresného kola postupuje za našu školu Alan Jiří Volařík, srdečne gratulujeme.

      • Národná banka Slovenska - modul č.1

      • Dňa 5.12.2022 sme sa zúčastnili exkurzie v Národnej banke Slovenska v Bratislave. Veľmi ochotný manažér sa nám venoval a vzdelával nás v oblasti financií, konkrétne riešili sme otázku príjmov a rozpočtov . Porovnávali sme príjmy z rôznych povolaní a sami sme si mohli vyskúšať vytvorenie rozpočtu. Bolo to veľmi náučné a zábavné. Po skončení prednášky sme sa vyviezli na 28 poschodie, kde nás čakal neopakovateľný výhľad na Bratislavu.

       Ďakujeme pani profesorke Ing. Ide Matuškovičovej za krásny a náučný zážitok.

       Žiaci 3.A 

      • Okresné kolo v mix volejbale

      • Dňa 30.11.2022 sa výber volejbalistov našej školy v zložení: H. Krčová, L. Pírová, A. Gubani, K. Repiská, S. Šutta, V. Hovban, K. Gróf, Š. Turčina, zúčastnil okresného kola v mix volejbale stredných škôl v Pezinku. Po výhrach nad OA Pezinok aj Nad Gymnáziom Modra sme sa stretli v zápase o prvé miesto s Gymnáziom Pezinok. Vo vyrovnanom zápase sme nakoniec podľahli.

       Gratulujem všetkým hráčom k peknému druhému miestu a ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy.

       Mgr. Igor Vítek

      • Okresné kolo v basketbale

      • Dňa 1.12.2022 sa uskutočnilo v športovej hale v Pezinku okresné kolo SŠ chlapcov v basketbale.

       Našlo sa viacej chlapcov, ktorí prejavili záujem o basketbal. To nás teší. Učiteľ telesnej výchovy Ing. Miroslav Ďurčo sa chlapcom začal venovať nielen na hodinách telesnej výchovy, ale aj mimo vyučovania, čo sa na turnaji aj pozitívne prejavilo. Chlapci získali záujem o tento šport a umiestnili sa na 4. mieste. Dokázali poraziť vo vzájomnom zápase SOŠ z Pezinka.

       Cieľ, ktorý si žiaci vytýčili je jasný – intenzívnejšie trénovať a na budúcom turnaji postúpiť vyššie. Ďakujeme a blahoželáme.

       Školu reprezentovali: Viktor Koščál, Hugo Krička, Jakub Murín, Alan Jiří Volařík, Matúš Paštrnák, Bruno Hričovec, Sebastián Langoš, Peter Šimonovič, Kristián Gróf a Kristián Turkovič.

       Mgr. Jozef Matejovič

      • Okresné kolo vo florbale chlapcov

      • Dňa 24.11.2022 sa chlapci z Vinárky zúčastnili okresného kola vo florbale na Gymnáziu v Pezinku.

       V tomto roku boli všetky družstvá zo všetkých škôl dobre pripravené a značne vyrovnané. Na záver turnaja kapitán družstva Vinárky Viktor Koščál prevzal pohár za 3. miesto. Víťazom turnaja sa stali chlapci z Gymnázia Pezinok. Turnaj bol veľmi vyrovnaný.

       Našu školu reprezentovali: Andrej Mušák, Hovban Vitalii, Samuel Šutta, Adam Štrofek, Adam Švirec, Hugo Krička, Jakub Murín, Alan Jiří Volařík a Viktor Koščál.

       Srdečne chlapcom za peknú reprezentáciu školy ďakujeme a blahoželáme.

       Mgr. Jozef Matejovič

      • Deň otvorených dverí vo Weinbauschule Eisenstadt

      • Dňa 6. decembra 2022 sme na pozvanie vedenia Weinbauschule Eisenstadt prezentovali našu školu v Rakúsku. Učitelia spolu so žiakmi 2.B triedy Simonom Hergottom, Romanom Kanichom a Alanom Jiří Volaříkom oboznamovali návštevníkov s  našou Vinárkou, jej históriou, produktami a tým ju zviditeľňovali aj v zahraničí. Súčasne sme upevňovali partnerské vzťahy. Ďakujeme našej partnerskej škole za príjemné prijatie.

       Ing. Jana Novotná, Ing. Martin Hanúsek

        

      • Rekonštrukcia átria

      • V rámci projektu Grant pre podporu mladých vinárov: rekonštrukcia átria, naša škola rozbehla koncom leta značne rozsiahlu, a nie jednoduchú rekonštrukciu átria v exteriérových priestoroch školy.

       V pláne projektu je vybudovanie zóny za účelom vzdelávania sa a výučby prírodovedných a odborných predmetov, organizovania školských kultúrnych a športových aktivít s využitím aj ako oddychová zóna relaxu pre žiakov a zamestnancov školy.

       V spolupráci so spoločnosťou LIDL a za pomoci grantu, ktorý sme získali z Nadácie PONTIS sme mohli zakúpiť stavebný materiál na počiatočné práce.

       V týchto dňoch sme úspešne dokončili prvú etapu rekonštrukčných prác. Po terénnych úpravách - klčovaní, odkopávaní zeminy bágrom, výkopových prácach pre odvodnenie terénu a vyrovnávaní plochy sa môžeme pochváliť výbornou prácou - kruhovou pochôdznou plochou so zámkovou dlažbou, do stredu ktorej bude na jar vysadená zeleň, ako aj záhony a stromčeky po celej ploche átria.

       Do prác sa s chuťou a elánom, pod odborným vedením, zapojili aj študenti našej školy.

       Ďakujeme!

      • Burza informácií 2022 Levice

      • Dňa 1. decembra 2022 nás pozval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice – oddelenie AOTP a poradenstva, na prezentovanie našej školy pre základné školy z Levíc a okolia. Základné informácie pre ZŠ, výchovných poradcov, žiakov a rodičov spolu s pedagógmi podávali aj žiačky 1.A  Jenifer Rajťuková a Zuzana Beloritová. Zároveň sme záujemcov pozývali aj na deň otvorených dverí, ktorý bude na našej škole 13.decembra 2022.

       Ďakujeme organizátorom za možnosť prezentovania.

       Ing. Jana Novotná, Ing. Vladimír Doktorík

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie