• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Rekonštrukcia átria

      V rámci projektu Grant pre podporu mladých vinárov: rekonštrukcia átria, naša škola rozbehla koncom leta značne rozsiahlu, a nie jednoduchú rekonštrukciu átria v exteriérových priestoroch školy.

      V pláne projektu je vybudovanie zóny za účelom vzdelávania sa a výučby prírodovedných a odborných predmetov, organizovania školských kultúrnych a športových aktivít s využitím aj ako oddychová zóna relaxu pre žiakov a zamestnancov školy.

     • Burza informácií 2022 Levice

      Dňa 1. decembra 2022 nás pozval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice – oddelenie AOTP a poradenstva, na prezentovanie našej školy pre základné školy z Levíc a okolia. Základné informácie pre ZŠ, výchovných poradcov, žiakov a rodičov spolu s pedagógmi podávali aj žiačky 1.A Jenifer Rajťuková a Zuzana Beloritová. Zároveň sme záujemcov pozývali aj na deň otvorených dverí, ktorý bude na našej škole 13.decembra 2022.

     • Riaditeľské voľno

      V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 18. 11. 2022 (piatok) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy vinársko- ovocinárskej, Kostolná 3 Modra z organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

     • Imatrikulácie

      Môžeme povedať, že naši prváci sú v plnej miere "naši" až od 15. novembra, kedy sa konala už tradičná imatrikulácia. Táto tradícia - prijatie do cechu vinárskeho, sa na škole veľmi ctí. Horúčkovité prípravy druhákov, ktorí majú vždy organizáciu pod palcom, boli citeľné už týždne dopredu. Môžeme ich pochváliť. Pripravili obrad, na ktorý prváci tak skoro nezabudnú:)

     • Junior Achievement - školenie manažmentu

      Dňa 10.11.2022 sa žiaci 4.A Nicolas Menyhart a Kristína Adamkovičová zúčastnili školenia manažmentu realizovaneho organizáciou Junior Achievement a manažérmi AT&T. Toto školenie bolo zamerané na stanovenie cieľov, riadenie projektov, štýly riadenia a motiváciu, komunikáciu a riešenie problémov. Toto školenie nám poskytlo znalosti nielen potrebné pre budúce manažovanie firiem, ale aj v budúcich zamestnaniach. Naučili sme sa ako správne komunikovať, riešiť konflikty a ako byť správnym leadrom. Chceme sa poďakovať organizácií Junior Achievement a manažérom AT&T za poskytnutie tejto jedinečnej príležitosti a pani profesorke Ide Matuškovičovej za umožnenie zúčastniť sa tohto školenia.

      Kristína Adamkovičová a Nicolas Menyhart, 4.A

     • Prezentácia Vinárky na Burze stredných škôl v Šali

      Školský úrad v Šali pozval SOŠVO v Modre dňa 8.11.2022 na Burzu stredných škôl. Škola sa už viac rokov úspešne zúčastňuje na tejto akcii. Burza sa konala v estrádnej sále Mestského kultúrneho strediska v Šali. Zúčastnilo sa veľa škôl, i naša Vinárka.

      V prezentačnom stánku sme pripravili výstavku všetkých vín, ktoré vyrábajú naši žiaci. Pripravená bola i výstava ovocia z pomologického sadu. Výstava žiakov upútala a so záujmom počúvali prezentáciu študentky Hanky Tvarožkovej a pedagógov.

     • Oznámenie o odstávke plynu.

      Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre Vám týmto oznamuje, že dňa 8.11.2022 bude v školskej jedálni odstavený plyn z dôvodu opravy unikajúceho plynu pri plynomeri.

      Z tohto dôvodu sa bude stravníkom podávať strava nasledovne:

      • raňajky pre ubytovaných žiakov na internáte – v normálno
     • Inovačný workshop na Vinárke

      Dňa 24.10.2022 sa už po niekoľký krát na našej škole konal inovačný workschop o ktorý majú študenti veľký záujem. Cieľom workschopu je usmerniť mladých študentov ako začať podnikať a hľadať inovatívne riešenia pri podnikateľskej činnosti. Študentov čakala príjemná atmosféra so školiteľmi z „ inovuj.sk „,

     • Článok z portálu STARTIT UP

      Jedným z meradlom kvality škôl je úspešnosť a uplatnenie jej absolventov. Zaoberá sa tým aj nezávislý rebríček INEKO.

      Hodnotenie INEKO za školský rok 2020/21: 4,7

      Odlišným smerom ide SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre, ktorá patrí k najstarším odborným školám na Slovensku. Hoci ide o mimoriadne špecifickú oblasť, vyučených ľudí v tomto obore je na trhu práce málo škola preto dostáva požiadavky na prácu absolventov v pivničkách, vinotékach či ovocných sadoch, a to nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku či v USA.

     • Exkurzia v Chateau Dereszla Maďarsko

      Dňa 19.10.2022 mala 2.B trieda možnosť navštíviť maďarské vinárstvo Chateau Dereszla v tokajskej oblasti vďaka spoločnosti Lidl Slovensko. Boli sme prevedení historickou pivnicou, ktorej steny sú pokryté ušľachtilou formou plesne Cladosporium cellare, ktorá je pre Tokaj typická. Videli sme vína uskladnené v drevených sudoch či fľašiach, ktoré tu zrejú už desaťročia. Oboznámili sme sa celým procesom výroby od zberu cibéb až po výsledný produkt - tokajské víno. Neskôr sme sa presunuli do výroby s najmodernejšími technológiami, kde sme videli proces spracovania hrozna. Po prevedení celým vinárstvom sme exkurziu zakončili degustáciou rôznych druhov vín známych pre tokajskú oblasť z odrôd Furmint, Muškát žltý či Lipovina a nechýbali ani naozaj výnimočné putňové výbery .

     • Exkurzia TOKAJ

      Chráňme si dedičstvo našich predkov.

      Tento krásny a pravdivý výrok sme si ako prvé prečítali nad pivnicou v Tokajskej oblasti.

      V dňoch 10. - 14. 10. 2022 sme absolvovali odbornú exkurziu v malej, ale významovo veľkej vinohradníckej oblasti Tokaj. Navštívili sme všetky významné vinárske a vinohradnícke podniky, nachádzajúce sa nielen na území Slovenska, ale aj časti maďarskej tokajskej vinohradníckej oblasti. Teória spojená s praxou a výrokom "raz vidieť ako stokrát počuť", si myslíme, že prinesie pre nás zúročenie nie len pri maturitných skúškach ale aj do ďalšieho života po ukončení štúdia.

     • Výstava "Jeseň v záhrade"

      Po 3 rokoch sa opäť otvorili brány výstaviska EXPO Trenčín. Ovocinárska únia pod vedením Ing. Mariana Vargu spolu so Slovenským zväzom zorganizovala výstavu: „Jeseň v záhrade“. Aj tento rok nás pozvali zapojiť sa do tvorivej akcie. Za podporu ďakujeme Ovocinárskej únii SR a významným ovocinárskym firmám Dobré jablká, Ostratice, Plantex Veselé.

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Školská vinotéka

   • Hubert J.E.Sereď
   • Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku
   • Malokarpatská vínna cesta ®
   • ELESKO a.s.
   • Malokarpatské múzeum v Pezinku
   • OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.
   • JASR, n.o.
   • Mesto Modra turistký portál
   • Autobazár Peter Šafár