• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Inovačný workshop na Vinárke

      V stredu 22.9.2021 sa tretiaci zúčastnili Inovačného workshopu na našej škole.
      Naším zadaním bolo dospieť k nápadom na inováciu novej degustačnej miestnosti.
      Workshop bol zložený z teoretickej časti, testu, hry, rozhovorov a záverečnej prezentácie. Naučili sme sa, ako prísť na nový nápad a ako z neho vytvoriť podnikateľský zámer, naučilili sme sa myslieť kriticky. Osvedčili sme si techniku kreatívneho myslenia
      Ďakujeme Arturovi, Ľubovi a Sime za novú skúsenosť.
      Žiaci modranskej Vinárky

     • Vzdelávací program TOKAJ

      Naši štvrtáci v zostave – Diana, Dominika, Kika, Lea, Katka, Terka, Juraj a Pavel – sa zúčastnili týždenného vzdelávacieho programu v najmenšej vinohradníckej oblasti Slovenska – Tokaj.

      Prežili týždeň plný zážitkov, nových poznatkov, odborných degustácii a čo je hlavné – odnášajú si akési splnené prianie navštíviť Tokaj.

     • Projekt SadOVO

      Počas dní 9.9.-10.9.2021 sa žiačky D. Gálisová a P. Karnasová pod vedením p. Valentovej zúčastnili projektu SADOVO, ktorý zastrešuje občianske združenie Živica.

      V rámci tohto projektu žiačky navštívili obce Bošáca, Zabudišová i osadu Španie. Oba dni ich sprevádzali pracovníci Živice aj rôzni zaujímaví ľudia ako Jozef Struhár, Ľudovít Vašš a Ján Veselý.

     • Milí žiaci!

      Nový školský rok 2021/2022 začíname 2. septembra 2021 o 8.00 hod.

      Žiakov prvého ročníka privítajú triedni učitelia a vedenie školy v spoločenskej miestnosti školy, žiaci vyšších ročníkov majú zahájenie školského roka vo svojich triedach. Na triednych schôdzkach budú dostávať žiaci aj učebnice.

      Škola sa bude riadiť takzvaným „Školským semaforom“ so zabezpečením bezpečnej prevádzky školy počas pandémie. S pravidlami fungovania školy oboznámi žiakov triedny učiteľ.

  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Školská vinotéka

   • Hubert J.E.Sereď
   • Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku
   • Malokarpatská vínna cesta ®
   • ELESKO a.s.
   • Malokarpatské múzeum v Pezinku
   • OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.
   • JASR, n.o.
   • Mesto Modra turistký portál
   • Autobazár Peter Šafár