• Novinky

      • Naši úspešní absolventi vzdelávacích programov JA Slovensko v šk. roku 2021/22

      • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska každoročne zapája svojich študentov do vzdelávacích programov JA Slovensko, ktoré sú zamerané na rozvoj podnikavosti, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť.

       V tomto školskom roku vzdelávacie programy Online ekonómia a Viac ako peniaze úspešne absolvovali žiaci:

       Online ekonómia:

       Alexandra Jančovičová, 4.B, Margita Nečníková, 4. B, Pavel Skovajsa, 4.B, Šimon Viglaš, 4. B, Dominika Zacharová, 4.B.

        

       Viac ako peniaze:

       Kristína Čabounová, 1.A, Martin Prachár, 1.A

       Laura Achbergerová, 1.B, Hegott Simon, 1.B, Daniela Jonisová, 1. B, Roman Kanich, 1.B, Alan Jiří Volařík, 1.B, Nikolas Matúš Zápražný, 1.B

       Matej Huslička, 2.A, Samuel Kerák, 2.A, Viktor Koščál, 2.A, Dáša Miškolciová, 2.A, Adela Rubínová, 2.A, Šimon Somorovský, 2.A

        

       Gratulujeme!

        

       Ing. I. Matuškovičová, Ing. Ľ. Nemčeková – koordinátorky vzdel. programov JA Slovensko

        

      • Prijímacie skúšky - 2. kolo

      • Prijímacie skúšky - 2. kolo

       Riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest na študijne odbory:

       4227 M01 vinohradníctvo a ovocinárstvo - prevádzka

       4227 M05 vinohradníctvo a ovocinárstvo - someliérstvo

        

       2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 21.6.2022

       Pre viac informácií nás kontaktujte na t. č. 033 6472580

      • Bankári do škôl

      • Dňa 14.6. sa žiaci z 3.A Kristína Adamkovičová a Matej Pomfy zúčastnili workshopu Bankári do škôl. 

       Hlavnou témou tohto workshopu bol projektový manažment. Študenti sa naučili ako si správne naplánovať, zrealizovať a vyhodnotiť projekt, čo im prinesie potrebné zručnosti pri budúcom podnikaní. Samozrejme to neostalo len pri učení. Študenti dostali ako zadanie naplánovať vlastný projekt a pracovali v skupinkách so študentmi z ostatných zúčastnených škôl. Ďakujeme pani Oľge Dlugopolskej zo Citibank za čas ktorý nám venovala a pani profesorke Ide Matuškovičovej že nám umožnila zúčastniť sa tohto workshopu.

      • Návšteva Včelnice - exkurzia

      • Keďže je naša škola zameraná na štúdium spracovania ovocia a výroby vína, všetci si plne uvedomujeme nezastupiteľnú funkciu včiel v prírode. Z tohto dôvodu študenti navštevujúci včelársky krúžok spolu so študentmi 1.B triedy absolvovali dňa 15.6.2022 exkurziu v Devínskej Novej Vsi.

       Exkurzia sa začala pod hradom Devín, kde študenti nadobudli poznatky o histórii hradu či o výskyte miestnych rastlinných a živočíšnych druhov. Neskôr sme sa presunuli do Včelárstva Dedinský. Pán Dedinský študentov oboznámil s dôležitosťou ochrany včiel, možnosťami ich chovu, potrebnými pomôckami pre včelára, úlohami včelára počas celého roka, rôznych druhoch včiel a rôznych druhoch medu, ktoré mali žiaci neskôr možnosť degustovať. Študenti tiež mali príležitosť si zblízka prehliadnuť včelie úle a vyskúšali si  vyrobiť vlastnú sviečku z vosku.

       Ing. Alžbeta Benková

      • Prváci na exkurzii

      •      Záver školského roka je okrem skúšania, uzatvárania známok tradične venovaný aj exkurziám. V pondelok  a v utorok  (13.-14. jún 2022) mali nabitý program naši prváci. Skvelé pani učiteľky Mgr. Moravčíková a Mgr. Sodomová pripravili zaujímavé aktivity. Keďže máme študentov z celého Slovenska, považujeme za nesmierne dôležité bližšie ich zoznámiť s históriou Modry a blízkeho okolia. Poprepájali sme dejiny literatúry, dejiny Modry a blízkeho okolia s dejinami vinohradníctva a študenti sa nenudili ani chvíľku.

            Pani učiteľka Mgr. Sodomová, ako rodená Modranka nás vzala k hrobu Ľudovíta Štúra a porozprávala nám zaujímavé detaily z jeho života. Presunuli sme sa na Červený kameň, kde sme absolvovali prehliadku s výkladom o histórii zámku. Neskôr sme sa ešte autobusom odviezli do neďalekých Budmeríc. Tamojší obyvatelia-dobrovoľníci svojpomocne prevádzkujú pamätné historické izbičky. Študenti, vďaka tejto záslužnej činnosti, mohli zacítiť atmosféru spred 100 rokov, videli krásnu zbierku krojov a rôzneho náradia z každodenného života našich predkov.

            V utorok nás odviezol náš školský autobus na Piesok, k Zochovej chate, kde nám pani Sodomová opäť zaujímavým výkladom  priblížila históriu komunity “huncokárov”, miestnych drevorubačov. Po prechádzke karpatským lesom nás autobus zaviezol do Pezinka, kde sme mali dohodnutú návštevu Malokarpatského múzea. V rámci výkladu o histórii vinohradníctva sme ako jedni z prvých zažili novú multimediálnu atrakciu s 3D mapou, ktoré múzeum nedávno zriadilo. 

       Veríme, že obe exkurzie boli pre všetkých študentov užitočné a že sa nám podarilo naplniť známe Komenského heslo „Škola hrou“.

       Mgr. Kristína Mesková – pedagogický dozor na oboch exkurziách

      • Eisenstadt - exkurzia

      • Dňa 7. júna 2022 sa študenti 2.A triedy zúčastnili odbornej exkurzii v Rakúsku, v meste Eisenstadt. V našej partnerskej vinárskej škole Weinbauschule Eisenstadt Landwirtschaftliche Fachschule sa konalo záverečné stretnutie projektu CLIMVINO.

       Hlavnou témou boli prednášky, ktoré sa zaoberali klimatickými zmenami, sledovaním meteorologických parametrov, riziku šírenia invazívnych škodcov a využitím meteostaníc vo vinohradníctve.

       Zapojením do tohto projektu získala naša škola meteostanicu, ktorá vyhodnocuje prognózu a signalizuje výskyt hubovitých chorôb viniča.

       Po skončení stretnutia nasledovala prehliadka školy, pálenice, sušiarne ovocia a pivničných priestorov. Sprevádzala nás pani riadieľka Ing. Eva Ackerl. Za odborný výklad a čas, ktorý nám venovala jej úprimne ďakujeme.

       Mgr. Jarmila Sodomová

      • Exkurzia - Víno Masaryk, Vinařství Baloun

      • Dňa 6.júna 2022 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili odbornej exkurzie, ktorej úlohou bolo spojiť teoretické znalosti s problematikou praxe. Spoznali sme fungovanie malej vinohradníckej a vinárskej firmy na Záhorí – Víno Masaryk, kde sme ako prví mali možnosť spoznať novošľachtence, ktoré ešte neboli zapísané v listine registrovaných odrôd – Danubius, Elita, Darius, Idea, Lavína a Rosa.

       Naša cesta potom smerovala na Južnú Moravu do Vinařství Baloun Velké Pavlovice a Hustopeče. Je to veľká prevádzka, kde nielen vyrábajú, spracovávajú, ale aj vo veľkom objeme finalizujú svoje produkty do trhovej podoby. Z tejto exkurzie sme si odniesli veľa nielen teoretických poznatkov, ale aj hlavne praktických, ktoré môžeme ďalej aplikovať v praxi v rámci odboru.

       Ing. Agáta Dudová

      • Lužné lesy - exkurzia

      • 1.júna 2022 sa študenti prvého ročníka zúčastnili exkurzie Lužné lesy. Boli vedení odborným sprievodcom, ktorý im vysvetlil ako funguje lesný ekosystém a život v ňom. Na náučnom chodníku v chránenej oblasti Dunajských luhov pozorovali rôzne druhy stromov, živočíchov a rastlín. 

      • Vlastivedná exkurzia vo Viedni

      • Dňa 31.mája 2022 sa trieda 1.B zúčastnila vlastivednej exkurzie do Viedni.

       Študenti navštívili rodinnú firmu čokoládovňu Hauswirth v Kittsee, kde im majitelia ukázali výrobu ich vlastnej čokolády, následne ju mohli ochutnať a zakúpiť si v podnikovej predajni.

       Pokračovali do Viedne, kde navštívili Haus des Meeres (Dom Morí), v ktorom videli živočíchy zo všetkých kútov sveta a očaril ich aj výhľad na historické centrum.

      • Exkurzia

      • Dňa 26. mája 2022 sme so žiakmi 2.A a 2.B navštívili ovocnú škôlku Plantex  vo Veselom pri Piešťanoch, kde sme mali možnosť preopakovať si prebrané učivo v praxi. Mali sme prakticky ukázané spôsoby dopestovania ovocných výpestkov priamo v teréne. Videli sme priestory ovocnej škôlky a to nie len výrobnú časť ale aj predajnú. Týmto by sme chceli poďakovať vedeniu firmy Plantex za možnosť návštevy v škôlkárských výsadbách a predajných priestorov a hlavne za praktické ukážky práce a fundovaný výklad Ing. Andreja Záhorského, ktoré zabezpečil Ing. Stanislav Tureček 

        Ďalej sme sa zúčastnili Dňa fascinácie rastlinami 2022 – prezentácie projektu RUSTWATCH v NPPC-VÚRV v Piešťanoch. Navštívili sme Génovú banku SR, kde nás sprevádzala Ing.Iveta Čičová, PhD. Prezreli sme si aj ostatné pracoviská, hlavne ovocný sad marhúľ, záhony liečivých rastlín, stánok patogénnych aj hospodársky významných húb a mnohé iné. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať vedeniu VÚRV v Piešťanoch a to hlavne Ing. Pavlovi Hauptvogelovi, PhD, doc. RNDr.Michaele Havrlentovej PhD a ostatným7, ktorí nám rozšírili vedomostné obzory. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

       Ing. Jarmila Volovárová, Ing. Jana Novotná 

      • Branné cvičenie na SOŠ vinársko-ovocinárskej

      • Dňa 23.5.2022 sa  na základe študijného plánu študenti 1.A a 1.B triedy zúčastnili v rámci branného cvičenia turistickej vychádzky v Malých Karpatoch.  Počas vychádzky žiaci vystúpili na Veľkú Homoľu. Študenti sa zoznamovali s flórou a faunou Malých Karpát a tešili sa z pozorovania krásnej prírody a spevu rôznych druhov vtákov. Po výstupe na rozhľadňu sa mohli vďaka peknému počasiu oboznámiť s rozsiahlym okolím.

       Pri rozhľadni si študenti spomenuli na veľkého milovníka prírody, ktorý bol otcom myšlienky výstavby rozhľadne, na nedávno zosnulého pána Milana Ružeka.

       Česť jeho pamiatke. Pán Boh mu žehnaj.

       Text: Mgr. Jozef Matejovič, Ing. Alžbeta Benková

       Foto: Roman Kanich

      • Priame vyučovanie vo vinohradnícko-vinárskom podniku Chateau Topoľčianky

      • Žiaci 3.A sa dňa 19.mája 2022 zúčastnili priameho vyučovania vo vinohradnícko-vinárskom podniku Chateau Topoľčianky. Mali možnosť si prezrieť kompletnú výrobu a technológie pri nej využité pre produkciu vín a sektov. Súčasťou vyučovania bola tiež prehliadka vinohradov a areálu vinárstva. Vo vinohradoch si zopakovali a prezreli rynsko-hessenské vedenie a jeho modifikáciu kordonový tvar a jednoduchý záves.

       Praktická aj teoretická časť prehliadky bola pre žiakov prínosná, žiaci si mohli priamo v praxi vyskúšať získané teoretické znalosti z technológie vína a nápojov a vinohradníctva.

      • Slovenský vidiek a jeho vízia - seminár

      • Študenti Strednej odbornej školy vinársko - ovocinárskej v Modre, odbor agroturiatika, si dovoľujú poďakovať pánovi Ing. Františkovi Machovi CSc. za pozvanie na odborný seminár "Slovenský vidiek a jeho vízia". Seminár sa konal pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenského zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky v Harmónii. Naša škola obdržala Pamätný list za obetavú prácu pri rozvoji vidieckej turistiky v SR pri príležitosti 30. výr. vzniku SZVTA.

       Všetky príspevky, ktoré sme si vypočuli boli veľmi podnetné. Najviac nás prekvapil príspevok pána Karola Kanteka, ktorý sa zaoberá aj históriou Modry. Predstavte si jeho objav prekvapil viacerých prítomných. Čo myslíte o čom bol? Predsa o histórii cestovného ruchu.  Skúste uhádnuť aspoň len do ktorého storočia siahajú začiatky cestovného ruchu. Ak neviete, tak Vám to prezradíme. /Zakladateľ CK FRANC RACENZBERGER v roku1690./

       Pánovi Ing. Františkovi Machovi CSc. k jeho životnému jubileu srdečne blahoželáme, prajeme veľa zdravia a osobných úspechov.  

       Mgr. Jarmila Moravčíková a Ing. Jana Novotná   

      • Prednáška - Služby cestovných kancelárií

      • Dňa 16.mája 2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška s Doc. Plesníkom, /VŠ Nitra/  na tému: Služby cestovných kancelárií.

       Študenti 1. a 2. ročníkov boli  oboznámení s vlastnosťami produktov, kvalitou produktu, významom dotazníkov v cestovných kanceláriách,  s ubytovacími a doplnkovými službami CK a zákonom o rekreačných poukazoch . Témy boli zaujímavé, dopĺňali učivo žiakom v agroturistickom zameraní. 

      • Účtovný program ALFA PLUS

      • Dňa 6.mája 2022 sa trieda 4.B zúčastnila kurzu jednoduchého účtovníctva pod vedením lektorky Ing.Tužinskej.

       Počas šiestich hodín sme sa naučili ako účtovať v programe  ALFA PLUS  jednotlivé účtovné  operácie a pochopili sme  ako aj tá najzložitejšia účtovná operácia môže byť ľahká.  Z tohto kurzu sme si odniesli veľa znalostí, ktoré určite využijeme aj v budúcnosti. Chceli by sme sa poďakovať škole, pani  Ing. Matuškovičovej a lektorke  Ing. Tužinskej, za skvelý zážitok a vedomostí, ktoré využijeme v plnej miere v praxi.

       Alexandra Jančovičová 4.B

      • Včelársky krúžok

      • Jarná činnosť včelárskeho krúžku na našej škole začala praktickou prípravou motýlej lúky. Žiakom podrobne celý postup ručného siatia vysvetlil p. Šperka - záhradník. Spoločne s nim sme do rekultivovanej pôdy vysiali semená  medonosných rastlín:

       ďateliny lúčnej /Trifolium pratense/                                                                                                               

       ďateliny plazivej / Trifolium repens/

       ďateliny purpurovej / Trifolium incarnatur/  a

       facélie vratičovej /Phacelia tanacetifolia Benth/.

       Najväčšiu medonosnosť má facélia, jej doba kvitnutia je od mája do októbra. Meduje aj pri nízkych teplotách. Včely ju milujú, nektár je bohatý na sacharózu a fruktózu. Láka ich fialovým kvetom.

       Sme radi, že sa výsev vydaril, semená krásne vyklíčili a lúka už začína kvitnúť. Tešíme sa, že tieto rastliny obohatia produkciu medu, ale aj silu nášho školského včelárstva. 

       Mgr. Jarmila Moravčíková

        

      • Spolu úspešnejší 2 - projekt

      • V čase pandémie Covid 19 sa z dôvodu dištančného vzdelávania niektoré výukové činnosti nedali vykonávať. Mnohé informácie nemohli byť dostatočne vysvetlené, prakticky ukázané a najmä samostatne vyskúšané, preto žiaci, najmä vyšších ročníkov, nemohli získať požadované dôležité vedomosti a skúsenosti.  

       Zapojili sme sa do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Spolu úspešnejší 2“. 

       V mesiacoch január - apríl 2022 Ing. Peter Íro a Michal Valachovič, odborníci vo vinárstve a ovocinárstve, doučovali našich žiakov. Potešil nás ich veľký záujem doplniť si chýbajúce znalosti. V popoludňajších hodinách usilovne pracovali v sadoch, vinohradoch a vo vínnej pivnici.  

       Sme si istí, že takýmto spôsobom dobehli zameškané a po skončení štúdia sa bez problémov uplatnia vo svojom pracovnom živote vo vinohradníckej, ovocinárskej a vinárskej oblasti. 

      • Majstrovstvá Slovenska somelierov - juniorov 2022

      • Súťaž organizovala Asociácia somelierov Slovenskej republiky v dňoch 21.4. a 22. 4. 2022 v Slovenskom Grobe - Penzion Karolínka. Našu školu reprezentovali Diana  Galisová a Dominika Zacharová zo 4.B, z odboru somelierstvo. Súťaž bola rozdelená do dvoch dní, počas ktorých v tvrdej konkurencii museli preukázať svoje vedomosti nielen v teoretickej časti, ale aj v praktickej. Praktická časť pozostávala zo servisu a dekantácie červeného vína v časovom limite, servise šumivého vína, určenie odrody vína, ročníka, pôvovodu a zostavenia vínnej karty. Naše študentky v tvrdom konkurenčnom prostredí preukázali vynikajúce znalosti. Som veľmi hrdá, že naša žiačka Diana Galisová obsadila 1. miesto. Gratulujeme!

       Ing. Agáta Dudová