• Novinky

      • Rozvrh hodín pre 1. polrok 2023/2024

      • platný od 11.9.2023

       V sekcii Rozvrh je vypublikovný rozvrh na 1.polrok. Podľa zaraďovania učebných praxí a suplovania budú k Trvalému rozvrhu pripravobané zmeny.

       Prosíme žiakov a rodičov o ich sledovanie.

       Vedenie školy

      • 2. kolo hodnotenia Národný salón vín 2023

      • Začiatok školského roka je pre našich tretiakov aj možnosť byť súčasťou výberovej degustácie 100 najlepších vín do Národného salónu vín. Zabezpečovali obsluhu, nalievanie vzoriek, prípravu jednotlivých kategórií a debarasovanie celej degustácie. Sú to pre našich žiakov cenné skúsenosti z vinárstva a vinárskej legislatívy, zatriedenie vín do jednotlivých kategórií ako aj servis vína.

       Ing. Čistá Tretinová

      • Slávnostné otvorenie školského roka

      • Nový školský rok 2023/24 sa začal 4. septembra. Na našej škole prebiehalo slávnostné otvorenie v spoločenskej sále školy, kde sme privítali všetkých študentov, vrátane nových prvákov a pedagógov. Ocenili sme úspešných a usilovných študentov z minulého školského roka.

       Všetkým študentom a pedagógom držíme palce do nového školského roka!

      • Milí študenti!

      • Nový školský rok 2023/24 sa začína v pondelok 4.9.2023 o 8.00 hod v spoločenskej sále školy. Po slávnostnom otvorení pôjdu študenti do tried so svojimi triednymi učiteľmi. 

       Študenti dostávajú prvý deň aj učebnice, nezabudnite si prosím priniesť tašky.

       Vedenie školy.

      • Agrokomplex Nitra 2023

      • V dňoch 16. - 20.8.2023 sme prezentovali našu školu  na poľnohospodárskej výstave „Agrokomplex Nitra“. Akcie sa zúčastnili: Ing. Jana Novotná, Ing. Jarmila Volovárová, Ing. Ida Matuškovičová a zo žiakov Šimon Baksa, Adam Švirec, Natália Bilčíková a Alan Jiří Volařík. Na výstave sme zviditeľňovali našu školu aj s podporou Boni Fructi s.r.o – Dobrý ježko z Dunajskej Lužnej, ktorej veľmi pekne ďakujeme.

       Ing. Jana Novotná

      • Exkurzia 1.B v Nitre

      • 1.B strávila krásny deň v Nitre.

       Náš školský autobus nás najprv zaviezol do Starého divadla Karola Spišáka, kde sme zažili prednášku "Stretnutie s Veľkou Moravou"  Zaujímavé bolo, že nešlo o "nezáživný" výklad, ale študenti sa aktívne zapájali, mohli si všetky exponáty vziať do rúk a dokonca sa stali  súčasťou predstavenia. 

       Náš sprievodca nás po skončení interaktívneho workshopu sprevádzal centrom mesta  na Nitriansky hrad, kde sme pokračovali absolvovaním komentovanej prehliadky krásneho barokového kostola a expozície.

       Po spoločnom obede sme ešte navštívili zaujímavé poľnohospodárske múzeum, kde sme na únavu zabudli pri krásnych historických strojoch, hasičskych autách a starých poľnohospodárskych  lietadlách. 

       Deň bol nabitý novými informáciami, novými zážitkami a myslím, že napriek občasnej únave, 1.B zažila ďalší skvelý spoločný deň.

       Kristína Mesková, triedna učiteľka

      • Letný bál na zámku Kittsee v Rakúsku.

      •      V dňoch 8. - 9.6.2023 organizovala rakúska veľvyslankyňa na Slovensku Margit Bruck-Friedrich spolu so Slovenko-rakúskou obchodnou komorou prvý letný Viedenský bál. Naši žiaci boli poctení pozvaním na pomoc pri organizácii, príprave a servise na tomto bále.

            Prvý deň sme miestnej cateringovej firme vypomáhali s celkovou prípravou, rozmiestnenie stolov a sedenia v jednolivých krídlach zámku, prestrieranie, nastretie pohárov, príprava bufetových stolov, zabezpečenie priestoru pre vinárov (poháre, chladiče, ľad, servis) ako aj priestor vo foaié zámku pre príchod hostí. Druhý deň sme dokončovali prípravy, pripravili sme welcome drink, sekty a sektové poháre. Prišlo asi 250 hostí a naši žiaci zabezpečovali kompletný servis vína a sektu. Výdaj jedla bol pod dohľadom vedúceho jedálne Mgr. Jozefa Ižofa, ako aj výdaj kávy a debarasovanie.

            Bál mal charitatívny charakter, počas bálu vznikla zbierka pre občianske združenie Červený nos, ktorého poslaním je prinášať smiech a radosť ľudom v nemocniciach ako zdravotní klauni. Žiaci počas podujatia pracovali ako tím, vzájomne si pomáhali a koordináciu ich práce zabezpečovala Ing. Klaudia Čistá Tretinová.  Ples končil v neskorých ranných hodinách, žiaci upratali jednotlivé miestnosti a inventár. Po skončení  sme sa vrátili do Modry na internát.

       Ing. Klaudia Čistá Tretinová

      • Dejepisné exkurzie

      • Aktivity dejepisného krúžku sa prelínajú s predmetom dejiny vinohradníctva a dejepisom. Poznatky z predmetov získavajú žiaci aj počas exkurzií. Počas jarných mesiacov sme videli expozície Malokarpatského múzea, regionálne múzeum Pezinok, historickú časť Šimák Zámok s Pálffyho expozíciami. Navštívili sme Múzeum Ľ. Štúra, Múzeum slovenskej plastiky, obnovenú Červenú baštu - Galériu Ignáca Bizmayera, Slovenskú ľudovú majoliku aj malý Národný cintorín v Modre. Či už počas projektu Erasmus+, celoslovenskej prehliadky ŠOČ alebo výmennej spolupráce s vinárskou školu vo Valticiach sme obdivovali historickú atmosféru vinohradníckej Modry.

       Mgr. Jarmila Sodomová

      • Výstava strojov v Rakúsku

      • Dňa 22.6.2023 triedy 2.A a 2.B navštívili spoločne s Mgr. Jozefom Matejovičom a Ing. Jozefom Izakovičom našu partnerskú školu v Rakúsku Weinbauschule Eisenstadt, ktorú už niektorí  z nás mali možnosť navštíviť aj prostredníctvom projektu ERASMUS+. Boli sme pozvaní na prehliadku strojov do ich školských vinohradov. Prehliadka bola spojená aj s ukážkami a prednáškou o tom ako stroje fungujú. Mali sme možnosť navštíviť aj školský stánok ktorý sa tu nachádzal a pozrieť či zakúpiť si ich výrobky.

       Daniela Jonisová a Laura Achbergerová 2.B           

      • Exkurzia do firmy PLANTEX a ABROD

      • Dňa 21.6.2023 sa druhý ročník zúčastnil  spolu s triednymi učiteľmi exkurzie do prevádzky Plantex vo Veselom zameranej na pestovanie a predaj okrasných  rastlín a rôznych druhov ovocia  a spoločnosti Abrod v Hornej Strede zameranej na dopestovanie drobného ovocia ako čučoriedky, maliny a černice. Žiaci mali možnosť vidieť zákulisie pestovania a predaja ovocia. Navštívili sme ovocné sady, plantáže, sklady na uchovávanie ovocia v zime a okrasných drevín a dokonca aj vynovenú predajňu firmy Plantex. Získali sme nové znalosti a informácie o pestovaní a predaji. Exkurzia nás zaujala a vďaka nej sme sa priblížili k zameraniu ktoré študujeme.

       Daniela Jonisová a Laura Achbergerová 2.B

      • Včelárske okienko

      •      Umiestnený domček pre včely samotárky v našom sade je úspešne obsadzovaný včalami samotárkami. Tieto včely nežijú v spoločenstvách. Starajú sa o svoje potomstvo tak, že vyhľadávajú duté priestory, do ktorých ukladajú peľ. Neskôr tam vložia vajíčko a dutinu zalepia blatom alebo suchou trávou. Na jar sa vyliahne ďalšia generácia včiel samotárok. 

       Ak si všimnete, na fotografii sú niektoré otvory zalepené. 

       Tešíme sa, že sme takto pomohli prírode - hlavne včielkam.

       Mgr. Jarmila Moravčíková

      • TOKAJ 2023

      •      V dňoch 12. a 13.júna 2023 sme sa so žiakmi druhého a tretieho ročníka zúčastnili na 23.ročníku medzinárodnej súťaže vín TOKAJ 2023, ktorá sa konala na východnom Slovensku v obci Borša. Deň pred súťažou nás šofér odviezol školským autobusom do  kaštieľa v obci Borša, kde sme sa spolupodieľali na organizácii, príprave a servise degustácie. Žiaci obsluhovali spolu so žiakmi zo Strednej odbornej školy agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeniku. Ubytovanie sme mali zabezpečené na školskom internáte v obci Viničky. Večeru zabezpečil organizátor v reštaurácii Zlatá Putňa vo Viničkách.

            Degustácia sa konala 13.6. v Kaštieli F. Rákoczi, kde žiaci boli pridelení pre jednotlivé odborné komisie. Žiaci zapisovali, nalievali, obsluhovali, kontrolovali vzorky a zabezpečovali bezchybný chod degustácie pod dohľadom manažéra súťaže pána Petra Bodnára. Odborný dohľad zabezpečoval prezident súťaže Ing. Marek Závracký PhD. a pedagogický dozor Ing. Klaudia Čistá Tretinová. Po ukončení hodnotenia nasledovalo vyhodnotenie výsledkov a odovzdávanie hlavných cien víťazom v jednotlivých kategóriách. Žiaci priestory následne upratali a cestovali sme do Modry.

            Cieľom súťaže TOKAJ 2023 je podporiť Tokajskú vinohradnícku oblasť a v rámci európskych vín dať širší priestor prírodne sladkým vínam. Pre našich žiakov to bola vynikajúca skúsenosť, vypočuli si odbornú prezentáciu o výrobe tokajských vín, videli originálnu tokajskú pivnicu a dozvedeli sa nové informácie o tokajských odrodách a regióne.

            V rámci návštevy Tokaja sme sa s výrobou tokajských vín oboznámili vo vinárstve Tokaj&co, a degustovali sme 4 vzorky rôznych typov výroby a ročníka tokajských samorodných suchých a sladkých vín

       Ing. Klaudia Čistá Tretinová

      • Vlastivedná exkurzia do Malých Karpát

      • Záver školského roka patrí exkurziám. Študenti prvého ročníka absolvujú vždy exkurzie vlastivedné. 

       Využijúc medzipredmetové vyučovanie, kedy sme spojili slovensky jazyk a literatúru, dejepis,  biológiu a telesnú výchovu 1.B vyrazila spoznávať krásy Malých Karpát.

       Program bol pestrý. Najprv nás náš školský autobus vysadil v Naháči, kde sme navštívili Pamätný dom Juraja Fándlyho. Absolvovali sme pútavú komentovanú prehliadku miesta jeho pôsobenia ako národného buditeľa,  kňaza, lekára, zelinkára, včelára a popularizátora poľnohospodárskych poznatkov. 

       Vlastivedná exkurzia pokračovala pešou túrou na Katarínku. V tejto prírodnej rezervácii sa nachádzajú pozostatky Kostola a kláštora sv. Kataríny Alexandrijskej. 

       Pochod spestrovali krátke zastávky venované overovaniu vedomostí p. profesorom biológie  Izakovičom a  zbieraniu materiálu na herbár, ktorý majú študenti vytvoriť.Na magickom mieste Katarínky sme si oddýchli a strávili spolu čas pri ohni opekaním a malým piknikom.

       Každopádne myslím, že sme spoznali ďalší zaujímavý kút našej krajiny a verím, že sme Fándlyho inšpiratívny recept na dobré zdravie a dlhý život:

       1. Srdca dobrota

       2. Mysle veselosť

       3. Strédmosť v strove trúnku

       4. lahodné tela pohibuvání anebožto prochadzka

       splnili vo všetkých štyroch bodoch.

       Mgr. Mesková Kristína, triedna učiteľka

      • Investovanie a dôchodok

      •      Študenti tretích ročníkov sa zúčastnili tretieho vzdelávacieho modulu v NBS na tému Investovanie a dôchodok. V rámci tohto modulu mali možnosť spoznať rozdiel medzi aktívnym a pasívnym investovaním,  zistili ako funguje nákup akcií,  porozumeli investičným alternatívam ako je zlato a kryptoaktíva.   

            Dôležitá súčasť bolo porozumieť významu  sledovania trhov a správneho rozloženia portfólia. Samozrejme nechýbala praktická časť vzdelávania, kde študenti prezentovali  riziká pri podnikaní a aplikovali ich do praktického života.

       Ing. Ida Matuškovičová

      • Bankári do škôl

      •     Dňa 8.6.2023 sa žiaci 3.A triedy Adela Rubínová, Šimon Somorovský a Samuel Kerák zúčastnili podnikateľskej prednášky "Bankári do škôl", ktorú v spolupráci so Citi Foundation pripravila JA Slovensko

            Prednáška bola zameraná na tvorbu podnikateľských plánov v rôznych oblastiach. Rozdelili sme sa do tímov a dostali sme inštrukcie, ako postupovať. Cvičenie bolo zaujímavé, poučné a ukázalo nám, ako funguje podnikanie v praxi. Na konci prednášky sme prezentovali náš plán pred ostatnými a dostali sme pozitívnu spätnú väzbu. Táto akcia určite prispela k rozvoju našich podnikateľských zručností.

       Samuel Kerák 3.A

      • Odborná vinohradnícka exkurzia na Morave

      •      Dňa 5.6.2023 sa trieda 2.A zúčastnila odbornej vinohradníckej exkurzie na Morave. Ako prú sme navštívili vinice firmy Vinselekt Michlovský. V sprievode vinohradníka spoločnosti sme mali možnosť vidieť ich vinohrady, dozvedeli sme sa veľa nového o ich spôsobe pestovania   a technológiách obrábania vinice. Po prehliadke prevádzky sme mali možnosť  zdegustovať tri  vzorky od alkoholizovaných  vín.

            Ako druhé sme navštívili vinárstvo Sonberk. Vo vinici spoločnosti  nám povedali o histórii tohto vinárstva, vinohradoch a ich produkcii. Zaujala nás aj architektúra prevádzkovej budovy od slávneho pražského architekta pána Josefa Pleskota. 

            Ako tretie sme navštívili Vinárstvo U Kapličky. Dané vinárstvo je nielen firma známa pestovaním hrozna a produkciou kvalitných vín, ale aj svojou veľmi kvalitnou gastronómiou a silnou orientáciou na agroturistiku. Tieto fakty nám potvrdil aj  výborný obed, ktorý ném pripravili na danej prevádzke. Po obede sme mali prehliadku vinohradov a ich pivnice. 

            Čo nás najviac zaujalo? V každom vinárstve nás oboznámili s novým robotom, ktorý sa volá Vitibot Bakus. Tento robot dokáže nezávisle pracovať  8 hodín bez prestávky, je riadený umelou inteligenciou poháňa ho elektrická energia, kontrolovať  ho dokážeme cez telefón. Nevyžaduje jesť, piť, fajčiť, nepýta si dovolenku, jeho výkon je väčší, ako výkon najlepšieho traktoristu. Pri súčasných problémoch s nedostatkom pracovnej sily je to veľmi dobrý pomocník do vinohradov. Na tejto odbornej exkurzii sme sa veľa naučili a sme radi, že sme sa jej mohli zúčastniť

       Ing. Čipel Anton

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie