• Novinky

      • PREDNÁŠKY NBS

      • Dňa 6.4.2022 sa študenti 3. a 4.ročníka zúčastnili v NBS prvého prednáškového modulu s názvom: Príjem a práca. Študenti zdokonaľovali svoje vedomosti v oblasti daňového systému, naučili sa ako správne vybrať svoje budúce povolanie a ako narábať so mzdou.

       Dňa 21.4.2022 sa študenti 3.A zúčastnili v NBS druhého prednáškového modulu s názvom: Finančné plánovanie. Študenti zdokonaľovali svoje vedomosti vo vytváraní si vlastného finančného plánu a o inflácii. Taktiež sa naučili kedy a ako investovať svoje peniaze a navyše rozšírili svoje poznatky o kryptomenách.

       Obidva moduly boli obohatené množstvom aktivít, pričom ten druhý bol obohatený aj návštevou galérie a umožnením návštevy 31.poschodia v NBS. Tešíme sa a ďakujeme že sme mohli byť súčasťou týchto prednáškových modulov. Nadobudnuté vedomosti budú pre nás prínosom na predmete Ekonomika a zároveň aj ďalej do života.

       K. Adamkovičová / Ing. Ida Matuškovičová

      • Videotvorbu našich druhákov v súťaži Podpor svoj odbor ocenil Zväz vinohradníkov a vinárov

      • Aj v tomto školskom roku sa naši študenti zapojili do súťaže Podpor svoj odbor. 

       Súťaž je zameraná na tvorbu študentských videí prezentujúcich poľnohospodárske a potravinárske študijné odbory. Organizuje ju Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s viacerými partnermi. 

       Autorkou námetu, scenára aj realizátorkou videa, ktoré bolo ocenené Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska, je Adela Rubínová z 2.A triedy. Spolutvorcami boli spolužiaci z 2.A Viktor Koščál (kamera) a Daniel Peťkovský (strih). Sprievodný hlas načítal Alan J. Volařík z 1.B triedy. 

       Video si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=Iwv9lv-Z1iA&list=PLMJLcqPTJ2pINyxst5LQtmngDFQYdwtR9&index=12

       Ocenenie aj peňažnú odmenu súťažnému tímu prišla odovzdať výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska pani Ing. J. Kaňuchová Pátková, PhD. 

       Srdečne gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu tvorcom aj všetkým účinkujúcim! 

      • NOVÉ TRENDY V OVOCINÁRSKEJ VÝROBE

      • Dňa 11. apríla 2022 prišiel medzi študentov štvrtých ročníkov a tretieho ročníka Ing. Marián Varga, predseda OÚSR a konateľ významného ovocinárskeho podniku Plantex, spol.s.r.o so sídlom vo Veselom pri Piešťanoch , aby sa podelil o najnovšie trendy v ovocinárskej výrobe.

       Aj touto cestou sa mu chceme poďakovať a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

       Ing. Jana Novotná

      • PREDPRIJÍMAČKOVÝ SEMINÁR

      • Dobrý deň milí rodičia a žiaci budúcich našich študentov, 

       dovoľujeme si Vám dať do povedomia, že dňa 12.4.2022 (utorok) budeme organizovať v priestoroch školy pre žiakov, ktorí sa rozhodli študovať na našej škole PREDPRIJÍMAČKOVÝ SEMINÁR.

       Organizácia seminára: 
       žiaci budú rozdelení do skupín podľa priezviska.

       o 9.00 začne predprijímačkový seminár zo SJL ( priezviska A- K) 
       o 9.00 začne predprijímačkový seminár z BIO ( priezviska M- Z)

       o 10,30 začne predprijímačkový seminár zo SJL ( priezviska M-Z)
       o 10,30 začne predprijímačkový seminár z BIO ( priezviska A-K)

       Prihlásiť sa môžete do 1.4.2022 cez Edu Page alebo  e- mailom na  adresu info@svosmo.sk

       Počas seminára bude pre rodičov pripravená krátka exkurzia po škole spojená s prezentáciou a diskusiou.

       Všetci žiaci  a rodičia ste srdečne vítaní.

       S pozdravom vedenie školy.

      • Prednáška - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

      • Dňa 28.3. 2022 sa uskutočnila prednáška pre druhé ročníky na tému: ,,Chránené územia SR“.

       Pripravili ju z ŠOP SR, Správa CHKO. Viedol ju Ing. Martin Gregor s kolegyňou. Žiaci si pripomenuli aký význam má ochrana životného prostredia a ako sa správať  nielen v CHKO, ale aj v prírode okolo nás.

       Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

       Ing. Jana Novotná

        

      • IMATRIKULÁCIE ŽIAKOV 1. ROČNÍKA

      • Dňa 1.4.2022 boli žiaci 1. ročníka oficiálne prijatí do do "cechu vinárskeho".

       Ako tradične im druháci pripravili slávnostný vstup, darčeky a veselý program.

      • VÍNNE TRHY Pezinok

      • V dňoch 29-30.3. 2022 sa uskutočnil 25. ročník Vínnych trhov v Pezinku. Keďže sa jednalo o odbornú degustáciu vín, zúčastnili sme sa pri odbornej obsluhe jednotlivých komisií. Vrámci somelierskej praxe sa zúčastnili žiaci 4.A a 4.B triedy - somelieri. Z tejto degustácie vín sme si odniesli veľa odborných znalostí a zručností, ktoré využijeme v ďalšom štúdiu aj živote. 

       Ing. Agáta Dudová

      • Rodičovské združenie v školskom roku 2021/2022

      •  

        Vážení rodičia, pozývame Vás na  rodičovské združenie

       v školskom roku 2021/2022, ktoré sa uskutoční dňa  24.marca 2022

        o 16.00 hod. v príslušnej  triede.

       Po triednych rodičovských združeniach bude prebiehať informačná časť  / možné individuálne stretnutia s vyučujúcimi/.

       Prosíme o Vašu účasť                                

      • Oznam - riaditeľské voľno

      • V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 16. 3. 2022 (streda) riaditeľka školy udeľuje žiakom Strednej odbornej školy vinársko- ovocinárskej, Kostolná 3 Modra  z technických dôvodov (odstavka elektrickej energie) riaditeľské voľno.

      • OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO AREÁLU

      • Areál Vinárskej školy je známy tým, že poskytuje žiakom, učiteľom aj hosťom veľa pozitívnej energie, ktorú čerpajú priamo z prírody. V okolí školy sa nachádza obnovený a novovysadený pomologický sad, ampelografický vinohrad a veľa okrasných stromov a kríkov.

       Všetko živé postupne starne a dotýka sa to aj našej zelene v okolí školy. Preto sme sa rozhodli starším stromom aj kríkom pomôcť odbornými zmladzovacími rezmi a výsadbou nových stromov a kríkov.

       Tešíme sa, že do našej školy prišiel pracovať pán Pavol Šperka – záhradník. Už v prvých chvíľach vedel, čo areál potrebuje. Pripravil projekt, s ktorým oboznámil riaditeľku školy, pani hospodárku a v spoločenskej sále aj všetkých žiakov a učiteľov. V týchto chvíľach sa schválené práce už rozbehli. Samozrejme sa zapojili aj žiaci, ktorí získajú veľa odborných vedomostí.

       Čo chceme obnoviť?

       1. Park - Ošetrenie starších stromov a kríkov. Odborný rez a formovanie koruny;                                                                  - Založenie kvitnúcej lúky. Rekultivácia pôdy a osev plôch lúčnymi kvetmi.                                                                  (Facélia a niektoré druhy ďateliny.)                                                                                                                          - Dosadenie okrasných stromov a osadenie lavičiek.

       2. Vybudovanie chodníka k hlavnému vchodu školy.

       3. Rekonštrukcia átria (vybudovanie oddychovo relaxačného priestoru pre študentov, profesorský zbor       a zamestnancov školy. Prípadné využitie na menšie kultúre podujatia.

       4. Obnova ihriska (športového areálu).

       Všetci sa tešíme, že v našom areáli rozkvitnú nové stromy, kríky, rastliny, ale aj tie mnohoročné.

       Prajem pánovi záhradníkovi, žiakom, učiteľom veľa radosti z pocitu dobre vykonanej práce.

       Mgr. Jozef Matejovič

      • INOVUJEME NAŠU VINÁRKU

      • Na základe návrhov, ktoré vznikli tímovými prácami študentov v rámci inovačného projektu inovuj.sk, študenti okamžite začali realizovať svoje kreatívne nápady. Tešíme sa na konečný efekt, ktorý Vám určite padne do oka.

       Ing. Ida Matuškovičová

      • Workshop – Prezentačné zručnosti

      • Žiaci firmy Vinárka sa v stredu 23. februára 2022 zúčastnili na workshope Prezentačné zručnosti, ktorý si pre nich pripravil Junior Achievement Slovensko. Cieľom bolo počas 4-hodinového stretnutia získať vedomosti, o tom ako sa správne pripraviť na prezentáciu, ako sa zbaviť stresu a ako bezproblémovo odprezentovať svoju prácu.

       Získali sme užitočné informácie, ktoré s istotou využijeme v praxi. Po úspešnej prezentácii   sme získali certifikát. Chceli by sme sa týmto poďakovať vzdelávacej organizácie JA Slovensko v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia, za skvelú príležitosť naučiť nás niečo nové.

       študentka Margita Nečníková, firma Vinárka

      • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

      • V utorok 22.2.2022 sa dve naše študentky Kristínka Katonová a Majka Červená z II.B triedy ako víťazky školského kola, zúčastnili na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo v Bratislave.

       Okrem samotného prednesu následne dievčatá absolvovali seminár, organizovaný Malokarpatským osvetovým centrom pre účastníkov súťaže. Každý z recitátoriek a recitátorov dostal osobitne od trojčlennej poroty spätnú väzbu. Súťažiaci si vypočuli celkové zhodnotenie ich vystúpenia na pódiu, konštruktívnu kritiku  a rady ako čo najlepšie zapôsobiť na poslucháčov.

       Napriek snahe a peknému prednesu sa študentkám v konkurencii nepodarilo umiestniť, čo však neznižuje hodnotu ich výkonu.

       Oceňujeme ich záujem zapojiť sa do súťaže a rovnako ich odvahu vystúpiť pred početným publikom Ide o užitočnú skúsenosť, ktorú isto využijú vo svojom budúcom profesionálnom živote.

      • Víťazom 21. ročníka celoslovenskej súťaže v reze viniča hroznorodého sa stal náš maturant Filip Tušan

      • Dňa 17. februára sa vo vinárstve VIA JUR Farná konal 21. ročník súťaže v reze viniča hroznorodého. V kategórii Junior našu školu reprezentovali ôsmi maturanti, ktorí sa pod vedením pána Ing. Schőna na súťaž usilovne pripravovali a v celoslovenskej konkurencii zabojovali o vzácnu cenu - Zlaté nožnice BAHCO.

       Úlohou súťažiacich bolo ostrihať 25 krov v 4-ročnej výsadbe odrody Cabernet Sauvignon na rýnsko-hessneskom vedení.

       Zlaté nožnice - 1. miesto v juniorskej kategórii svojím výborným výkonom vybojoval žiak našej školy Filip Tušan.

       Filipovi srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy aj ostatným súťažiacim študentom - Diane Gálisovej, Šimonovi Viglašovi, Jurajovi Krchňavému, Matejovi Bielikovi, Viktorovi Koščíkovi, Borisovi Chačlarianovi, Matejovi Malatschekovi.

        

       foto:Ing. R. Schőn

      • Inovujme.sk - Inovačný workshop na Vinárke

      • Na našej škole sa už po 4. krát konal Inovačný workshop o ktorý majú študenti veľký záujem. 

       Cieľom workshopu je pomáhať budúcim podnikateľom pri hľadaní inovatívnych riešení. 

       Študentom priniesol originálny pohľad na to, ako pomocou jednoduchých techník podnietiť ich inovačný potenciál a efektívne vedeli kreovať nové nápady.  Študenti si uvedomili, že každý nápad sa dá s trochou snahy a predstavivosti zrealizovať. 

       Teoretické poznatky študenti už teraz aplikujú do praktickej roviny. Výsledky Vám budeme postupne odkrývať v priebehu najbližšieho obdobia. 

       V závere chceme poďakovať za profesionálny prístup školiteľov ale iza koncert od rapera Tona S.     

       Ďakujeme

              

        

      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ III.

      • SPOZNAJ NÁS

       Končíš aj ty základku a rozhoduješ sa na akú školu sa vyberieš? V stredu 26.1.2022 pripravujeme Deň otvorených dverí na našej škole. Dozvieš sa tu všetky informácie o našej škole, o našich študijných odboroch, ale i to, prečo by si mal študovať práve u nás.  

       Nepremeškaj túto príležitosť. Tešíme sa na teba a tvojich kamošov a kamošky!

       Termín: 26.1.2022 od 8:00 – 17:00

       Registrácia návštevníkov prebieha tu: https://forms.office.com/r/eJ9cku32fE

      • Prosba o podporu pre o.z. Modranská Vinárka-2% z dane

      • Vážení rodičia a priaznivci školy,

       občianske združenie Modranská Vinárka, o. z. bolo založené s poslaním podporovať aktivity školy, jej žiakov a pedagógov Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre.

       V prípade, že nás chcete podporiť príspevkom z podielu zaplatenej dane, môžete tak spraviť prostredníctvom priloženého tlačiva.

       Ak ste zamestnanec a neviete ako postupovať:
       V práci Vám vystavia Potvrdenie o zaplatenej dani a na základe toho do priloženého tlačiva "2%" uvediete sumu príspevku.
       Tlačivá potom môžete zaslať priamo na daňový úrad, pod ktorý patríte, alebo ak je to pre Vás pohodlnejšie, môže ho žiak odovzdať u nás p. Ing. Vandákovej alebo triednemu učiteľovi do 22.4.2022, škola ho na daňový úrad zašle.

       Budeme vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete venovať tieto 2% práve nám, aj vďaka tejto podpore môžeme napĺňať naše poslanie.

       Modranská Vinárka, o.z.

      • Výsledky školského kola Ekonomickej olympiády

      • Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) zorganizoval v tomto školskom roku 5. ročník Ekonomickej olympiády. EO je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl.

       Školského kola súťaže sa zúčastnili vybraní žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka našej školy.

       Súťaž prebehla online formou v týždni od 6. 12. 2021 do 10. 12. 2021. Súťažný test obsahoval 25 otázok z mikro a makroekonómie, dejín ekonomického myslenia, finančnej gramotnosti a medzinárodnej ekonómie.

       Našimi najúspešnejšími riešiteľmi a zároveň postupujúcimi do krajského kola sú žiaci:

       Pavel Skovajsa, 4.B

       Lea Pírová, 3.A

       Šimon Viglaš, 4.B.

       Gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

        

       Ing. Ľ. Nemčeková, koordinátorka školského kola EO