• Novinky

      • Exkurzia v Bratislave

      • Dňa 15.6.2023 sa Ing. Novotná zúčastnila s triedou 1.A a s Ing. Jarmilou Volovárovou vlastivednej exkurzie. Navštívili hlavné mesto Bratislavu. Prezreli si významné historické pamiatky: hrad, hradby, Michalskú bránu. Neskôr sa zastavili  na Primaciálnom  a Radničnom námestí a v Apponyiho paláci, kde je múzeum histórie mesta a vinohradníctva. Nakoniec sme sa presunuli do Centra vedecko technických informácií SR – Aurelia, kde si žiaci mohli obohatiť svoje vedomosti. Návšteva týchto miest určite skvalitní vyučovanie a rozšíri obzor našich žiakov.  

       Ing. Jana  Novotná  

      • Slávnostné otvorenie Átria na Vinárke

      •      2. jún 2023 bol na Vinárke slávnostný, pretože sa otvorilo novovybudované pekné Átrium.

            Vďaka pochopeniu a chuti vedenia školy a vďaka pánovi Pavlovi Šperkovi, novému záhradníkovi, 2. jún mohol prebiehať na škole slávnostným otvorením Átria. Pani riaditeľka Ing. Monika Kisová privítala vo svojom príhovore všetkých žiakov, učiteľov a zamestnancov. Veľké ďakujem vyslovila záhradníkovi Pavlovi Šperkovi, ktorý za veľmi krátku dobu dokázal priam nemožné, Ing. Petrovi Múčkovi ale aj žiakom. Osobitné poďakovanie vyslovila nášmu bývalému žiakovi Marcelovi Vjatrákovi, záhradníctvo Vjatrák Vinohrady nad Váhom. Jeho firma darovala našej škole veľké množstvo stromov a krov, pri ktorých výsadbe sa Marcel aj osobne zúčastnil a žiakov odborne usmerňoval. Veľké poďakovanie patrí aj ďalším sponzorom: LIDL a nadácia PONTIS a PLANT SERVICE s. r. o. Pusté Uľany.

            S budovaním Átria sa začalo v marci 2022. Projekt pripravil a všetkých zamestnancov školy s ním oboznámil pán Šperka v spoločenskej sále školy. Pánovi záhradníkovi pri práci pomáhalo veľa ochotných žiakov aj mimo vyučovania, čo považujeme za veľmi chvályhodné. Vytvorili si navzájom veľmi dobré vzťahy a veľa sa naučili. Pán Šperka je žiakom vďačný za vynikajúcu spoluprácu.

            Krásna výchova k prírode naživo. Na vysadené stromy aj po rokoch budú s láskou pozerať a spomínať. Bolo vytvorené krásne prírodné dielo.

            Vďaka patrí aj Ing. Matuškovičovej, ktorá na slávnostné otvorenie zorganizovala svoju triedu a žiaci sa starali o občerstvenie ostatných žiakov. V spolupráci s vedúcim jedálne Mgr. Ižofom a kuchárkami pripravili pre žiakov ako pochúťku cigánsku pečienku, ovocné šťavy, nanuky. Žiaci si pripravili aj hudobnú produkciu, takže bolo veselo. Neverili by ste, ale aj rastliny a stromy vnímajú krásnu hudbu a preto sa aj ony cítili tiež dobre.

            Tešíme sa všetci a veríme, že nové Átrium nám bude odovzdávať dobrú pozitívnu energiu a radosť z dobre vykonanej práce.

       Ešte raz všetkým srdečná vďaka.

       Mgr. Jozef Matejovič

      • EAT4CHANGE prednáška

      • The World’s Largest Lesson je iniciatíva projektu EAT4CHANGE v spolupráci s OSN, ktorej cieľom je vzdelávať deti a mladých ľudí o cieľoch udržateľného rozvoja (SDG).

       Projekt  EAT4CHANGE je zameraný na zvýšenie povedomia o tom, ako môžeme pomôcť udržateľnosti zmenou stravovacích návykov.

       Dňa 9.6.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili na tomto projekte. Projekt bol zrealizovaný za pomoci  troch dobrovoľníkov z medzinárodnej organizácie AIESEC.

       Bola to pre nás príležitosť diskutovať o nápadoch, pohrať sa s problémami súvisiacimi s preberanou témou a predložiť návrhy na zlepšenie nášho životného prostredia s cieľom zachovať náš domov, teda našu planétu. Veľmi krátkym spôsobom sme dosiahli významné poučenie!

       AIESEC dobrovoľníci nám navrhli hru využívajúcu QR code, aby sme otestovali „Ako sa môžete dostať na vyššiu úroveň?“. Výsledky nás upozornili na to, že stále musíme meniť návyky, meniť zaužívané postupy a znižovať spotrebu. Len tak bude možné dosiahnuť vyššiu úroveň ako aktívni občania, uvedomelí a empatickí k životnému prostrediu!

       Projekt  EAT4CHANGE je zameraný na zvýšenie povedomia o tom, ako môžeme pomôcť udržateľnosti zmenou stravovacích návykov.

       Ing. Marianna Ivaničková

      • Rýchlokurz finančnej sebaobrany

      • Dňa 2.6.2023 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili semináru  o investovaní s názvom „Rýchlokurz finančnej sebaobrany“. Prezentujúcim bol skúsený investor a pedagóg RNDr. Miron Zelina, CSc.. Prednáška obsahovala tématiku základných princípov  investovania, druhov investovania, ale aj informácie o čoraz viac šíriacich sa špekulatívnych investíciach. Žiakov téma veľmi upútala, čo sa prejavilo aj otázkami, ktoré boli na záver semináru kladené prednášajúcemu. Z tohto dôvodu sa budeme snažiť takéto semináre uskutočňovať každoročne.

       Ing. Katarína Vavríková

      • Uvedenie knihy Ing. Františka Macha

      •      Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre vydala knihu Ing. Františka Macha a kol. "Modra - perla Malých Karpát a Slovenský vidiek". Uvedenie tejto publikácie sa konal dňa 31. mája 2023 v Kaštieli Modra. Tejto významnej udalosti sa zúčastnilo veľa významných osobností Malokarpatského regiónu. Ako inak, krstilo sa vínom z produkcie Shebo Winery Modra. Celé podujatie uvádzal p. Šimeček a spríjemnili ho svojím programom členky OZ Kraľovan.

            Nové informácie o rozvoji vidieka sme sa dozvedeli aj my, študenti SOŠ vinársko - ovocinárskej: Zuzana Beloritová, Jenifer Rajťuková, Adam Švirec a Kristína Čabounová, ktorí sme robili na podujatí obsluhu.

       Študenti SOŠ vinársko - ovocinárskej v Modre

      • Vlastivedná exkurzia

      • Dňa 6.6.2023 som sa zúčastnila s triedou 1.A a s Ing.  Jarmilou Volovárovou vlastivednej exkurzie. Žiaci si pripomenuli utrpenie židov počas 2. svetovej vojny v Múzeu holokaustu v Seredi. Neskôr sme navštívili Včelársky skanzen v Kráľovej pri Senci. Po zaujímavej prednáške a prehliadke sme mohli od degustovať vzorky medov. Nakoniec sme navštívili skanzen v Jelke, kde nám ukázali ako pracoval kolový mlyn. Návšteva týchto miest určite skvalitní vyučovanie a rozšíri obzor našich žiakov. 

       Ing. Jana  Novotná 

      • Projekt Erasmus+ Mladý vinár, II. termín mobility

      • Druhý termín mobility projektu Erasmus+ Mladý vinár sa uskutočnil v dňoch od 7.- 21.5.2023 na partnerskej škole Weinbauschule Eisenstadt v Rakúsku.

       Menovaného programu sa  v druhej fáze zúčastnilo 10 študentov a 3 sprevádzajúci pedagógovia Mgr. Jarmila Kočišová, Ing. Peter Múčka a Pavol Šperka. Ubytovaní boli v zariadení pre študentov v Gastenhause Burgenland v Eisenstadte, kde sa stravovali a pred praxou a vzdelávaním  po raňajkách mali 30 minútovku nemčiny. Prezentácie, vzdelávanie a prax trvali do poobedných hodín. 

       Prvý deň študenti v miestnom laboratóriu za asistencie rakúskeho pedagóga ochutnávali a hodnotili 12 vzoriek džúsov, ktoré vyrobili miestni študenti.

       Prvý týždeň sa niesol v oboznamovaní sa so školou v Eisenstadte a rôznymi pracovnými aktivitami. Študenti pracovali v školskej zeleninovej záhrade, v ktorej vyväzovali paradajky a pikírovali zeler. Zúčastnili sa degustácie vín a prehliadky v neďalekom vinárstve Esterházy. Boli pre nich pripravené prednášky o rakúskom vinárstve,  prezentácie strojov na obrábanie viniča firmy Ledinger Fogel a taktiež boli v národnej skušobni vín ktorou prechádza väčšina rakúskych vín. Zaujímavým záverom týždňa  bolo pozvanie od pani riaditeľky na oceňovanie najlepších Burgenlandských vín, ktoré sa uskutočnilo v zlatej sále Esterházyho paláca. Tu mohli študenti ochutnať najlepšie vína Burgenlandu.

       Druhý týždeň študenti absolvovali niekoľko prednášok, pracovali v školskej pivnici, kde asistovali pri flašovaní školského vína. Navštívili firmu A-nobis, ktorá patrí medzi najlepšie firmy na výrobu šumivých vín v Rakúsku a je známa aj slovenským vinárom, ktorý s ňou spolupracujú pri výrobe sektov. Firma je známa svojou kvalitou vína, krásnou prevádzkou a tiež používaním francúzskych kvasiniek.

       Zavítali aj do firmy Tischler, ktorá je výrobným špecialistom a exportérom  sladkých a dezertných vín do celého sveta. Majiteľ s rodinou ich oboznámil s históriou firmy a pripravili pre študentov i degustáciu, počas ktorej im zaujímavo porozprával o každej naliatej vzorke vína.

       Posledné dni sa niesli v duchu s rozlúčkou so školou, pani riaditeľka študentom poďakovala za záujem a prácu. Keďže v Rakúsku bol posledné dva dni sviatok, študenti s pedagógmi absolvovali výlety k Neziderskému jazeru a  návštívili aj Viedeň - zámok Schonbrun a obchodnú ulicu na Mariahilferstrasse.

       Študenti počas dvoch týždňov spoznali rakúske mesto Eisenstadt, miestu školu, rakúsku kuchyňu a nadviazali priateľstvá so študentmi. Boli pochválení za vzornú reprezentáciu školy.

       Počas celého pobytu sa nám venovali miestni pedagógovia a aj pani riaditeľka Ing. Eva Ackerl, ktorým by som sa chcel veľmi pekne poďakovať.

       Ing. Peter Múčka

      • Exkurzia, návšteva výrobného závodu na nealkoholické nápoje

      •     Naši tretici a vybraní študenti, ktorý absolvovali individuálnu prax, sa v dňoch 30. mája a 1. júna 2023 zúčastnili praktického workshopu (návšteva výrobného závodu), ktorý sa uskutočnil v rámci Územného akčného plánu pre zamestnancov s názvom Food industry. Jednalo sa o projekt slovenských firiem AEH s. r. o.K.K.V. - Union s. r. o. s maďarským partnerom. Projekt je spolufinancovaný europskou úniou.

            Prvý deň 30. mája navštívili študenti Výskumný ústav potravinársky, Biocentrum v Modre, kde absolvovali prednášku Doc. Ing. Šilhára CSc  o využití hrozna pre potravinárske účely a po nej navštívili výrobnú halu firmy AEH, ktorá sa náchádza v budove Biocentra.

            Druhý deň 1. júna navštívili závod na výrobu netradičných nápojov v Lehniciach, odkiaľ sa presunuli do Dunajskej Stredy, kde bola prednáška o nealkoholických nápojoch s pridanou hodnotou a ich ochutnanie. Dozvedeli sa množstvo zaujímavých poznatkov o nealko nápojoch a využití hroznových šupiek v potravinárstve  po vylisovaní.

       Na záver len dodať, že si študenti odniesli množstvo poznatkov a vedomostí. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s firmou AEH s.r.o.

       Ing. Múčka

      • Predprijímačkový seminár

      • Dovoľujeme si pozvať žiakov, ktorí majú záujem študovať na našej škole na PREDPRIJÍMAČKOVÝ SEMINÁR, ktorý sa bude konať 8. júna 2023 (štvrtok) o 8.30 hod. v priestoroch našej školy.

       Prihlásiť sa môžete do 6. júna.2023 cez EduPage alebo e - mailom na adresu info@svosmo.sk

      • Prijímacie skúšky - 2. kolo

      • Riaditeľka školy Ing. Monika Kisová vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest na študijné odbory:

       4227 M02 vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie

       4227 M03 vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika

       4227 M05 vinohradníctvo a ovocinárstvo - someliérstvo

        

       2. kolo prijímacích skúšok sa bude konať 20. júna 2023.

      • Odborná exkurzia v Podkylave a v Hrašnom.

      • Dňa 25.5.2023 sa žiaci 3.A a 3.B zúčastnili na odbornej exkurzii. Pedagogický dozor zabezpečili Ing. Jana Novotná  a Mgr. Peter Slamka. 

       Navštívili sme agropenzión Adam v Podkylave na Myjavských kopaniciach. Táto spoločnosť bola zaujímavá ako biznis model, pretože všetko čo vyprodukuje, dokáže aj predať na lokálnom trhu. Prevádzka bola nová, moderná, vybavená technológiami na rôzne typy spracovania ovocia, výrobu čokoládových výrobkov, varenie piva. Videli sme aj prepojenie s ekologickým chovom hovädzieho dobytka.

       Ďalším navštíveným miestom bola pestovateľská pálenica Hrašné, keďže v danej lokalite je veľa ovocia, hlavne jabĺk a sliviek. Na tomto mieste sme videli proces pálenia destilátov, priestory na pálenie, ako aj spracovanie a kvasenie. Bol nám vysvetlený postup pálenia, diskutovali sme aj o ekonomickom aspekte tohto typu podnikania, jeho rentabilitu,  zákony a daňovú politiku. Myjava je určite zaujímavým, krásnym a rázovitým regiónom, v ktorom sa nám veľmi páčilo. 

       Mgr. Peter Slamka

      • Odborná exkurzia vinárstvo Berta Strekov a vinárstvo EOS Dvory nad Žitavou.

      • Dňa 24.5.2023 sa triedy 3.A a 3.B zúčastnili odbornej exkurzie. Najskôr si v peknom rodinnom vinárstve Berta v Strekove prezreli pivničné priestory, potom ich majiteľ zoznámil s odrodovou skladbou, veľkosťou produkcie a technológiami. Celú prehliadku zakončili malou degustáciou a príjemným pohostením.

       Vo vinárstve EOS v Dvoroch nad Žitavou absolvovali prehliadku podstatne väčších priestorov, videli  kombajn na zber a zároveň na postrekovanie, krásne vinohrady a vypočuli si zaujímavé poznatky skúseného vinohradníka pána Tótha.

       Mgr. Igor Vítek

      • NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec 2023

      •      Dňa 25. apríla 2023 sa konala súťaž NAJ agro dievča a NAJ agro chlapec v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Do súťaže bolo zapojených 15 stredných škôl s poľnohospodárskym zameraním z celého Slovenska. Našu školu reprezentovali študenti: Soňa Myslíková 1.B, Alan Jiří Volařík 2.B, Lívia Paková 3.A a Viktor Koščál 3.A.

            NAJ agro chlapcom 2023 sa stal náš študent Alan Jiří Volařík!     

            Alanovi gratulujeme a ďakujeme všetkým našim zúčastneným študentom za reprezentáciu školy.

      • EUROPEA Wine Championship

      •      V dňoch 17. až  21. apríla 2023 sa v rakúskom meste Silberberg uskutočnil 15. ročník celoeurópskej súťaže EUROPEA Wine Championship, na ktorej súťažili žiaci z európskych vinárskych škôl. Našu školu reprezentovali Adam Moravčík a Matúš Vrábel.

            Študenti súťažili jednotlivo aj tímovo v rôznych disciplínach, od vinohradníctva, cez vinársku výrobu až po degustáciu vín. Disciplíny pozostávali z teoretickej i praktickej časti a ich súčasťou bolo:

       - poznávanie svetových vinohradníckych oblastí na základe vzoriek vína

       - laboratórne analýzy vína

       - poznávanie vád a chorôb vína

       - vrúbľovanie

       - ochrana a rez viniča

       - zakladanie drôtenky

       - iné praktické úkony z vinárskej a vinohradníckej výroby.

       Program plný súťažných úloh bol vyvážený exkurziami do miestnych vinárstiev a do prevádzky na výrobu tekvicového oleja, ktorý je pre Štajersko typický. Obohatením celej súťaže bola kategória „funny games“, ktorú vyhral tím, v ktorom súťažil Matúš Vrábel.

            Napriek tomu, že sa naši žiaci celkovo neumiestnili na popredných priečkach, skvele reprezentovali školu a získali obrovské množstvo skúseností a aj nových medzinárodných priateľstiev.

       Ing. Martin Hanúsek

      • Majstrovstvá somelierov Slovenska – kategória junior

      • V dňoch 18. – 19. apríla 2023 vo vinárstve Karpatská perla Šenkvice sa uskutočnila juniorská
       somelierska súťaž WinePlanet Trophée 2023 – Majstrovstvá somelierov Slovenska v kategórii junior.
       Do tejto prestížnej súťaže sa prihlásilo 19 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska, ktoré sa
       zameriavajú na vzdelávanie študentov v oblasti gastronómie a vinárstva. Našu školu reprezentovali štvrtáci Lea Pírová a Matej Oscitý.

       Prvý súťažný deň začal disciplínou senzorického hodnotenia vybranej vzorky vína. Potom prišiel na
       rad test s 30 otázkami, ktorý bl zameraný najmä na vinohradníctvo a vinárstvo Slovenskej republiky.
       Nechýbali otázky o ušľachtilých nápojoch, pive či káve – keďže aj to patrí k vedomostiam, ktoré by
       somelier mal ovládať.
       Druhý deň semifinálovej časti súťaže začal servisom ružového tichého vína. Prekvapivým momentom
       boli fľaše uzatvorené šróbovacím uzáverom – čo teraz s tým? Ako to odprezentovať? Riešenia boli
       rôzne.
       Všetci súťažiaci v tomto roku podali výborné výkony, preto až do poslednej chvíle nevedel nik, kto
       postúpi do finále. Vedela to len odborná komisia. Do finále súťaže postúpili:
       - Lea Pírová, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
       - Bianka Paulíková, Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
       - Dušan Mádel, Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom
       V príjemnej atmosfére Tančiarne vinárstva Karpatská perla sa začali odvíjať zaujímavé súťažné
       disciplíny finále. Prvá disciplína bola servis červeného vína pre šesť osôb
       v časovom limite 7 minút. V druhej disciplíne mali súťažiaci za úlohu usporiadať tri vzorky šumivého
       vína podľa výšky dozáže. Túto disciplínu zvládli všetci traja finalisti bezchybne a rozhodnúť o víťazovi
       museli posledné dve disciplíny, ktorými boli priradenie vhodného vína k slávnostnému menu, ako aj
       divácky zaujímavý kvíz.


       Poradie juniorskej somelierskej súťaže kategórií junior bolo na záver nasledovné:
       1. miesto vybojoval Dušan Mádel, Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom


       2. miesto Lea Pírová, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra

       3. miesto Bianka Paulíková, Stredná odborná škola obchodu a služieb Žiar nad Hronom.

       Veľká vďaka patrí hlavnému partnerovi súťaže spoločnosti WinePlanet Bratislava, ktorý umožnil, že sa
       súťaž vôbec mohla konať.

       Srdečne gratulujeme za krásne druhé  miesto Lei Pírovej, a aj Matejovi za skvelú reprezentáciu odboru somelierstvo, ktorý má v dnešnšej dobe široké uplatnenie a dôležitosť v gastronómii.  

       Ing. Klaudia Čistá Tretinová

       tlačová správa: Beáta Vlnková, Asociácia somelierov SR

       fotky: Lukáš Záleský Photography

      • 45. ročník SOČ

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo už 45. ročník Stredoškolskej odbornej činnosti pre rok 2022/2023. Naša škola mala tú česť byť tento ročník hosťujúcou školou, kde prebehli obhajoby študentských prác v 17.tich odboroch. Súťažilo sa v odboroch s technickým, humanitným, spoločenskovedným a prírodoveným zameraním. Celoštátna prehliadka sa konala v dňoch 25.-28. apríla prezenčnou formou, žiaci svoje nápady a výskumy prezentovali pred 3-člennou odbornou komisiou. Táto súťaž je pre žiakov veľkým prínosom pre osobný a profesijný rozvoj, sú veľmi kreatívny a pomáha im to prepájať získané vedomosti s praxou. Na zahájení v spoločenskom dome vo Viničnom vystúpila aj predsedníčka celoštátnej komisie Ing. Vlasta Púchovská a svojím prejavom oficiálne otvorila 45.ročník SOČ. Slávnostné vyhodnotenie prebehlo vo večených hodinách opäť v spoločenskom dome vo Viničnom, vyhlasovanie najlepších bolo od piateho po prvé miesto v jednotlivých odboroch.

       Naša škola sa podieľala na príprave hudobno-tanečného programu pre hostí spolu s vystúpením našich somelierov so sabrážou a na záver dekantáciou červeného vína. Víťazom srdečne gratulujeme a veríme, že naši hostia, žiaci a pedagógovia budú mať na Modru pekné spomienky spojené nie len s vínom a keramikou, ale aj vzdelávaním a s osobným úspechom na súťaži.

       Kolektív SOŠVO

       Atmosféru celej prehliadky zachytil na fotkách Lukáš Záleský Photography.

       Viac fotografií nájdete tu:

       https://drive.google.com/drive/folders/1eleyil_luho6b7YNy0Ci5hHcmRW_WlVh?usp=sharing

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie